19.12.2008

Lehdistötiedote 19.12.2008

19.12.2008 S-ryhmän joululahjoitukset lasten, nuorten ja vammaisten hyväksi

LEHDISTÖTIEDOTE

S-ryhmän joululahjoitukset lasten, nuorten ja vammaisten hyväksi

S-ryhmän perinteiset joululahjoitukset suuntautuvat tänä vuonna erityisesti lasten, nuorten ja vammaisten hyväksi työtä tekevien hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. SOK:n hallintoneuvosto lahjoitti käyttörahastostaan yhteensä 25 000 euroa.

Tänä vuonna joululahjoituksen saavat Non Fighting Generation ry, Lions-Liitto r.y.:n Lions Quest –ohjelma, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n Vihreä lippu -ohjelma, Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen lahja- kampanja, Maanpuolustuksen tuki ry ja Invalidiliitto ry:n Kiinni elämässä –kampanja. Lisäksi lahjoitusvaroja ohjattiin Da Vinci –leikkausrobotin hankintaan.

Non Fighting Generation ry on vuodesta 1996 alkaen tehnyt nuorten elämäntilanteeseen vaikuttavaa elämäntaidollista kasvatustyötä ja auttanut nuoria selviämään vaikeissa elämäntilanteissa. Lions-Liiton Lions-Quest ohjelman Elämisen laatua nuorille –oppiaineisto uudistetaan lahjoitusvaroilla. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n Vihreä lippu –ympäristöohjelma on päiväkodeissa ja koulussa toteutettavaa ympäristötyötä. Vihreä lippu on osa 32 maassa toimivaa Eco-Schools –ohjelmaa.

Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen Lahja –kampanjassa niin yritykset kuin yksityiset ihmiset voivat parantaa kehitysmaiden ihmisten elinoloja konkreettisin lahjoituksin, esimerkiksi S-ryhmän lahjoituksella hankitaan kaivoja. Invalidiliiton Kiinni elämässä –teema pyrkii kohentamaan vammaisten kansalaisten elämänlaatua ja mahdollisuutta elää tavallisena kansalaisena jokapäiväistä elämää. Maanpuolustuksen tuki ry edistää toiminnallaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Lisätietoja:
Anne Santamäki, yhteysjohtaja, SOK, puh. 0500 601 391