12.2.2011

Osuuskaupan tiedote 12.02.2011

Eepeen myynti nousi yli 509 miljoonaan euroon

Eepeen viime vuoden kokonaismyynti oli 509,2 miljoonaa euroa, mikä oli 27 miljoonaa euroa eli 5,6 % edellisvuotta suurempi. Bonusmyynti asiakasomistajille kasvoi lähes 304 miljoonaan euroon (4 %). Eepeen asiakasomistajille maksetut Bonukset nousivat 11,8 miljoonaan euroon (kasvua 5 %) ja maksutapaetu 0,14 miljoonaan euroon. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,1 miljoonaa euroa.

Marketkaupan myynti oli 275,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6,8 miljoonaa euroa eli 2,5 %. Aukiololain muutokset sekä arvonlisäkantojen muutokset ovat vaikuttaneet myynnin kehitystä kuvaaviin prosentteihin ja vertailukelpoisuuteen. Päivittäistavarakaupan kasvu vastaa valtakunnallisia kehityslukuja ja Eepee säilytti selkeän markkinajohtajuutensa. Käyttötavaran myynnin kasvu ylitti valtakunnalliset luvut.

Maatalous- rautakaupan myynti, oli 131,2 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi 13,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja kehitysindeksi oli 111. Maatalouskaupan myynnin määrään vaikutti hyvä loppuvuoden kehitys sekä voimakas viljan myynnin ja hinnan nousu vuodesta 2009. Eepee on maakunnan johtava maatalouskauppa ja kasvava rauta-puutarhakaupan toimija.

Liikennemyymälöiden myynti oli 73,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen + 8,5 %. Kokonaismyynnin kehitykseen vaikutti osaltaan edellisvuotta korkeampi polttonesteiden kuluttajahinta ja toisaalta market- ja ravintolakaupan arvolisäveron vaikutuksesta johtuva vertailukelvottomuus. Liikennepolttonesteiden volyymikehitys on ollut Eepeessä edellisvuoteen verrattuna positiivinen, valtakunnallisen kehityksen samanaikaisesti laskiessa. Polttonestekaupassa koko ABC-ketju on kasvattanut valtakunnallista markkinaosuutta ja myös Eepee on omalla toimialueellaan lisännyt markkinaosuuttaan.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli 18,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua 0,6 miljoonaa euroa (+3,6 %). Hotellien myynti (+4,3 %) ja käyttöaste olivat hyvällä tasolla. Ravintolakaupan myynnit lisääntyivät yhteensä 0,4 miljoonalla eurolla, kehitysindeksi 103. Eepee vahvisti myös markkina-asemiaan matkailu- ja ravintolakaupassa.

Autokaupan myynti oli 9,9 miljoonaa euroa, missä on hieman lisäystä edellisvuoteen, kehitysindeksin oltua 101. Vertailukelpoisuutta tarkasteltaessa on huomioitava, että 2009 luvuissa ovat mukana Vaasan autokaupan myynnit 9 kuukaudelta. Käytettyjen autojen kauppa kasvoi hyvin, uusien autojen kauppa on lähtenyt kasvuun loppuvuonna.

Eepeen asiakasomistajuus
Asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa 64 614 (+2837). Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista 67 prosenttiin. Eepeen koko myynnistä Bonusmyynnin osuus oli 60 % eli 303,6 miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,0 prosenttia vuodesta 2009. Asiakasomistajat saivat Bonusta 11,8 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,14 miljoonaa euroa vuoden 2010 ostoistaan. Asiakasomistajille maksetut Bonukset kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+5 %). Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,1 miljoonaa euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 206 €/ asiakasomistajatalous (edv 206 €).

Eepeen henkilöstön määrä oli vuoden vaihtuessa 1244 henkilöä
Vuoden vaihtuessa eepeeläisten lukumäärä oli 1244 henkilöä, missä on lisäystä 13 henkilöä.
Henkilöstöstä naisia oli 78,9 % (982) ja miehiä 21,1 % (262). Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 908 henkilöä (73 %). Vakituisista työsuhteista kokoaikaisia oli 41,4 %.

Investoinnit olivat 21,6 miljoonaa euroa
Suurimmat kohteet olivat Alavudella uuden S-marketin ja ABC liikennemyymälän yhteinen kiinteistö; Alahärmässä uuden Liikekeskuksen kiinteistö, johon sijoittuvat S-market, Ravintolamaailma ja liiketiloja vuokralaisille. Alahärmään rakennettin myös ABC Automaattiasema. Soinissa uudistettiin ja laajennettiin marketyksikkö SALE-ketjuun. Kauhajoella Aronkylän viljavarasto valmistui uusittuna ja laajennettuna. Lisäksi tehtiin lukuisia uudistuksia palveluverkostossa ja kalustouudistuksia. Kiinteistöihin ja kalustoihin investoitiin yhteensä 19,8 milj. euroa ja osakkeet ja osuudet yhteensä 1,8 milj. euroa.

Konsernin tulos oli edellisvuotta parempi
Eepee-konsernin liikevaihto oli 423,6 miljoonaa euroa, mikä oli 27,2 milj. euroa edellistä vuotta suurempi. Liiketoiminnan kiinteät kulut 60,8 milj. euroa olivat liikevaihdosta laskettuna 14,3 % (edellisvuonna 15,1 %) ja toteutuivat 0,8 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Tulosta rasittivat isojen investointien myötä kasvaneet pääomakulut, poistot ja korot kasvoivat 0,8 milj. eurolla. Liiketoiminnan tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 10,8 miljoonaa euroa sen oltua edellisvuonna 9,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 7,9 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 8,5 %.

Näkymät vuodelle 2011
Eepeen hallitus on hyväksynyt vuodelle 2011 toimintasuunnitelman, jossa tavoitteena on 7,25 miljoonan euron toiminnan tulos ja investointien jatkaminen siten, että vuonna 2011 toteutetaan 13,0 miljoonan euron palveluverkoston kehityssuunnitelmat. Pääkohteena on käynnissä oleva Seinäjoen Hyllykallion PRISMA-kauppakeskuksen laajennus ja kokonaisuudistus, joka valmistuu vuoden 2011 aikana vaiheittain. Täysin uudistettuna Prisma on asiakkaiden käytössä marraskuussa.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kimmo Simberg ja talousjohtaja Kaj Mäkelä