3.10.2007

Osuuskaupan tiedote 03.10.2007

5.10.2006 Vehmaan Osuuskauppa suunnittelee sulautumista Turun Osuuskaupan kanssa.

LEHDISTÖTIEDOTE

Julkaistavissa 5.10. klo 10.00

VEHMAAN OSUUSKAUPPA SUUNNITTELEE SULAUTUMISTA TURUN OSUUSKAUPAN KANSSA

Vehmaan Osuuskauppa ja Turun Osuuskauppa ovat käynnistäneet sulautumisneuvottelut, joiden tavoitteena on, että osuuskaupat yhdistävät toimintansa vuoden 2007 aikana.

Vehmaan Osuuskauppa on menestyksellisesti harjoittanut kaupallista ja hallinnollista yhteistyötä Turun Osuuskaupan kanssa jo useita vuosia, joten nyt suunniteltu fuusio on varsin luonnollinen jatko tälle kehitykselle.

Vehmaan Osuuskaupan hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 4.10.2006 antaa osuuskaupan hallitukselle valtuudet jatkaa sulautumisneuvotteluja Turun Osuuskaupan kanssa. Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä päättää lopullisesti Vehmaan Osuuskaupan osuuskunnan kokous. Sulautumisasiaa on valmistelu rakentavassa hengessä ja yhteistyössä Turun Osuuskaupan johdon kanssa. Turun Osuuskaupan hallitus ja hallintoneuvosto päättävät sulautumissuunnitelmasta omalta osaltaan kokouksissaan tämän syksyn aikana.

Yhdistymisen perusteet

Vähittäiskauppa Suomessa tulee kokemaan tällä vuosikymmenellä historiansa suurimman murroksen globalisaation seurauksena. Ensimmäiset kansainväliset ketjut tulivat Suomeen jo 90-luvulla. Todellinen läpimurto tapahtuu tällä vuosikymmenellä kaikilla vähittäiskaupan aloilla. Kilpailu kiristyy, koska kasvu markkinoilla on hidasta ja uusia toimijoita on tullut myös päivittäistavarakauppaan. Kilpailutilanteen muutos tulee vaikuttamaan myös Vehmaan Osuuskaupan toimintaedellytyksiin. Yhdistämällä voimavarat Turun Osuuskaupan kanssa varmistetaan Vehmaan Osuuskaupan toimi alueen palvelujen kehittäminen ja kilpailukykyinen toiminta entistä haasteellisemmassa toimintaympäristössä.

Tähän saakka S-ryhmän sulautumiset ovat pääsääntöisesti tapahtuneet taloudellisen pakon perusteella. Tässä suunnitelmassa merkittävää on se, että Vehmaan Osuuskauppa suunnittelee yhdistymistä vapaaehtoisesti ilman taloudellista pakkoa. Yhdistymisellä ennakoidaan tulevia markkinatilanteen muutoksia ja varmistetaan Vehmaan Osuuskaupan asiakasomistajien palvelut ja edut 2000-luvulla.

Yhdistymisellä varmistetaan asiakasomistajien palvelujen paikallinen kehittäminen

Mikäli sulautuminen toteutuu, Turun Osuuskauppa on sitoutunut toteuttamaan nopealla aikataululla mittavan investointiohjelman. Turun Osuuskauppa pystyy kokonsa ja vahvan taloudellisen aseman ansiosta entistä enemmän panostamaan jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa palvelujen kehittämiseen, hintakilpailukykyyn, asiakasomistajien palkitsemiseen ja myös henkilöstöön.

Sulautumissuunnitelman mukaisesti Vehmaan Osuuskaupan henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Turun Osuuskaupan palvelukseen. Sulautumisella ei ole henkilöstövaikutuksia. Sulautumisen yhteydessä Vehmaan Osuuskaupan jäsenet siirtyvät Turun Osuuskaupan jäseniksi ilman eri hakemusta ja osuusmaksun maksamista. Sulautumisneuvotteluissa on Vehmaan Osuuskaupan yksi tavoite huolehtia siitä, että Vehmaan Osuuskaupan jäsenet saavat sulautumisen yhteydessä heille osuuskuntalain mukaan kuuluvat etuudet ja hyvitykset.

Lisätietoja asiasta antavat:
Teuvo Manner, vt. toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Vehmaan Osuuskauppa,
puh. 040 550 5829
Harri Koponen, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Turun Osuuskauppa,
puh. 050 388 4030