8.2.2013

Osuuskaupan tiedote 08.02.2013

Eepeen myynti kasvoi lähes 30 miljoonaa euroa

Eepeen viime vuoden kokonaismyynti oli 561,7 miljoonaa euroa, mikä oli 29,7 miljoonaa euroa eli 5,6 % edellisvuotta suurempi. Bonusmyynti asiakasomistajille kasvoi 353,5 miljoonaan euroon (8 %). Eepeen asiakasomistajille maksetut Bonukset nousivat 14,1 miljoonaan euroon (kasvua 9,6 %) ja maksutapaetu 0,2 miljoonaan euroon. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,3 miljoonaa euroa.

Marketkaupan myynti oli 316,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 21,2 miljoonaa euroa eli 7,2 %. Marketkaupan myynti kehittyi hyvin. Päivittäistavarakaupassa Prisman ja Sale-ketjun myynnit ylittivät Päivittäistavarayhdistyksen (PTY) valtakunnalliset luvut ja S-market-ketjun myynti oli valtakunnan keskiarvon tasoa. Eepee säilytti selkeän markkinajohtajuutensa. Käyttötavaran myynnin kasvu ylitti valtakunnalliset luvut.

Liikennemyymälöiden myynti oli 86,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 5,1 %. Kokonaisuudessaan toimialan myynti kehittyi kohtalaisesti, kun huomioidaan ABC Seinäjoen uudistuksesta alkuvuodelle aiheutunut vajaatoiminta. Liikennepolttonesteiden volyymit olivat  valtakunnan tasolla kokonaisuudessa laskusuuntaiset. Eepeen volyymikehitys oli hiukan valtakunnan tasoa parempi.

ABC- yksiköiden marketkaupan kasvu vastasi myös valtakunnallisia kehityslukuja ja ABC- ravintola / nopeansyömisen myynnin vertailukelpoinen kasvu oli ravintola- alan kehityslukuja korkeampi.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli 21,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4 %. Majoitusmyynti laski edelliseen vuoteen verrattuna 9 %, joka johtui pääosin edellisvuotta vähäisemmästä kokous- ja kongressitapahtumien määrästä. Ravintolakauppa kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna ja kasvu tuli tasaisesti ruoka- ja juomamyynnin osalta. Vuoden 2012 aikana markkinaosuutemme arvioidaan edelleen kasvaneen.

 Maatalous- rautakaupan myynti oli 125,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 1,8 %.  Maatalous-rautakaupan toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät olivat vuonna 2012 haasteelliset. Parhaat myynnin kehitykset saavutettiin öljy- ja viljakaupassa. Eepee on toimialueensa johtava maatalouskauppa ja kasvava rauta-puutarhakaupan toimija. Myynti kehittyi toimialan kokonaiskysyntää paremmin.. 

Autokaupan myynti oli 10,8 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuotta 0,9 miljoonaa euroa suurempi ja kehitysindeksin ollessa 109. Uusien autojen kauppa kasvoi ja kehittyi valtakunnallisia lukuja paremmin. Vaihtoautokaupassa myytyjen autojen kappalemäärä kasvoi ja erityisesti vähän ajetuilla vaihtoautoilla oli erityisen kova kysyntä. Jälkimarkkinoinnin osalta myynti laski hieman verrattuna edelliseen vuoteen.

 

Eepeen asiakasomistajuus

Asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa 69 506 (+2 758). Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista 70 prosenttiin. Eepeen koko myynnistä Bonusmyynnin osuus oli 63 % eli 353,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 prosenttia vuodesta 2011. Asiakasomistajat saivat Bonusta

14,1 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,2 miljoonaa euroa vuoden 2012 ostoistaan. Asiakasomistajille maksetut Bonukset kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+9,6 %). Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,3 miljoonaa euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 228 €/ asiakasomistajatalous (edv 214 €).

 

 

Eepeen henkilöstön määrä oli vuoden vaihtuessa 1296 henkilöä

Vuoden vaihtuessa eepeeläisten lukumäärä oli 1296 henkilöä, missä on lisäystä 4 henkilöä edellisvuoteen. Henkilöstöstä naisia oli 78,7 % (1020) ja miehiä 21,3 % (276). Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 931 henkilöä (72 %). Vakituisista työsuhteista kokoaikaisia oli 42 %.  Kesäkautena 2012 Eepee työllisti 460 kausityöntekijää sekä 154 kesäharjoittelijaa.

 

Investoinnit olivat 10,7 miljoonaa euroa

Vuonna 2012 investoitiin Prisman laajennuksen viimeistelyyn, Kauhajoen S-marketin, iltaravintola Karman ja Seinäjoen ABC:n laajennuksiin, S-market Törnävän uudistukseen sekä Jalasjärven uuteen Agrimarkettiin. Lisäksi tehtiin pienempiä korvausinvestointeja. Kiinteistöihin ja kalustoihin investoitiin yhteensä 8,9 miljoonaa euroa ja osakkeisiin ja osuuksiin yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

 

Konsernin tulos

Eepee-konsernin liikevaihto oli 463,0 miljoonaa euroa, mikä oli 24,2 milj. euroa edellistä vuotta suurempi. Liiketoiminnan kiinteät kulut 71,2 miljoonaa euroa olivat liikevaihdosta laskettuna

15,4 % (edellisvuonna 15,3 %). Liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 8,0 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuotta 2,7 miljoonaa euroa pienempi. Tilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 6,1 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 6 %.

 

Näkymät vuodelle 2013

Alkaneen vuoden näkymät ovat epävarmat. Kaupan liiton tuoreen ennusteen mukaan vähittäiskaupassa ostovoiman pieneneminen ja hidas talouskasvu jättävät inflaatiosta puhdistetun liikevaihdon tänä vuonna viime vuoden tasolle. Varsinkin alkuvuosi on vähittäiskaupalle vaikea. Loppuvuodesta myynnin odotetaan piristyvän, mutta ennustettu kasvu jää kuitenkin selkeästi keskiarvoa hitaammaksi. Eepee jatkaa toimialueensa palveluiden kehittämistä hitaamman kasvun odotuksesta huolimatta.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kimmo Simberg puh. 0500 369 717 ja talousjohtaja Raija Kalliokoski puh. 050 3015 308.