24.9.2007

Lehdistötiedote 24.09.2007

15.06.2007 Pääjohtaja Kari Neilimosta vuorineuvos

Tasavallan presidentti on tänään tapahtuneessa esittelyssä myöntänyt vuorineuvoksen nimen ja arvon Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) pääjohtajalle, taloustieteiden tohtori, professori Kari Neilimolle.

Vuorineuvos Kari Neilimo on tehnyt pitkän, tieteellisen uran eri korkeakoulujen ja yliopistojen palveluksessa, ensin tutkijana ja lehtorina Vaasan kauppakorkeakoulussa. Vuonna 1970 hän aloitti yrityksen taloustieteen lehtorina Tampereen yliopistossa ja eteni eri tehtävissä liiketaloustieteen professoriksi. Vuodet 1991–99 hän toimi liiketaloustieteen professorina Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa. Tampereen yliopiston liiketaloustieteen professoriksi hänet nimitettiin vuonna 2000. Tätä virkaa hän hoiti vuoteen 2002, jolloin hänet valittiin SOK:n pääjohtajaksi.

Vuorineuvos Kari Neilimo valittiin Pirkanmaan Osuuskaupan hallituksen jäseneksi vuonna 1988. Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenenä ja puheenjohtajana hän toimi 1992–2002. SOK:n hallintoneuvoston jäseneksi ja puheenjohtajaksi Neilimo valittiin vuonna 1991. Puheenjohtajuus kesti yhtäjaksoisesti hänen pääjohtajaksi nimittämiseensä saakka eli vuoteen 2002.

Kari Neilimon asiantuntemusta ja laaja-alaista osaamista on käytetty hyväksi eri yhteisöjen luottamustehtävissä tieteen, järjestöelämän ja yritysten piirissä. Luottamustehtävistä mainittakoon muun muassa Suomen Kaupan Liiton hallituksen puheenjohtajuus. Vuorineuvos Neilimon sydäntä lähellä ovat myös humanitaariset kysymykset, muun muassa toiminta HelsinkiMissiossa ja läheinen yhteistyö Suomen Punaisen Ristin kanssa.