10.2.2012

Osuuskaupan tiedote 10.02.2012

Eepeen myynti nousi yli 531 miljoonaan euroon

Eepeen viime vuoden kokonaismyynti oli 531 miljoonaa euroa, mikä oli 21,8 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia edellisvuotta suurempi. Bonusmyynti asiakasomistajille kasvoi lähes 327 miljoonaan euroon (+5,6 %). Eepeen asiakasomistajille maksetut Bonukset nousivat 12,9 miljoonaan euroon (+9,3 %) ja maksutapaetu 0,16 miljoonaan euroon (+20 %). Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,2 miljoonaa euroa (+9 %).

Marketkaupan myynti oli 295,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 19,7 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia. Marketkaupan myynti kehittyi hyvin kilpailutilanteen muuttumisesta sekä Prisman laajan uudistamisen aiheuttamasta häiriöstä huolimatta. Päivittäistavarakaupan kasvu vastaa valtakunnallisia kehityslukuja ja Eepee säilytti selkeän markkinajohtajuutensa. Käyttötavaran myynnin kasvu ylitti valtakunnalliset luvut.

Liikennemyymälöiden myynti oli 82,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Kokonaismyynnin kehitykseen vaikutti osaltaan edellisvuotta korkeampi polttonesteiden kuluttajahinta.  Liikennepolttonesteiden volyymit ovat ABC-yksiköissämme kasvaneet valtakunnallista kehitystä positiivisemmin, joten toiminta-alueemme polttonesteiden markkinaosuuden voidaan arvioida edelleen kasvaneen. Myös ABC-ravintolakauppa vahvisti asemiaan ja myynti kehittyi hyvin.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli 20,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 2,2 miljoonaa euroa (+11,8 %). Majoituksen osalta kasvu edelliseen vuoteen oli 13 prosenttiaja oheismyynnin osalta 12 prosenttia. Ravintolakaupassa kasvu tuli tasaisesti ruoka- ja juomamyynnin osalta. Ruokamyynti kasvoi yli 8 prosenttiaedelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti juomamyynti kasvoi yli 9 prosenttiaja kasvuun vaikutti erityisesti onnistunut kesäkauppa. Vuoden 2011 aikana markkinaosuutemme arvioidaan edelleen kasvaneen.

 Maatalous- rautakaupan myynti oli 123 miljoonaa euroa. Myynti väheni 8,2 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja kehitysindeksi oli 93,7. Maatalouskaupan myynnin määrään vaikutti rehukaupan järjestelyt. Toimialan vertailukelpoinen myynti kasvoi noin 12 prosenttia. Myynnin kasvu oli voimakkainta öljy-, kone-, lannoite-, rauta- ja puutarhakaupassa. Eepee on toimialueensa johtava maatalouskauppa ja kasvava rauta-puutarhakaupan toimija.  

Autokaupan myynti oli 9,9 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuotta hieman pienempi, kehitysindeksi oli 99,4. Uusien autojen kauppa kasvoi ja kehittyi valtakunnallisia lukuja paremmin. Jälkimarkkinoinnin myynti kasvoi.  Vaihtoautokaupassa myytyjen autojen kappalemäärä nousi, kysyntä kohdistui kuitenkin hinnaltaan edellistä vuotta edullisimpiin autoihin. Auton vuokraustoiminnasta luopuminen vähensi myyntiä.

 

Eepeen asiakasomistajuus

Asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa 66 748 (+2134). Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista 68 prosenttiin (+1 %). Eepeen koko myynnistä Bonusmyynnin osuus oli 61,5 prosenttia eli 326,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,6 prosenttia vuodesta 2010. Asiakasomistajat saivat Bonusta 12,9 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,16 miljoonaa euroa vuoden 2011 ostoistaan.Asiakasomistajille maksetut Bonukset kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+9,3 %).Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,2 miljoonaa euroa (+ 9 %). Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 214 €/asiakasomistajatalous (206 €/2010).

 

Eepeen henkilöstön määrä oli vuoden vaihtuessa 1292 henkilöä

Vuoden vaihtuessa eepeeläisten lukumäärä oli 1292 henkilöä, missä on lisäystä 48 henkilöä.

Henkilöstöstä naisia oli 77,8 prosenttia (1005) ja miehiä 22,2 prosenttia (287). Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 955 henkilöä (74 %). Vakituisista työsuhteista kokoaikaisia oli 38,9 prosenttia.  Kesäkautena 2011 Eepee työllisti 440 kausityöntekijää sekä 130 kesäharjoittelijaa.

 

Investoinnit olivat 23 miljoonaa euroa

Vuonna 2011 suurin investointikohde oli Prisman laajennus. Pienempiä investointeja olivat mm.: Sale Tanelinrantaan kalustouudistus, Alakylään Salemuutos ja ABC Jalasjärven muutos.

Kauhajoen S-marketin ja Seinäjoen ABC:n laajennus.sekä Jalasjärven uuden agrimarketin työt aloitettiin. Kiinteistöihin ja kalustoihin investoitiin yhteensä 21,4 milj. euroa ja osakkeisiin ja osuuksiin yhteensä 1,6 milj. euroa.

 

Konsernin tulos oli edellisvuoden tasolla

Eepee-konsernin liikevaihto oli 438,9 miljoonaa euroa, mikä oli 15,2 milj. euroa edellistä vuotta suurempi. Liiketoiminnan kiinteät kulut 66,6 milj. euroa olivat liikevaihdosta laskettuna 15,2 prosenttia(edellisvuonna 14,3 %) ja toteutuivat 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 10,7 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuoden tasolla. Tilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 8,2 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7,9 prosenttia.

 

Näkymät vuodelle 2012

Alkaneen vuoden näkymät ovat epävarmat. Kaupan Liitto ennustaa vähittäiskaupan volyymiin puolen prosentin kasvua. Kaupan ja palveluiden näkökulmasta keskeinen kysymys on mahdollinen arvonlisäveron korotus, minkä toteutuminen heikentää kaupan ja palveluiden kysyntää. Eepee jatkaa toimialueensa palveluiden kehittämistä hitaamman kasvun odotuksesta huolimatta.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kimmo Simberg puh. 0500 369 717 ja talousjohtaja Raija Kalliokoski puh. 050 3015 308.