29.2.2008

Osuuskaupan tiedote 29.02.2008

28.2.2008 Varubodenilla menestyksellinen vuosi

Osuuskunta Varubodenin konsernin kokonaismyynti vuonna 2007 oli 188,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiön myynti kasvoi 23,7 miljoonaa euroa, eli 18,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myynti asiakasomistajille kasvoi voimakkaasti ja bonuksena maksettiin 4 miljoonaa euroa yli 27 000 omistajataloudelle.

Marketkaupan markkinaosuus kasvoi voimakkaasti

Marketkaupan markkinaosuus on kasvanut voimakkaasti ja ylittää nyt neljäkymmentä prosenttia. Kolmen vuoden aikana markkinaosuus on noussut melkein kymmenen prosenttiyksikköä, kertoo toimitusjohtaja Folke Lindström. Marketkaupan myynninlisäys oli 14,3 prosenttia kun alan vastaava luku oli 6,1 prosenttia.

 

Liikennemyymälöiden ja huoltoasemien myynti kasvoi eniten jopa 51,5 prosenttia. Tämän sektorin kehitys tulee tänä vuonna olemaan erityisen vahva, Lindström kertoo. Varuboden on ostanut neljää vanhaa Esso-asemaa, jotka vuoden aikana siirtyvät Varubodenille. Asemat Hangossa, Tammisaaressa ja Sipoossa ovat jo siirtyneet ja Pikkala siirtyy tämän vuoden elokuussa.

 

 

 

Tulos parani

 

Varuboden konsernin liiketulos vuonna 2007 oli 4,8 miljoonaa euroa kun edellisen vuoden liiketulos oli 4,6 miljoona euroa. Konsernin nettotulos oli 3,4 miljoona euroa ja edellisenä vuonna 3,3 miljoonaa euroa. Marketkaupan liiketulos parani 21,7 prosentilla ollen näin menestyvin sektori. Autokaupan tulos oli myös positiivinen, vaikka alalla kaiken kaikkiaan oli vaikeuksia vuonna 2007. 

Konsernin vakavaraisuus nousi 42,4 prosentista 50,9 prosenttiin. Säästökassan siirtyminen S-Pankkiin lokakuussa pienensi jonkun verran taseen loppusummaa.

Investoinnit jatkuvat

Investointeja tehtiin 12,1 miljoonaalla eurolla edestä eli 9,7 prosenttia taseesta.

Toimitusjohtaja Lindström kertoo, että investointitahti tulee jatkumaan korkeana.

Maaliskuussa tänä vuonna Hangossa avataan syksyllä ostetussa hallissa, VB-Center johon muuttavat Sale Sågvexel ja Hangon rautakeskus. Kunnostettu halli yhdessä  Hanko Pohjoisen ABC-automaattiaseman kanssa tulee muodostumaan hyvän kokonaisuuden.

Inkoon uusi S-market valmistuu huhtikuussa ja siinä on selvästi enemmän myyntineliötä kun nykyisessä marketissa, joka puretaan. Pikkalan Esso siirtyy Varubodenille tämän vuoden elokuussa.

Varuboden arvio että vielä tänä vuonna päästään aloittamaan korvaavan Sale-myymälän rakennustyöt Kirkkonummen Kantviikissa ja kokonaan uuden S-market yksikön rakennustyöt Sipoon Söderkullassa.

Viimeksi mainitun kohdalla on perustettu kiinteistöyhtiö Sipoon kunnan kanssa, jossa Varubodenin omistusosuus on kaksi kolmasosaa ja Sipoon kunnan yksi kolmasosa.

Paikallinen leima ja monta uutta työpaikkaa 

Avattujen uusien yksiköiden myötä Varuboden on voinut tarjota noin viisikymmentä uutta työpaikkaa. Hyvä myynnin kehitys muissa yksiköissä on myös vaikuttanut uusien työpaikkojen syntyyn. Kokonaishenkilökunnan määrä oli vuoden vaihteessa n. 600. Lisäksi olemme välillisesti työllistäneet toimialueemme työntekijöitä, kertoo Lindström.  Varuboden pyrkii yhä enemmän tekemään hankintansa paikallisilta toimittajilta ja tuottajilta. Niin ikään haluamme mieluiten käyttää paikallisia urakoitsijoita investoinneissamme.