4.11.2019

Osuuskaupan tiedote 04.11.2019

Arinan vuoden 2018 verojalanjälki 124,6 milj. € ja paikallinen arvonluonti 233,6 milj. €

Osuuskauppa Arina on pohjoissuomalainen kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset asiakkaat, 170 000 kotitaloutta eli 70 % kaikista toimialueen talouksista. Arina on Pohjois-Suomen suurin yksityinen työnantaja sekä yksi suurimmista veronmaksajista ja arvonluojista.

  • Yksi esimerkki paikallisista investoinneista on Sale Simo, jonka avajaisia vietettiin 28.3.2019.

Arinan vuoden 2018 verojalanjälki 124,6 milj. € ja paikallinen arvonluonti 233,6 milj. €

Osuuskauppa Arina on pohjoissuomalainen kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset asiakkaat, 170 000 kotitaloutta eli 70 % kaikista toimialueen talouksista. Arina on Pohjois-Suomen suurin yksityinen työnantaja sekä yksi suurimmista veronmaksajista ja arvonluojista.

– Osuuskaupan tarkoitus on tarjota palveluja ja hyötyjä omistajilleen sekä edistää Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta ja pohjoissuomalaisten hyvinvointia. Arinalaiset tekevät joka päivä työtä sen eteen, että Pohjois-Suomi olisi paras paikka elää", kiteyttää Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Verojalanjälki

Osuuskauppa Arina maksoi vuoden 2018 lähes miljardin euron vähittäismyynnistä ennakonpidätyksiä ja työnantajamaksuja, tulo- ja varallisuusveroja sekä välillisiä veroja lähes 125 milj. €. Arina haluaa olla esimerkillinen yrityskansalainen ja maksaa veronsa pohjoissuomalaisten yhteiseksi hyväksi.

Arinan verojalanjälki 2018

Milj.€

Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut

27,3

Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista

12,0

Eläkevakuutusmaksut

14,7

Työnantajan sairasvakuutusmaksut

0,6

Tulo- ja varallisuusverot

5,6

Yhteisöjen tulovero

4,3

Kiinteistövero

1,3

Välilliset verot

91,7

Tilitetty arvonlisävero

15,1

Sähkövero

1,9

Polttonesteiden valmistevero

50,5

Alkoholivero

0,7

Tupakkavero

23,4

Verot yhteensä

124,6

 

Paikallinen arvonluonti

Osuuskaupan yhteiskunnallista roolia kuvaa paikallinen arvonluonti. Arina käytti vuonna 2018 palkkoihin, investointeihin, paikallisiin hankintoihin, veroihin, asiakasomistajahyötyihin sekä sponsorointiin ja hyväntekeväisyyteen yli 230 milj. €. Arina työllisti lähes 3000 työntekijää, ollen Pohjois-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Arina tarjosi kesätyö- tai harjoittelupaikan noin 1000 nuorelle.

Arinan paikallinen arvonluonti 2018

Milj.€

Palkat

73,7

Investoinnit

26,8

Paikalliset hankinnat

41,0

Tulo- ja varallisuusverot

5,6

Asiakasomistajahyödyt

86,2

Sponsorointi ja hyväntekeväisyys

0,3

Arvonluonti yhteensä

233,6

 

S-kanavan sisällöt asiasanalla: Arvonluonti, Osuuskauppa arina, S-ryhmä, Vero, Verojalanjälki