24.9.2007

Lehdistötiedote 24.09.2007

15.06.2007 Uusia neuvoksia S-ryhmän hallinnossa

Yrittäjä Timo Sonnisesta talousneuvos

Talousneuvos Timo Sonninen toimi maatalousyrittäjänä sukutilallaan vuoteen 1998 saakka. Viime vuosina hän on toiminut metsäkone- ja maansiirtourakoitsijana. Vuodesta 1980 lähtien Timo Sonnisella on ollut merkittävänä sivutoimena ravihevosten kasvattaminen ja siihen liittyvä hevosurheilutoiminta.

Iisalmen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimintaan Timo Sonninen osallistui vuosina 1973–1984. Samanaikaisesti hän toimi kaupungin teknillisen lautakunnan puheenjohtajana kahdeksan vuotta.

Talousneuvos Timo Sonninen kuului Ylä-Savon Säästöpankin isännistöön 1977–88 ja uudelleen vuodesta 2001 alkaen. Isännistöjäsenyyden väliajan hän oli pankin hallituksen jäsen.

Talousneuvos Sonninen on ollut useissa keskeisissä luottamushallinnon tehtävissä S-ryhmässä, ensin hallintoneuvoston puheenjohtajana Osuuskauppa Koljonvirrassa Iisalmessa. Koljonvirran ja Kuopion Osuuskaupan yhdistyttyä syntyi Osuuskauppa PeeÄssä, jonka hallintoneuvoston varapuheenjohtajana hän toimi sen perustamisesta alkaen vuoteen 1999 saakka ja sen jälkeen hallintoneuvoston puheenjohtajana. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) hallintoneuvoston jäsenenä Timo Sonninen on toiminut vuodesta 1985 lähtien.

Tasavallan presidentti on tänään 15.6. tapahtuneessa esittelyssä myöntänyt talousneuvoksen nimen ja arvon yrittäjä Timo Sonniselle ja yrittäjä Matti Suokkaalle sekä pitäjäneuvoksen nimen ja arvon maatilamatkailuyrittäjä Eero Seppäselle.

Yrittäjä Matti Suokkaasta talousneuvos

Talousneuvos Matti Suokas on työskennellyt kemiallisen puunjalostusteollisuuden palveluksessa, Sunila Oy:ssä vuodesta 1972, viimeksi talousjohtajana vuosina 1988–2004. HTM-tilintarkastajan tutkinnon hän suoritti vuonna 1979. Vuonna 2004 Matti Suokas siirtyi itsenäiseksi yrittäjäksi päätoimialanaan tilintarkastus.

Matti Suokas on ollut useissa keskeisissä luottamushallinnon tehtävissä S-ryhmässä, ensin Osuusliike Liitossa Kotkassa ja sen sulauduttua haminalaiseen Osuuskauppa Ympyrään, yhtäjaksoisesti myös tässä osuuskaupassa. Hän on toiminut Osuuskauppa Ympyrän hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 1992 lähtien.

SOK:n tarkastuskomitean jäsen talousneuvos Suokas on ollut vuodesta 2003 ja puheenjohtaja vuodesta 2004 lähtien. Lisäksi hän on SOK:n jäsenosuuskauppojen aatteellisen keskusjärjestön, Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n varsinainen tilintarkastaja.

Talousneuvos Matti Suokkaan taloushallinnon vahvaa, erityisesti veroasioiden osaamista on hyödynnetty monipuolisesti eri yhteisöjen luottamustehtävissä. Hän oli muun muassa Kotkan Kaupungin verolautakunnan varapuheenjohtajana 1982–89. Hänen henkilökohtaisen kiinnostuksensa kohteena ovat olleet lisäksi nuorkauppakamari-, rotary- ja kauppakamarityö. Kymenlaakson kauppakamarin jäsenenä hän on ollut vuodesta 1992 lähtien.

Maatilamatkailuyrittäjä Eero Seppäsestä pitäjäneuvos

Tasavallan presidentti on tänään tapahtuneessa esittelyssä myöntänyt maatilamatkailuyrittäjä Eero Seppäselle Suomussalmelta pitäjäneuvoksen nimen ja arvon. Seppänen on Osuuskauppa Maakunnan hallituksen jäsen.

Pitäjäneuvos Eero Seppänen on puolisonsa ja poikansa kanssa panostanut Arolan sukutilalla viime vuosikymmenen alusta voimakkaasti maatilamatkailuun ja siihen liittyviin oheistoimintoihin. Eero Seppänen on erä- ja luontomatkailun yhden erityisalan, järjestettyjen karhuntarkkailutilaisuuksien, uranuurtaja maassamme.

Suomussalmen ja kotikylä Ruhtinansalmen hyvinvointi ovat pitäjäneuvos Eero Seppäselle sydämen asioita. Hän on hoitanut runsaat parikymmentä vuotta moninaisia luottamustehtäviä Suomussalmen kunnassa 1990-luvun puoliväliin saakka. Sen jälkeen hän on keskittynyt kylätoimintaan, ensin puheenjohtajana Ruhtinansalmen kylätoimikunnassa ja myöhemmin Kyläyhdistyksessä.

Pitäjäneuvos Eero Seppänen on ollut mukana Kainuun Osuusmeijerin hallinnossa 25 vuotta. Osuuskauppa Maakunnan hallituksessa hän on ollut vuodesta 1980 alkaen.