7.8.2013

Osuuskaupan tiedote 07.08.2013

Eepeen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni

TOIMINTAKATSAUS AJALTA 1.1- 30.6.2013          Julk. 7.8.2013                          

 

EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

Tilastokeskuksen antamien tietojen mukaan Suomen vähittäiskaupan myynnin arvo kasvoi tammi-kesäkuussa 0,9 prosenttia vuoden 2012 vastaavasta ajanjaksosta. Myynnin volyymi laski samana aikana 0,5 prosenttia. Hyvän ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen vähittäiskaupan myynnin kehitys on hidastunut.

Eepeen kokonaismyynti (sis. alv) oli katsauskaudella 277,1 milj. euroa (= M€),  mikä oli edellisvuotta 6,0 M€ suurempi kehitysindeksin oltua 102,2. Arvonlisäveron nousun osuus kehitysindeksiin on 1 prosenttiyksikkö.

 

Marketkaupan verollinen myynti oli 156,9 M€, missä oli kasvua 5,4 M€ eli 3,6 prosenttia edellisestä vuodesta.

Päivittäistavaran myynti kehittyi kaikissa ketjuissa. PTY ilmoittaa päivittäistavarakaupan arvon kasvaneen vuoden 2013 tammi-kesäkuussa 3,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Eepeen päivittäistavarakaupan myynnin kehitys on ollut valtakunnallisen keskiarvon tasoa.

 

Maatalous-rautakaupan myynti oli 63,7 M€, mikä oli 2,8 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Parhaat myynnin kehitykset toimialalla tulivat siementen, rehujen  ja varaosien kaupasta. Rauta- ja puutarhakaupassa myynnin kehitys oli selvästi alan kehitystä parempi.

 

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 41,6 M€, mikä jäi edellisvuodesta 0,1 M€.  Eepeen bensiinin myynti (17,4 milj. litraa) on edellisvuotta 0,6 prosenttia pienempi ja dieselin litramyynnissä (11,5 milj. litraa) on ollut kasvua 3,6 prosenttia. Polttonestevolyymit ovat kehittyneet alan kehitystä hiukan paremmin. Liikennemyymälöiden marketkaupan kasvu on ollut 5,1 prosenttia ja ravintolakaupan kasvu 1,6 prosenttia.

Liikennepolttonesteiden valtakunnallisessa vähittäiskaupassa kasvua oli 0,42 prosenttia huhtikuun loppuun mennessä

 

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 10 M€, mikä oli edellisvuoden tasolla.  Ravintolamyynnin kehitys on ollut vaatimatonta, mikä on vastannut alan yleistä tilannetta. Myynnin kasvu on saavutettu verkostokasvun avulla. Majoitusmyynnin osalta olemme yleistä kehitystä heikommassa tilanteessa, johon osittain vaikuttaa Original Sokos Hotel Lakeuden huoneuudistuksen ensimmäinen vaihe. Alan palvelujen kysynnän kasvun arvioidaan loppuvuonna jatkuvan vaatimattomana.

 

Autokaupan myynti oli 4,9 M€, mikä oli 1,1 M€ edellisvuotta pienempi.

Uusien autojen kauppa kävi alkuvuoden osalta heikosti verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Jälkimarkkinoinnin kehitys on ollut myös vaatimatonta ja seurannut alan yleistä kehitystä. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin Suomessa tammi-kesäkuun aikana 56.548 kpl, mikä on 15,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. 

 

EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT

Eepeen oma bonusmyynti kasvoi 2,1 prosenttia edellisvuodesta ja oli katsauskaudella 172,8 M€. Asiakasomistajille maksettu Bonus oli 7 M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 3,2 prosenttia eli 0,2 M€. Bonusmyynnin osuus  oli 62 prosenttia kokonaismyynnistä.

Jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 70308. Lisäys vuoden 2012 vastaavasta ajankohdasta oli 2479 asiakasomistajaa. Asiakasomistajatalouksien määrä oli 72  prosenttia Eepeen toimialueen kaikista talouksista.

Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 6,9 M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 0,3 M€. Eepee maksoi vuoden 2012 tuloksestaan kesäkuussa asiakasomistajilleen osuuspääomalle korkoa 20 prosenttia eli 1,3 miljoonaa euroa.

 

HENKILÖSTÖ

Eepee -konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1543 henkilöä, missä on vähennystä 7 henkilöä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kokonaismäärästä 61 prosenttia eli 938 henkilöä oli vakinaisessa työsuhteessa. Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli 42 prosenttia. Eepee työllisti noin 500 kesätyöntekijää ja 150 kesäharjoittelijaa kuluvana kesäkautena, lähinnä opiskelijoita ja koululaisia.

Henkilöstömäärä toimialoittain oli seuraava, suluissa muutos edellisvuodesta:

Marketkauppa 843 (-6), Maatalous- ja rautakauppa 147 (-8), Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 278 (-5), Matkailu- ja ravitsemiskauppa 233 (+15), Auto- ja autotarvikekauppa 23 (+2) ja muu henkilöstö 19 (-5).

 

KONSERNIRAKENNE

Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistelty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi tytäryhtiö Eepee-Kiinteistöt Oy, josta Eepeen omistusosuus on 100 prosenttia. Kiinteistöyhtiö Seinäjoen Torihotelli Oy on sulautunut Eepee-Kiinteistöt Oy:öön 30.6.2013. Konserniyhtiön tilikausi on kalenterivuosi samoin kuin emo-osuuskunnallakin.

 

 TULOKSEN JA LIIKEVAIHDON KEHITYS

Eepeen liikevaihto oli katsauskaudella 227,2 M€, mikä oli edellisvuotta 3,2 M€ eli 1,4 prosenttia suurempi. Liiketoiminnan kiinteät kulut (ilman tavaraostoja, korkoja, veroja ja poistoja) olivat 16,1 prosenttia liikevaihdosta (edellisvuonna 15,7 prosenttia). Katsauskauden 2,6 milj. euron liiketulos oli 0,5 M€ edellisvuotta pienempi.  

Nettorahoituskulut olivat 0,4 M€  eli 0,2 prosenttia liikevaihdosta laskettuna (edellisvuonna 0,35 prosenttia).

Eepee-konsernin tammi - kesäkuun toiminnan tulos (tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä) oli 2,2 M€ eli 1,0 prosenttia liikevaihdosta, ollen edellisvuotta 0,1 M€ pienempi. Nettotulos katsauskaudelle kohdistettujen 0,6 M€ verojen jälkeen oli 1,7 M€.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 3,5 (edv 4,4 ), joka on laskettu edellisten 12 kuukauden toteutuneiden lukujen perusteella keskimääräiselle sijoitetulle pääomalle.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun taseen mukaan 48,0 prosenttia ollen 1,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta parempi.

Toimialojen operatiiviset liiketulokset on laskettu Eepee-konsernin operatiivisen laskennan periaatteiden mukaisesti.

Eepee-Kiinteistöt Oy laskuttaa liiketoiminnan käytössä olevien kalustojen ja kiinteistöjen pääomavuokrat suunnitelmapoistoihin ja laskennalliseen sisäiseen korkoon perustuen. Hoitovuokrat laskutetaan Eepee-Kiinteistöt Oy:n toteutuneiden kiinteistökulujen mukaisesti.  

Toimialoille on velottu lakisääteiset henkilösivukulut 24 prosentin standardikustannuksella. Oheisessa taulukossa on esitetty katsauskauden liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys toimialoittain 30.6.2012 tilanteeseen verrattuna.