18.12.2019

Osuuskaupan tiedote 18.12.2019

Arinan hallinto toimii omistajien hyötyvahteina - syyskokousten päätöksiä

Osuuskauppa Arina on pohjoissuomalaisten kotitalouksien perustama ja omistama 102-vuotias kuluttajaosuuskunta, omistajina tänään yli 170 000 (70 %) kaikista alueen kotitalouksista. Omistajat valitsevat keskuudestaan sääntömääräistä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet. Hallinto toimii päätösvallan lisäksi tärkeässä viestintäroolissa kotitalouksien ja osuuskaupan välillä.

Hallinnon ja johdon välillä vilkasta vuoropuhelua - hallinto toimii omistajien hyötyvahteina

Osuuskaupan hallinto toimii omistajien hyötyvahteina varmistaen, että osuuskaupan tarkoitus eli palvelujen ja hyötyjen tarjoaminen omistajille toteutuu käytännössä. Hallinnon ja johdon välille on muodostunut aktiivinen vuorovaikutus kokousten yhteydessä järjestettävillä teemakeskusteluilla ja kokousten välissä hyödynnettävällä digitaalisella keskustelualustalla. Hallinto kutsutaan mukaan toimipaikka-avauksiin ja muihin tapahtumiin. Omistajat voivat antaa palautetta myös suoraan toimipaikoissa, Arina.fi sivuilla ja S-mobiililla.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniä kausille 2020-2022 ja tilintarkastajat vuodelle 2020

Edustajisto on toimielin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja mm. päättää syksyisin sääntömääräisesti hallintoneuvoston jäsenyydet, tilintarkastajat ja kokouspalkkiot. Edustajisto kokoontui 23.11. Oulussa.

Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon jatkokaudelle Riitta Huovisen Muhokselta, Jari Kestilän ja Antti Latolan Oulusta, Antti Mäkituomaan Pellosta, Vesa Riekin Pudasjärveltä sekä Mikko Maijalan Sodankylästä. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Aarne Mäkelä Oulusta ja Piia Hanni Rovaniemeltä. Lisäksi Arinan esimiehet ovat valinneet edustajakseen hallintoneuvostoon Sanna Kurvisen ja varajäseneksi Juha Pellikan.

Aarne Mäkelän ja Piia Hannin siirtyessä hallintoneuvoston jäseniksi, kutsutaan edustajistoon heidän tilalleen Jouni Mähönen Iistä ja Mikko Lindroos Rovaniemeltä.

Osuuskauppa Arinan ja sen kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajina jatkavat tilikaudella 2020 KHT Esa Harttunen sekä tilintarkastusyhteisö PwC Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Sami Posti. Esa Harttusen varatilintarkastajana tulee toimimaan KHT Annukka Peltoniemi PwC Oy:stä.

Edustajisto päätti, että kokouspalkkiot vuodelle 2020 pysyvät samana kuin vuonna 2019. Edustajiston jäsenille maksetaan 300 €/kokous, kokouksen puheenjohtajalle 1,5-kertaisena ja nimeämisvaliokunnan jäsenille 210 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1800 €/kk, varapuheenjohtajalle 700 €/kk ja kaikille jäsenille 320 €/kokous. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Hallintoneuvosto valitsi hallituksen vuodelle 2020

Hallintoneuvosto on toimielin, joka kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa ja mm. vahvistaa keskeiset strategiat ja taloudelliset tavoitteet sekä valitsee hallituksen jäsenet. Hallintoneuvosto kokoontui 2.4. ja 17.9. Oulussa. Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan vuodelle 2020 puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Antti Latolan, molemmat Oulusta.

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksessa jatkavat vuonna 2020 Johanna Bluemink, Kari Juntunen ja Veli Rajakangas Oulusta sekä Elsi Malkki Rovaniemeltä. Arinan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio. Sihteerinä jatkaa osuuskaupan hallintojohtaja Paavo Härö.