3.10.2007

Osuuskaupan tiedote 03.10.2007

16.2.2006 TOK:n myynti ja tulos kasvoivat vuonna 2005

LEHDISTÖTIEDOTE 16.2.2006

Julkaisuvapaa

TOK:N MYYNTI JA TULOS KASVOIVAT VUONNA 2005

Turun Osuuskaupan (TOK) myynti ja tulos kehittyivät hyvin vuonna 2005. Toiminnan tulos ennen satunnaiseriä oli 12,9 miljoonaa euroa, joka oli 3,4 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Myynti kasvoi 10,2 % nousten 362,4 miljoonaan euroon. "Viime vuosien hyvä tuloskehitys mahdollistaa palveluverkoston edelleen laajentumisen ja kehittämisen. Tavoitteena on kasvattaa erityisesti S-market, Saleja ABC-ketjuja sellaisten kuntien alueille, joilta S-ryhmän palvelut puuttuvat ja joilla kannattavuusedellytykset täyttyvät", kertoo TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen.

Turun Osuuskauppa on Varsinais-Suomen suurimpia palvelualan yrityksiä, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja sitoutuneille asiakasomistajille.

Lisäksi SOK ja TOK omistavat yhdessä Turun Sokos Oy:n, joka harjoittaa tavaratalokauppaa Wiklundilla ja kauppakeskus Myllyssä.

Asiakasomistajien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti

TOK:n asiakasomistajien määrä kasvoi vuoden aikana 8 828 uudella asiakasomistajataloudella, joiden määrä oli vuoden lopussa 82 351. TOK:n toimialueen talouksista jo 44 % on TOK:n asiakasomistajia. TOK:n bonusmyynti kasvoi 12,6 % ja oli 279,5 miljoonaa euroa. TOK:n asiakasomistajat kerryttivät bonusta 13,2 miljoonaa euroa, joka oli 1,6 miljoonaa euroa (+14 %) enemmän kuin edellisenä vuonna.

TOK:n myynti kasvoi markkinoita nopeammin

Suomen Kaupan Liiton (SK:n) piirissä oleva vähittäiskauppa saavutti viime vuonna keskimäärin 2,2 prosentin euromääräisen myynninkasvun ilman autokauppaa. TOKyhtymän kokonaismyynti oli viime vuonna 362,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen runsaat 33,7 miljoonaa euroa, eli 10,2 %. Täten TOK:n myynti kasvoi markkinoita nopeammin. Myynnin kehitykseen vaikuttivat asiakasomistajien määrän kasvu ja asiakasomistajien lisääntynyt ostojen keskittäminen sekä uusien toimipaikkojen avaaminen.

TOK:n päivittäistavarakauppa

Suomen Kaupan Liiton (SK:n) jäsenyritysten päivittäistavarakaupan euromääräinen myynti kasvoi 0,5 % edellisestä vuodesta. Suomen koko päivittäistavarakaupan kehityksen arvioidaan viime vuodelta kasvaneen noin 1,5 %. TOK:n Prismoissa, S-marketeissa ja Saleissa päivittäistavarakauppa kasvoi 6,3 % ja oli yhteensä 257,6 miljoonaa euroa. Näin ollen TOK:n päivittäistavarakaupan markkinaosuuden ennakoidaan vahvistuneen 27,5 %:in (+1,2 %-yksikköä). Market-kaupan palveluverkosto laajeni, kun Turkuun Käsityöläiskadulle avattiin uusi Sale ja Sauvon Sale korvattiin joulukuussa uudella S-marketilla.

Hotellit ja ravintolat

Hotelli- ja ravintolakaupan myynti oli 42,1 miljoonaa euroa, jossa oli nousua edelliseen vuoteen 12,3 %. Myynnin nousun ansiosta toimialan markkinaosuus kasvoi selvästi. TOK:n ravintolapalvelut paranivat, kun Pub Edison avattiin huhtikuussa Turun keskustaan, Ravintola Daphne avattiin elokuussa Forum Marinum - merikeskukseen, Myllyn Prisman yhteyteen avattiin Buffet & Leipomokahvila syyskuussa ja Tampereentien Prisman yhteyteen Presso- kahvila ja Hesburger marraskuussa.

Liikennemyymälät ja ABC-automaatit

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti oli 62,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 28,0 prosenttia. Vuoden aikana Sauvossa suljettiin vanha ABC automaatti ja korvaava yksikkö avattiin uuden Sauvon S-Marketin viereen marraskuussa. Auran uuden ABCliikennemyymälän rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa. Bensiinilitroilla mitattu TOK:n markkinaosuuden kasvu jatkui edelleen myönteisenä.

Myynnin kasvu lisäsi tulosta

Toiminnan tulos ennen satunnaiseriä oli 12,9 miljoonaa euroa (ed.v.9,5 milj. €). Market- ja Hotelli- ja ravintolatoimialojen tulokset olivat selkeästi voitolliset ja edellisvuotta paremmat. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan tulos heikkeni edellisestä vuodesta, johtuen kireästä polttonesteiden hintakilpailusta ja merkittävästi kasvaneista bonuksista asiakasomistajille. Koko yhtymän tuloksen parantuminen johtui myyntivolyymin kasvusta sekä onnistuneesta kustannushallinnasta.

Rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä, taseen loppusumma kasvoi 24 miljoonalla eurolla päätyen 146,9 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste nousi 0,3 prosenttiyksiköllä 39,8 %:iin, ollen hyvällä tasolla. Taseen kasvu johtui lähinnä tulorahoituksella suoritetuista uusien toimipaikkojen investoinneista ja asiakasomistajien säästökassatalletusten lisääntymisestä.

Investoinnit toimipaikkoihin kasvoivat

TOK jatkoi investointeja palveluverkostonsa kilpailukyvyn kehittämiseksi ja palveluverkoston laajentamiseksi. Investoinnit vuonna 2005 olivat yhteensä 19,1 miljoonaa euroa (ed.v. 14,7 milj. €). Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat liikepaikkojen hankintaan, toimipaikkojen uudistuksiin ja kalustoon.

Henkilöstön valmennuksiin panostettiin

TOK:lla on 77 toimipaikkaa, joissa työskentelee 1 593 henkilöä. Henkilökunnan määrä kasvoi vuoden aikana 136 uudella työntekijällä uusien toimipaikkojen avausten myötä. Painopistealueet henkilöstövalmennuksissa olivat palvelun ja laadun sekä esimiestaitojen kehittämisessä. Henkilökuntaa valmennettiin vuoden aikana yli 2000 valmennustyöpäivällä.

Myynnin kasvu jatkunut tammikuussa 2006

TOK:n tammikuun myynnin kasvu oli 12,5 %. Marketkaupan myynti kasvoi 9,9 %, hotellija ravintolakaupan 9,1 % ja liikennemyymälöiden sekä ABC-automaattien 26,2 %. Erityisesti myyntiään kasvattivat Tampereentien laajennettu Prisma, ABC-Auranlaakso sekä kaikki ABC-automaatit.

Vuoden 2006 keskeiset suunnitelmat ja tapahtumat

Palveluverkoston laajeneminen ja kehittäminen jatkuu vuonna 2006. Maaliskuussa Ruskolle avataan uusi S-market ja sen yhteyteen avataan myös uusi ABC-automaatti. Radisson SAS Marina Palace hotelli avataan S-ryhmäläisenä yhteishankkeena maaliskuun alussa.

Sokos Hotel Hamburger Börsin yökerhon ravintolamaailmaa uudistetaan laajasti vappuun mennessä ja hotellin huonesaneeraus valmistuu huhtikuussa. Toukokuun aikana avataan Sale lähimyymälä Jyrkkälän kaupunginosaan sekä Humalistonkadulle Turkuun. Kesäkuussa avataan Turun Varissuon liikekeskukseen S-market sekä Sale Lemun kuntaan. Uusi ABC Auran liikennemyymälä avataan samoin kesäkuussa nykyisen ABC - liikennemyymälän tontille. Loppuvuodesta pyritään avaamaan Pansioon S-market. Naantalin uuden S-marketin rakennustyöt käynnistyvät maalis-huhtikuussa ja toimipaikka tullaan avaamaan keväällä 2007.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Harri Koponen, puh: 050–388 4030
talousjohtaja Mika Nupponen, puh: 0500-432 817