21.8.2008

Lehdistötiedote 21.08.2008

21.8.2008 S-ryhmän myynti kasvoi hyvin, tulos heikkeni edellisvuodesta

Tiedotusvälineille 21.8.2008 klo 13.00

S-ryhmän myynti kasvoi hyvin, tulos heikkeni edellisvuodesta

S-ryhmän vähittäismyynti kasvoi tammi–kesäkuussa 13 prosenttia, mutta toimipaikkainvestointien kasvu ja edellisvuotta pienemmät myyntivoitot laskivat S-ryhmän tulosta edellisvuodesta. Tammi–kesäkuun tulos oli ennen satunnaisia eriä 122 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli vuotta aiemmin 162,9 miljoonaa. Uusia asiakasomistajia liittyi osuuskappoihin alkuvuonna 47 400. Asiakasomistajille maksettu bonus kasvoi 21 prosenttia edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna ja oli 147 miljoonaa euroa.

Osuuskauppojen alkuvuoden yhteenlaskettu tulos ennen veroja oli 112,8 miljoonaa euroa (126,3 milj. €). SOK-yhtymän tulos oli puolestaan 12,6 miljoonaa euroa (47,6 milj. €). S-ryhmän yhteenlaskettu tulos oli suunnitellulla tasolla.

– S-ryhmä toteuttaa toiminta-ajatustaan investoimalla tänä vuonna ennätyksellisesti. Näin turvaamme asiakasomistajiemme palvelut myös tulevina vuosina. Alkuvuoden investointien painopiste on ollut lähipalvelujen kehittämisessä. Uusia Sale-myymälöitä on avattu 11 ja liikennemyymälöitä 19. Asiakkaat ovat ottaneet uudet ja uudistetut toimipaikat sekä palvelut hyvin vastaan, toteaa SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen.

S-ryhmän vähittäismyynti kasvoi tammi–kesäkuussa 13 prosenttia edellisvuoden alkupuolesta. Alueosuuskauppojen myynti kehittyi erityisen hyvin, kasvua oli 14,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 12,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 2 951 miljoonaa euroa.

Kotimaan toimipaikat lisääntyivät 38:lla ja kesäkuun lopussa niitä oli 1 556. Baltiassa on kahdeksan toimipaikkaa ja lisäksi Venäjälle avattiin ensimmäiset kolme toimipaikkaa.

S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain
 

 

1.1.–30.6.2008

1.4.–30.6.2008

 

Milj. euroa

Muutos %

Milj. euroa

Muutos %

Marketkauppa*

3 217,7

12,6

1 721,0

13,1

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

801,6

32,8

440,2

30,1

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

194,0

2,8

101,7

4,2

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*

405,4

7,3

210,8

10,1

Auto- ja autotarvikekauppa

426,9

-11,1

207,4

-10,7

Maatalouskauppa

723,9

21,4

451,9

22,7

Muut

7,4

-3,4

3,6

7,6

S-ryhmä yhteensä*

5 777,0

13,0

3 136,6

14,0

(*sisältää lähialueiden vähittäismyynnin)

S-ryhmän marketkauppaan sisältyvät Prismojen, S-marketien, Sale- ja Alepa-myymälöiden sekä muiden marketkaupan yksiköiden päivittäistavara- ja käyttötavaramyynnit. Ensimmäinen Prisma Superstore avattiin Pietarin ydinkeskustaan kesäkuussa. Marketkaupan toimipaikkoja oli yhteensä 795 kesäkuun lopussa.

ABC-liikennemyymälöiden asiakasmäärät ovat kasvaneet alkuvuonna. Suosituiksi ostopaikoiksi ovat osoittautuneet myös uudet ABC-liikennemyymälät sekä Esso-asemista muutetut ABC-Deli-asemat. ABC-ketjun toimipaikkoja oli kesäkuun lopussa 349 ja kaikki S-ryhmän jakelupisteet huomioiden 373.

Kesäkuun lopussa tavarataloja oli 21. Uusimpana avattiin Lappeenrantaan Muoti-Sokos maaliskuussa. Emotion-ketjuun kuului 12 yksikköä.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuja ovat Sokos Hotels, Radisson SAS Hotels ja Holiday Club Spa Hotels, sekä lukuisat ravintolaketjut. Hotelli- ja ravintolatoimipaikkoja oli yhteensä 304 ja kaikki ravintolaketjupisteet huomioiden 714 ravitsemispaikkaa.

Autokaupan toimipaikkoja oli 44 kesäkuun lopussa.

– Autokaupassa SOK käynnisti merkittävät uudelleenjärjestelyt muun muassa yhdistämällä Automaa Oy:n toimipaikoissa Peugeot- ja Ford-vähittäismyynnin sekä siirtämällä markkinoinnin painopisteen asiakasomistajan S-etuauto-konseptiin. Autokaupan uudelleenjärjestelyt heikensivät alkuvuoden myyntiä ja tulosta, mutta luovat samalla edellytykset S-ryhmän autokaupan tulevien vuosien kilpailukyvylle, toteaa pääjohtaja Arto Hiltunen.

Maatalouskaupan myynti on kehittynyt erittäin hyvin. Maatalouskaupan ketjuja ovat Agrimarketit, S-Rautamarketit ja Multasormi-myymälät. Maatalouskaupan toimipaikkoja oli kesäkuun lopussa yhteensä 143.

47 400 uutta asiakasomistajaa alkuvuonna

Osuuskauppoihin liittyi vuoden alkupuoliskolla 47 400 uutta asiakasomistajaa. S-ryhmän osuuskaupoissa oli kesäkuun lopussa jäseniä yli 1 746 000.

S-ryhmän bonusmyynti kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 16 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 3 692 miljoonaa euroa. Bonusmyynnin osuus koko S-ryhmän kotimaan myynnistä oli 65 prosenttia (64 prosenttia).

Asiakasomistajille maksettu bonus kasvoi 21 prosenttia edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna ja oli 147 miljoonaa euroa.

 SOK-yhtymän toiminta tammi-kesäkuussa
(SOK-yhtymän muodostavat SOK ja sen tytäryhtiöt)

SOK-yhtymän liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 4 386 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 17,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Tulos ennen veroja oli 12,6 miljoonaa euroa (47,6 milj. €).

– Tuloksen heikkeneminen johtuu edellisvuotta pienemmistä käyttöomaisuuden myyntivoitoista, S-pankin perustamiskuluista, Pietarin hotelliliiketoiminnan aloittamisesta aiheutuneista kertaluonteisista kuluista sekä autokaupan uudelleenjärjestelyistä, kertoo Arto Hiltunen

SOK-yhtymän henkilömäärä lisääntyi alkuvuonna 1 399 henkeä ja oli kesäkuun lopussa 10 288. Määrää kasvatti erityisesti S-Pankin synty ja liiketoiminnan alkaminen Pietarissa.

SOK-yhtymän kauppatoiminnan liikevaihto ja operatiivinen tulos

SOK:n liiketoimintayhtiöiden liikevaihto oli alkuvuona 976 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli edellisvuoden vertailuluvusta 6,7 prosenttia. Hankintatoiminnan (Inex-konserni, Intrade Partners Oy, North European Oil Trade Oy) liikevaihto oli 2 400 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 25,2 prosenttia.

Marketkauppa

SOK-yhtymän marketkauppa sisältää Baltiassa harjoitettavan marketkaupan sekä Pietarin ydinkeskustaan kesäkuussa avatun Prisma Superstoren. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 16,6 prosenttia ja oli 72 miljoonaa euroa. Marketkaupan operatiivinen tulos oli -0,9 miljoonaa euroa ja siten hieman viimevuotista alhaisempi. Tähän vaikutti lähinnä Pietarissa avatun Prisman käynnistyskulut.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi 8,9 prosenttia ja oli 127 miljoonaa euroa. Viime vuoden elokuussa Helsingissä avattiin Sokos Hotel Albert ja tämän vuoden huhtikuussa Sokos Hotel Aleksanteri. Operatiivinen tulos oli tammi-kesäkuussa -4,8 miljoonaa euroa (0,3 milj. €). Tulosta rasittivat voimakkaasti hotelli- ja ravintolatoimintaan Venäjällä tehdyt panostukset. Pietarissa toimii jo kaksi hotellia ja kolmas avataan syksyllä.

Auto- ja autotarvikekauppa

Auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto pieneni edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 23,6 prosenttia ja oli 182 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli -4,0 miljoonaa euroa (-3,6 milj. €). Tulos oli suunniteltua alhaisempi, sillä myynti kehittyi ennakoitua heikommin ja liiketoiminnan rakennemuutokset rasittivat tulosta. SOK-yhtymässä panostetaan voimakkaasti autokaupan kehittämiseen.

Maatalouskauppa

Maatalouskaupan liikevaihto kasvoi 19,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 589 miljoonaa euroa. Osaltaan liikevaihdon kasvuun vaikutti Suomen Rehu Oy:n siirtyminen konserniyhtiöksi viime vuoden kesäkuussa. Operatiivinen tulos oli 9,4 miljoonaa euroa, ja se oli hieman edellisvuotta parempi. Maatalouskauppa sisältää myös rauta- ja rakennustukkukaupan.

Hankintatoiminta

Hankintatoiminnan liikevaihto kasvoi 25,2 prosenttia ja oli 2,4 miljardia euroa. Sekä Inex-konsernin että Intrade Partners Oy:n operatiiviset tulokset olivat alkuvuonna viime vuoden tasoa alhaisempia. Tuloskehityksiin vaikutti myyntikatteiden aleneminen. Polttonesteiden hankintayhtiön North European Oil Trade Oy:n operatiivinen tulos parani hiukan edellisvuodesta johtuen hyvästä liiketoiminnan kehityksestä. Hankintatoiminnan yhteenlaskettu tulos oli -0,2 miljoonaa euroa (3,9 milj. €).

SOK hankki kesäkuussa 25 prosentin osuuden yhteispohjoismaisesta hankintayhteenliittymä Coop Trading A/S:stä.

Pankkitoiminta

S-Pankki jatkoi voimakasta kasvuaan alkuvuonna. Talletuskanta kasvoi reiluun 1,4 miljardiin euroon ja pankki sai lähes satatuhatta uutta asiakasta. Visallisia S-Etukortteja oli katsauskauden päättyessä jo yli sadalla tuhannella osuuskaupan asiakasomistajalla.

Käynnistysvaiheen panostukset näkyivät S-Pankin operatiivisessa tuloksessa, joka oli ennakoidun mukaisesti 4,7 miljoonaa euroa tappiollinen (-2,4 milj. €). Koska pankkitoiminta käynnistyi loppuvuodesta 2007, luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden. Merkittävimmin pankin tulosta rasittivat asiakaspalveluun ja järjestelmien kehittämiseen tehdyt panostukset. Toisaalta sijoitustoiminta hyötyi korkotason yleisestä kehityksestä.

Näkymät loppuvuodelle

Uudet liiketoimintayksiköt kasvattavat S-ryhmän myyntiä viime vuoteen verrattuna. Voimakas investointiohjelma tulee rasittamaan tulosta, mutta sekä SOK-yhtymän että S-ryhmän operatiivisen tuloksen odotetaan nousevan lähes edellisen vuoden tasolle.

– Viime aikojen heikentyneet talousennusteet muodostavat uhkan erityisesti investointihyödykkeiden myynnin kehitykselle. Uskomme kuitenkin, että vahva työllisyys pitää kuluttajan luottamusta yllä ja vähittäiskaupan kysyntä kasvaa myös loppuvuonna, toteaa pääjohtaja Arto Hiltunen

Lisätietoja antavat:
Pääjohtaja Arto Hiltunen, p. 010 76 80200
Hallintojohtaja Jari Annala, p. +358 50 5665032, 010 76 82040
Viestintäjohtaja Suso Kolesnik, p. 010 76 80350, 050 388 3188

SOK-yhtymän osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan luettavissa
osoitteessa www.s-kanava.fi
S-ryhmän vähittäismyynti tammi–kesäkuulta julkistettiin 7.8.2008
Tammi-syyskuun vähittäismyynti julkistetaan 21.10.2008