12.2.2016

Osuuskaupan tiedote 12.02.2016

Eepeen ennakkotiedote vuodesta 2015

Eepeen kokonaismyynti laski edellisvuodesta 4,7 % 533,8 miljoonaan euroon. Laskuun vaikuttivat etenkin ruokakaupan ja polttonesteiden alentunut hintataso sekä maatalouskaupan haasteellinen toimintaympäristö.

Operatiivinen tulos parani noin 1,1 miljoonaa euroa 10,1 miljoonaan euroon ja ylijäämä ennen veroja noin 0,5 miljoonaa euroa 9,5 miljoonaan euroon. Tulosparannus johtui suunnitelmallisesta kulujen hallinnasta. Lisäksi ruokakaupan volyymien ja asiakaskäyntien määrän kasvu tukivat kannattavuutta lisäämällä logistiikan ja myymälätoiminnan suhteellista tehokkuutta.

Marketkaupan myynti oli 318,5 milj. euroa, joka on 4,2 milj. euroa eli 1,3 % edellisvuotta vähemmän. Kokonaismyynnin lasku johtui halpuuttamisen ohella polttonesteiden hintatason laskusta. Päivittäistavarakaupan myynti laski euroissa mitattuna 0,2 %. Myydyt litrat ja kilot sen sijaan kasvoivat 0,6 %. Päivittäistavarakauppa ry:n myyntilukuihin verraten Eepee arvioi markkinaosuutensa päivittäistavarakaupassa säilyneen ennallaan. Käyttötavarakaupassa myynnin kehitys oli -2,7 %, joka ylittää valtakunnalliset kehitysluvut.

Liikennemyymälöiden myynti oli 81,3 milj. euroa, joka on 8,7 % edellisvuotta vähemmän. Liikennepolttonesteiden valtakunnallinen kokonaisvolyymi pysyi edellisvuoden tasolla, mutta bensiinin kysyntä laski 1,6 %, kun taas dieselin kysyntä kasvoi 1,2 %. Eepeen volyymikehitys bensiinissä oli hieman valtakunnan tasoa heikompi, kun taas dieselin volyymi kehittyi valtakunnan tasoa paremmin. ABC-liikennemyymälöiden marketkaupan myynti laski 3 % ja ABC- Ravintoloiden sekä nopean syömisen yhteen laskettu myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Verkostomuutos huomioiden sisäkaupan vertailukelpoinen myynti oli edellisvuoden tasolla. Merkittävin syy kokonaismyynnin laskuun oli polttonesteen edellisvuotta edullisempi hintataso.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli 22,5 milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 1,1 %. Majoitusmyynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 6,1 %. Ravintolakaupan myynti pieneni 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna, joka johtuu pääosin kesäsesongin kelien viileydestä ja sen vaikutuksesta terassikauppaan. Vuoden 2015 aikana markkinaosuutemme arvioidaan hieman kehittyneen edellisestä vuodesta.

Maatalous- rautakaupan myynti oli 99,6 milj. euroa, joka on 14 % edellistä vuotta vähemmän. Toimintaympäristö oli erittäin haasteellinen. Talouden alavireisyys ja ostovoiman aleneminen saivat asiakkaita siirtämään suurimpien hankintojen ja investointien tekoa. Myyntiä verotti myös kesän koleat ja sateiset säät. Maatalouskaupan osalta suurin myynnin lasku tapahtui konekaupassa. Öljykaupassa myynnin volyymi toimialallamme kasvoi, mutta öljyn merkittävän hinnan laskun seurauksena euromääräinen myynti kuitenkin väheni.

Autokaupan myynti oli 10,3 milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 14,1 %. Uusien autojen kauppa kehittyi yhtäläisesti markkinakasvun kanssa ja vaihtoautokaupassa myytyjen autojen kappalemäärä kasvoi 10,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jälkimarkkinointi jäi 0,3 % edellisen vuoden myynnistä. 

Eepeen asiakasomistajuus

Asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa 79 501 (+3 943). Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista yli 71 prosenttiin. Bonusmyynnin osuus Eepeen kokonaismyynnistä oli 64 % eli 340,2 milj. euroa.  Asiakasomistajat saivat bonusta 14,3 milj. euroa ja maksutapaetua 0,2 milj. euroa vuoden 2015 ostoistaan. Asiakasomistajille maksetut bonukset pienenivät 33 tuhatta euroa edellisvuodesta (-0,2 %). Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,5 milj. euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 206 €/ asiakasomistajatalous (edv 211 €).

Eepeen henkilöstö

Vuoden vaihtuessa eepeeläisten lukumäärä oli 1333 henkilöä, missä on lisäystä 21 henkilöä edellisvuoteen. Henkilöstöstä naisia oli 79,7 % (1062) ja miehiä 20,3 % (270). Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 1020 henkilöä (73 %). Vakituisista työsuhteista kokoaikaisia oli 32 %.  Kesäkautena 2015 Eepee työllisti 619 kausityöntekijää sekä 208 kesäharjoittelijaa.

Investoinnit olivat 6,3 miljoonaa euroa

Vuoden 2015 suurin investointi, Ylistaron laajennettu S-market, avattiin 3.12.2015.  Kauhavalta ostettiin tontti tulevia rakennusinvestointeja varten, Seinäjoen Hyllykalliolta ostetun Etolan kiinteistön ja S-market Törnävän piha-alueilla tehtiin suurehkoja päällystystöitä. Lisäksi tehtiin monia pienempiä perusparannuksia ja kalustohankintoja. Kiinteistöihin ja kalustoihin investoitiin yhteensä 5,1 milj. euroa. Maatalous- rautatoimialan kassa- ja tietojärjestelmään investoitiin 0,8 milj. sekä osakkeisiin ja osuuksiin yhteensä 0,4 milj. euroa.

Konsernin tulos

Eepee-konsernin liikevaihto oli 437,2 milj. euroa, mikä on 21,3 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Liiketoiminnan kiinteät kulut olivat 73,4 milj. euroa eli noin 16,8 % liikevaihdosta. Operatiivinen tulos parani 1,1 milj. eurolla 10,1 milj. euroon. Liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 9,5 milj. euroa ja ylijäämä verojen jälkeen 7,6 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 6,8 % ja omavaraisuusaste 60,0 %.

Näkymät vuodelle 2016

Kaupan liiton ennusteen mukaan Suomen talouskasvu jatkuu vuonna 2016 hitaana ja jää alle prosenttiin. Kaupan alalle ennustetaan lievää kasvua. Päivittäistavarakaupassa kilpailu markkinaosuuksista jatkuu tänäkin vuonna, mikä pitää ruoan hinnan nousupaineet vähäisinä ja toisaalta myös rajoittaa liikevaihdon kasvua. Hidas inflaatio ja työttömyyden kasvun pysähtyminen tukevat ostovoimaa, joten vähittäiskaupan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin puoli prosenttia. Uhkana kaupan lievälle kasvulle nähdään kuitenkin mahdolliset veronkorotukset, jotka heikentäisivät ostovoimaa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kimmo Simberg puh. 0500 369 717 ja talousjohtaja Tuomo Långnabba puh. 050 311 7694.

 

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Myynti milj.€

533,8

560,4

564,1

561,7

531,9

509,2

Bonusmyynti

340,2

353,2

355,4

353,5

326,5

303,6

Bonusmyynnin osuus %

64

63

63

63

61,5

60

Liikevaihto milj.€

437,2

458,6

462,4

463

438,9

423,6

Suunnitelmapoistot milj.€

9,9

10,2

10

9,7

9,2

8,8

Ylijäämä ennen veroja milj.€

9,5

9

6,6

8

10,7

10,7

Rahoitustulos milj.€

18,1

17,3

15,6

15,9

17,5

16,4

Välittömät verot milj.€

1,9

1,8

1

1,9

2,6

2,7

Tilikauden ylijäämä milj.€

7,6

7,1

5,6

6,1

8,1

7,9

Sijoitetun pääoman tuotto, %

6,8

6,3

4,9

6,2

8,2

8,6

Investoinnit milj.€

6,3

7,8

16,8

10,7

23

21,6

Taseen loppusumma milj.€

202,8

205,6

209,8

210,6

212,8

200,6

Omavaraisuusaste  %

60,0

56,1

52

49,6

46,6

46

Asiakasomistajien määrä

79501

75 558

72 712

69 506

66 748

64 614

Ao-talouspeitto %

71,2

70,1

69,7

68

67

66

Bonus milj. €

14,3

14,4

14,4

14,1

12,9

11,8

Osuusmaksun korko milj. €

1,5

1

1,3

1,3

1,2

1,1