17.6.2008

Lehdistötiedote 17.06.2008

17.6.2008 ABC-ketju myy maailman puhtainta etanolia

LEHDISTÖTIEDOTE                                                    Tiedotusvälineille 17.6.2008 klo 13.00

ABC-ketju myy maailman puhtainta etanolia

ABC-ketju on myynyt vuoden 2008 alusta alkaen EU-direktiivin vaatimuksen mukaisia biopolttoaineita, joihin on lisätty etanolia. Kesän aikana ABC alkaa myydä polttoaineidensa osana maailman puhtainta, kotimaisista jätteistä valmistettua etanolia.

ABC-ketjun käyttämän polttoaineen toimittaa hankintayhtiö North European Oil Trade Oy (NEOT), ja siihen tulevan etanolin valmistaa St1 Biofuels -yhtiö Etanolix-tuotemerkillä. Yhtiö avasi ensimmäisen jätteitä käyttävän, pienen etanolitehtaansa syyskuussa 2007. St1 Biofuels´n käyttämä raaka-aine on ensi vaiheessa elintarviketeollisuuden biojätettä. Yhtiö rakentaa suurten yksiköiden sijasta pieniä tehtaita lähelle raaka-aineen tuottajia. Vuoden 2008 loppuun mennessä aloittaa toimintansa viisi jäte-etanolitehdasta, jotka käyttävät raaka-aineenaan muun muassa leipomojätettä ja kaupoista palautuvaa vanhaa leipää.

Suomalainen jätteestä valmistettava etanoli on tutkitusti elinkaaripäästöiltään maailman parasta, mikä tarkoittaa, että sitä valmistettaessa hiilidioksidipäästöt ovat lähes olemattomia. Päästöjen pienuuteen vaikuttavat raaka-aineena käytettävä jäte, prosessissa tarvittavan lämpöenergian tuottaminen uusiutuvalla energialla ja hajautettu tuotanto, joka pienentää raaka-aineiden kuljetustarvetta.

Kotimainen etanoli ei kata koko ABC-ketjun tarvetta, jonka vuoksi jatkossakin osa polttoaineisiin lisättävästä etanolista on Brasiliasta tuotavaa, sokeriruo'sta valmistettavaa etanolia. Myös se on vähän elinkaaripäästöjä aiheuttavaa, ympäristöä säästävää etanolia.

ABC-ketju osallistuu aktiivisesti biopolttoaineita koskevaa tutkimustyöhön. Siten halutaan varmistaa uusien menetelmien turvallisuus ja olla mukana kehittämässä tulevaisuuden toimintamalleja, jotka ylittävät lain vähimmäisvaatimukset.

Vuoden alussa voimaan tulleen EU-direktiivin perusteella liikennepolttoaineiden jakelijoiden on vuonna 2008 lisättävä myytäviin polttoaineisiin 2 % etanolia. Vuonna 2009 vaatimus on 4 % ja vuodesta 2010 eteenpäin 5,75 %.

Lisätietoja:
Tiina Vehmala, SOK, polttonestekaupan kehityspäälikkö, ABC-ketjuohjaus,
puh. + 358 10 76 80810, tiina.vehmala@sok.fi