14.2.2008

Lehdistötiedote 14.02.2008

14.2.2008 S-ryhmän myynti kasvoi ja tulos pysyi hyvänä

Tiedotusvälineille 14.2.2008                                                                            Julkaisuvapaa klo 13.00

 

S-ryhmän myynti kasvoi ja tulos pysyi hyvänä

S-ryhmälle vuosi 2007 oli menestyksekäs. Ryhmän vähittäismyynti nousi 10,5 miljardiin euroon ja siinä oli lisäystä 7,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. S-ryhmän yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 317 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 336 miljoonaa euroa. 

Alueosuuskauppojen myynti kehittyi hyvin, kasvua oli 9,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Osuuskauppojen osuus S-ryhmän myynnistä oli 84 prosenttia ja SOK-yhtymän 16 prosenttia.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi edellisvuodesta 8,5 prosenttia ja oli 5 435 miljoonaa euroa.

Osuuskauppojen tulos ennen satunnaisia eriä oli 265 miljoonaa euroa (310 milj. €).

S-ryhmän investoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta 7 miljoonaa euroa ja olivat 565 miljoonaa euroa.

S-ryhmän henkilömäärä kasvoi 2 000 hengellä edelliseen vuoteen ja oli lähes 36 000 henkeä 31.12.2007. 

Kotimaan toimipaikat lisääntyivät 43:lla ja niitä oli vuoden lopussa 1 518. Näiden lisäksi Baltiassa on 8 toimipaikkaa.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 263 miljoonaa euroa

Osuuskauppoihin liittyi viime vuonna 110 730 uutta jäsentä. Jäsenmäärä oli joulukuun lopussa 1 707 274.

S-ryhmän bonusmyynti kasvoi 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 6 779 miljoonaa euroa. Bonusmyynnin osuus oli 66 prosenttia (edellisenä vuonna 64 %) S-ryhmän kotimaan myynnistä. Tällä hetkellä 70 prosenttia (66 %) kaikista Suomen kotitalouksista on S-ryhmän jäseniä.

Asiakasomistajille maksettu bonus kasvoi 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 263 miljoonaa euroa.

S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain

(Sisältää Baltian myynnin)
(Myyntitaulukko liiketoiminta-alueittain liitteenä)

S-ryhmän marketkauppaan sisältyvät Prismojen, S-marketien, Sale- ja Alepa-myymälöiden sekä muiden marketkaupan yksiköiden päivittäistavara- ja käyttötavaramyynnit. Marketkaupan toimipaikkoja oli yhteensä 783 vuoden lopussa.

Päivittäistavarakaupassa S-ryhmän markkina-asema vahvistui edelleen. Myynnin kasvu ylitti markkinoiden kasvun myös viime vuonna. 

Käyttötavarakaupassa kuluttajien ostovoima jatkuu vahvana. Prismojen käyttötavaratarjontaa tullaan laajentamaan ja Kodin Terra-ketjuun perustetaan uusia yksiköitä.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan markkina-asema vahvistui Esso-kaupan ja uusperustannan myötä. Toimipaikkoja oli vuoden lopussa 185 ja kaikki jakelupisteet huomioiden 349.

S-ryhmän markkina-asema vahvistui tavaratalokaupassa. Vuonna 2007 Sokos-tavarataloja oli 20. Emotion-ketjuun kuului 13 yksikköä ja ketju kasvaa neljällä yksiköllä tänä vuonna.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynnin kasvu on ollut alan kasvua nopeampaa. Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuja ovat Sokos Hotels, Radisson SAS Hotels ja Holiday Club Spa Hotels. Toimipaikkoja oli yhteensä 302.

S-ryhmän autokauppa organisoitiin uudelleen ja samalla laadittiin kehittämisohjelma tälle vuodelle. Viime kesänä luovuttiin autokaupasta Baltiassa. Autokaupan toimipaikkoja oli 44 vuoden vaihteessa.

Maatalouskaupan myynti ja tulos kehittyivät ennakoitua paremmin. Maatalouskaupan ketjuja ovat Agrimarketit, S-Rautamarketit ja Multasormi-myymälät. Maatalouskaupan toimipaikkoja oli vuoden vaihteessa yhteensä 144.

SOK-yhtymän toiminta vuonna 2007
SOK-yhtymän muodostavat SOK ja sen tytäryhtiöt

SOK-yhtymän liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 14,3 prosenttia ollen 7 813 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 51,6 miljoonaa euroa (25,9 milj. €). Tuloksen kasvu aiheutui pääasiassa käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvusta. Operatiivinen tulos oli -2,1 miljoonaa euroa (17,4 milj. €).

SOK-yhtymän henkilömäärä lisääntyi edellisestä vuodesta yli 300 hengellä ja oli vuoden 2007 lopussa 8 889 henkeä.

SOK-yhtymän käyttöomaisuusinvestoinnit 115,9 miljoonaa euroa (201,9 milj. €).

SOK-yhtymän kauppatoiminnan liikevaihto ja operatiivinen tulos

SOK-yhtymän marketkauppa sisältää Viron ja Latvian marketkaupan. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 35,1 prosenttia ja oli 134 miljoonaa euroa. Marketkaupan tulos oli 2,5 miljoonaa euroa (1,9 milj. €.)

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi 12,9 prosenttia ja oli 245 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (9,0 milj. €). Tulosta rasittivat erityisesti Pietarissa valmisteilla olevat hotellihankkeet.

Auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto pieneni edellisvuodesta 10,9 prosenttia ja oli yhteisarvoltaan 378 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli -15,8 miljoonaa euroa (-7,8 milj. €). Heikkoon tuloskehitykseen vaikuttivat autoveromuutoksesta aiheutunut kaupan pysähtyminen loppuvuodesta sekä Peugeotin ja Fordin tavoiteltua heikompi menestys Suomen automarkkinoilla.

Maatalouskaupan, joka sisältää rauta- ja rakennustukkukaupan, liikevaihto kasvoi 15,4 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 987 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli 10,1 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa). Hankkija-Maatalous-konsernin hyvä tulos johtui odotettua paremmasta myynnin kehityksestä.

Hankintatoiminnan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 24,7 prosenttia ollen 4 160 miljoonaa euroa. Inex Partners -konsernin operatiivinen tulos oli suunniteltua parempi. Intrade Partners Oy:n operatiivinen tulos jäi edellisvuotta alhaisemmaksi, mutta oli budjetoidulla tasolla. Polttonestekaupan tulos toteutui budjetoidun mukaisena. Hankintatoiminnan yhteenlaskettu tulos oli 6,5 miljoonaa euroa (10,8 milj. €).

Pankkitoiminnan operatiivinen tulos

S-Pankin toiminta käynnistyi lokakuussa 2007. S-ryhmän rahoituspalveluilla on lähes sadan vuoden historia säästökassatoiminnassa.

Loppuvuonna S-Pankin ottolainaus henkilöasiakkailta kasvoi noin 160 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa lähes 990 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti pankin tase rikkoi 1,2 miljardin euron rajan.

Pankkitunnussopimuksia tehtiin lähes 200 000 kappaletta ja S-Pankin ensimmäisenä Euroopassa liikkeeseen laskemia Visa Credit ja Debit -monisovelluskortteja myönnettiin noin 40 000 kappaletta.

Pankkitoiminnan käynnistäminen näkyi toiminnan tuloksessa. Tilikauden operatiivinen tappio oli 8,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 panostettiin voimakkaasti pankin käynnistämiseen.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Arto Hiltunen, SOK, p. 010 76 80200

Hallintojohtaja Jari Annala, SOK, p. 010 76 82040