12.2.2009

Lehdistötiedote 12.02.2009

12.2.2009 S-ryhmä jatkoi kasvuaan ja luo uusia työpaikkoja

Tiedotusvälineille 12.2.2009     Julkaisuvapaa klo 13.00

S-ryhmä jatkoi kasvuaan ja luo uusia työpaikkoja

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi vuonna 2008 yli alan keskiarvon ja ryhmä vahvisti asemaansa markkinajohtajana. Kasvun turvin alueosuuskaupat ja SOK jatkavat investointiohjelmaansa ja luovat lähivuosina merkittävästi pysyviä työpaikkoja.

Vuonna 2008 S-ryhmän vähittäismyynti nousi 11 820,6 miljoonaan euroon. Lisäystä siinä oli 12,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

S-ryhmän yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 250 miljoonaa euroa, kun tulos edellisenä vuonna oli 318 miljoonaa euroa.

S-ryhmän investoinnit kasvoivat edellisvuodesta 110 miljoonaa euroa ja olivat 701 miljoonaa euroa.

Alueosuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 12,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 9 815,3 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen osuus S-ryhmän myynnistä oli 84 prosenttia ja SOK-yhtymän 16 prosenttia.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi edellisvuodesta 12,4 prosenttia ja oli 6 108 miljoonaa euroa.

Osuuskauppojen tulos ennen satunnaisia eriä oli 258 miljoonaa euroa (266 milj. €).

SOK-yhtymän tulos ennen veroja oli 7,8 miljoonaa euroa negatiivinen (edellisenä vuonna 51,6  milj. € positiivinen).

– S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi yli alan keskiarvon myös viime vuonna ja samalla markkina-asemamme vahvistui, SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen toteaa.

Asiakasomistajiensa luottamuksen ansiosta S-ryhmä pystyy jatkamaan hyvää investointitahtiaan.

– Jatkamme investointiohjelmaamme suunnitelmien mukaisesti ja luomme lähivuosina merkittävästi pysyviä työpaikkoja Suomen eri osiin, Hiltunen linjaa.

S-ryhmän henkilömäärä kasvoi 1 836 hengellä edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2008 lopussa 37 735.

Uusia toimipaikkoja avattiin 40. Toimipaikkoja oli vuoden lopussa 1 566, joista seitsemän oli Baltiassa ja viisi Venäjällä.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 306,5 miljoonaa euroa

S-ryhmän bonusmyynti kasvoi 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 7 690,2 miljoonaa euroa. Bonusmyynnin osuus oli 66 prosenttia S-ryhmän kotimaan myynnistä. Tällä hetkellä 73 prosenttia kaikista Suomen kotitalouksista on S-ryhmän jäseniä.

Asiakasomistajille maksettiin vuonna 2008 Bonusta 306,5 miljoonaa euroa, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuoden alusta lähtien asiakasomistajille on maksettu 2,9 miljoonaa euroa 0,5 prosentin suuruista maksutapaetua.

Osuuskauppoihin liittyi viime vuonna 109 332 uutta jäsentä. Jäsenmäärä oli joulukuun lopussa 1 797 653.

S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain
(*Sisältää lähialueiden myynnin)

 

                1.1.–31.12.2008

1.10.–31.12.2008

 

Milj. euroa

Muutos %

Milj. euroa

Muutos %

Marketkauppa*

6 683,0

11,5

1 789,2

9,9

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

1 683,60

25,7

379,4

9,2

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

430,2

2,0

139,8

0,9

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*

863,9

8,4

232,1

8,0

Auto- ja autotarvikekauppa

748,6

-8,5

144,8

4,9

Maatalouskauppa

1 395,9

20,5

315,8

7,5

Muut

15,4

5,7

4,5

19,2

S-ryhmä yhteensä*

11 820,60

12,1

3 005,6

8,7

 – Talouden taantuma näkyy muutamien S-ryhmän toimialojen kehityksessä, mutta päivittäis- ja käyttötavarakaupan myynnit ovat alkuvuonna kasvaneet odotettua paremmin. Uskomme päivittäistavarakaupan positiivisen kehityksen jatkuvan, mutta muun muassa autokaupan ja rakentamisen toimialoilla myynti on laskussa, pääjohtaja Hiltunen kertoo.

S-ryhmän marketkauppaan sisältyvät Prismojen, S-marketien, Sale- ja Alepa-myymälöiden, Kodin Terrojen sekä muiden yksiköiden päivittäistavara- ja käyttötavaramyynnit.  Pienten lähimyymälöiden lisäksi kasvaa voimakkaimmin sisustamiseen, rakentamiseen ja puutarhaan keskittyvä Kodin Terra -ketju. Vuoden lopussa yksiköitä oli kaksi, ja ketju laajenee merkittävästi lähivuosina. Marketkaupan yksiköitä oli vuoden lopussa yhteensä 797.

ABC-ketju on toiminut 10 vuotta, ja se on saavuttanut erittäin vahvan markkina-aseman. Hyvää myynnin kehitystä auttoi ketjun kasvu 36 ABC-liikennemyymälällä, ABC-Delillä ja ABC-automaatilla. Toimipaikkoja oli vuoden lopussa 205 ja kaikki jakelupisteet huomioiden 385.

Sokos-ketjussa on meneillään suuria uudistus- ja laajennushankkeita. Lappeenrantaan avattiin Sokos-tavaratalo viime vuonna ja tänä vuonna avataan Sokos Kouvolaan. Emotion-ketju laajenee edelleen muutaman yksikön vuosivauhdilla. Sokoksia oli vuoden lopussa 21 ja Emotion-myymälöitä 15.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan verkosto kasvoi ennätyksellisesti viime vuonna, ja se laajenee myös tulevina vuosina. Suomeen avattiin kolme Sokos-hotellia ja myös Pietariin avattiin kolme hotelia. Hotelleja on 64 ja erillisiä ravintolatoimipaikkoja 253. Ravintolatoimipaikkoja on yhteensä 747, kun otetaan huomioon muiden toimipaikkojen yhteydessä olevat yksiköt.

Autokauppa oli viime vuonna kaksijakoinen. Myynti sujui kesään asti erinomaisesti, mutta taantui melkoisesti loppuvuonna.  Ala tulee kokemaan suuria rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Koko S-ryhmän autokaupan yhtenäistäminen alkaa tänä vuonna. Autokaupan toimipaikkoja oli 44 vuoden vaihteessa.

Maatalouskaupan ketjuja ovat Agrimarketit, S-Rautamarketit ja Multasormi-myymälät. Myynti sujui hyvin kesään asti, mutta taantui loppuvuonna kaikilla alueilla. Voimakkaat hintaheilahtelut aiheuttivat merkittäviä vaihto-omaisuuden alaskirjauksia. Maatalouskaupan toimipaikkoja oli vuoden vaihteessa yhteensä 139.

SOK-yhtymän toiminta vuonna 2008
SOK-yhtymän muodostavat SOK ja sen tytäryhtiöt

SOK-yhtymän liikevaihto kasvoi vuonna 2008 edellisestä vuodesta 14,2 prosenttia ja oli 8 918 miljoonaa euroa.

Viime vuoden tulos ennen veroja oli 7,8 miljoonaa euroa negatiivinen (edellisvuonna 51,6 milj. €). Tuloksen pienentymiseen vaikuttivat muun muassa liiketoimintojen suuret käynnistämisinvestoinnit erityisesti Pietarin alueella. Autokaupan tulos jäi odotettua heikommaksi autokaupan yleisen taantumisen vuoksi. Maatalouskaupassa raaka-aineiden hintojen voimakas aleneminen loppuvuonna aiheutti varastojen arvonalennuksia.

Operatiivinen tulos oli -25,9 miljoonaa euroa (-2,1 milj. €).

SOK-yhtymän henkilömäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 457 hengellä ja oli vuoden 2008 lopussa 9 346.

SOK-yhtymän käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 139,3 miljoonaa euroa (115,9  milj. €).

– SOK-yhtymän myynti kehittyi hyvin, mutta toiminnan tulos jäi heikoksi. Syynä ovat liiketoiminnan nopean laajentumisen synnyttämät avauskulut ja eräät kertaluontoiset arvojen alaskirjaukset. Lisäksi talouden hidastuminen loppuvuonna heikensi viimeisen neljänneksen kannattavuutta, pääjohtaja Hiltunen toteaa.

Sen sijaan S-ryhmän hankintayhtiöiden myynnin kasvun Hiltunen kertoo olleen viime vuonna hyvän ja tulostason odotusten mukaisen.

SOK-yhtymän kauppatoiminnan liikevaihto ja operatiivinen tulos

SOK-yhtymän marketkauppaa on tällä hetkellä Virossa, Latviassa ja Pietarissa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 15,2 prosenttia ja oli 155 miljoonaa euroa. Marketkaupan tulos oli -6,0 miljoonaa euroa (2,5 milj. €.) Edellisvuotta heikompaan tulokseen vaikuttivat muun muassa Pietarissa suunniteltua nopeammin toteutuneiden Prismojen käynnistämiskulut.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi 9,4 prosenttia ja oli 268 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli -14,7 miljoonaa euroa (0,1 milj. €). Suomen Sokos Hotels ja Radisson SAS Hotels -ketjujen tulos oli hyvä. Pietarissa hotellien avaukset myöhästyivät suunnitellusta aikataulusta, mikä aiheutti kertaluonteisten avauskustannusten kanssa tappiollisen tuloksen.

Auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto pieneni edellisvuodesta 14,9 prosenttia ja oli yhteisarvoltaan 322 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli -12,1 miljoonaa euroa (-15,8 milj. €). Autokaupan yleisen taantumisen ja pääkaupunkiseudun autokaupan järjestelyjen vuoksi tulos jäi odotettua heikommaksi.

Maatalouskaupan, joka sisältää rauta- ja rakennustukkukaupan, liikevaihto kasvoi 15,5 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 1 140 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli 2,1 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa). Hankkija-Maatalous-konsernin tulosta heikensi olennaisesti rehuraaka-ainevaraston arvon aleneminen vuoden vaihteessa.

Hankintatoiminnan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 18,2 prosenttia ja oli 4 917 miljoonaa euroa. Inex Partners Oy:n operatiivinen tulos jäi edellisvuotista alhaisemmaksi. Intrade Partners Oy:n operatiivinen tulos oli edellisvuotta alhaisempi, mutta hieman budjetoitua parempi. Polttonestekaupan tulos parani hieman edellisvuodesta. Hankintatoiminnan yhteenlaskettu tulos oli 5,2 miljoonaa euroa (6,5 milj. €).

Pankkitoiminta

Vuosi 2008 oli S-Pankille ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Talletusten määrä S-Pankissa kasvoi vuoden aikana yli 70 prosentilla. Talletuskanta kasvoi keskimäärin lähes 68 miljoonalla eurolla kuukausittain, yhteensä 810 miljoonalla eurolla. Talletuskanta oli vuoden lopussa noin kaksi miljardia euroa. Samanaikaisesti pankin tase kohosi 2,1 miljardiin euroon.

Vuoden aikana S-Pankkiin tuli keskimäärin 15 000 uutta asiakasta kuukausittain ja vuoden lopussa heitä oli 2 034 000. S-Pankin verkkopankilla oli vuoden lopussa 630 000 käyttäjää. S-Pankin myöntämien, uudet kansainväliset maksustandardit täyttävien Visa Credit- ja Visa Debit -korttien määrä lähes nelinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

S-Pankin tulos oli 6,1 miljoonaa euroa negatiivinen. Edellisenä vuonna, jolloin toimintaa oli kolme kuukautta, tulos oli -5,3 miljoonaa euroa.  Vaikka käynnistysvaiheeseen liittyvät panostukset näkyivät edelleen tuloksessa, oli S-Pankilla toisella vuosipuoliskolla jo useita voitollisia kuukausia.

– S-pankin talletuskannan ja asiakasmäärän nopea kasvu on osoittanut, että tämä ensimmäinen ja ainoa suomalainen kauppapankki on vastannut todelliseen tarpeeseen. Asiakasomistajamme ovat ottaneet S-pankin hyvin vastaan, kertoo SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen.

------------------------------------

Tiivistelmä:
S-ryhmän vuosi 2008

S-ryhmä kokonaisuudessaan

 • Vähittäismyynti oli 11 820,6 miljoonaa euroa (10 543,6 milj. euroa).
 • Vähittäismyynti kasvoi 12,1 prosenttia.
 • Tulos (osuuskaupat + SOK-yhtymä) ennen satunnaisia eriä oli 250 miljoonaa euroa (318 milj. euroa).
 • Investoinnit olivat 701 miljoonaa euroa (591 milj. euroa).
 • Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 12,4 prosenttia ja oli 6 108 miljoonaa euroa.
 • S-ryhmän henkilömäärä kasvoi 1 836 hengellä ja edelliseen vuoteen ja oli vuoden lopussa 37 735.
 • Uusia toimipaikkoja avattiin 40. Toimipaikkoja oli vuoden lopussa yhteensä 1 566, joista seitsemän oli Baltiassa ja viisi Venäjällä.

Alueosuuskaupat

 • Vähittäismyynti oli 9 815,3 miljoonaa euroa (8 726,7 milj. euroa).
 • Vähittäismyynti kasvoi 12,5 prosenttia.
 • Tulos ennen satunnaisia eriä oli 258 miljoonaa euroa (266 milj. euroa).
 • Alueosuuskauppojen osuus S-ryhmän myynnistä 83 prosenttia.

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt)

 • Liikevaihto oli 8 918 miljoonaa euroa (7 813 milj. euroa).
 • Liikevaihto kasvoi 14,2 prosenttia.
 • Liikevaihdosta valtaosa koostuu S-ryhmän sisäisestä palvelutoiminnasta.
 • Tulos ennen veroja oli -7,8 miljoonaa euroa (51,6 milj. euroa).
 • SOK-yhtymän osuus S-ryhmän myynnistä 16 prosenttia.

SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen:
– S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi yli alan keskiarvon myös viime vuonna ja samalla markkina-asemamme vahvistui.

– Jatkamme investointiohjelmaamme suunnitelmien mukaisesti ja luomme lähivuosina merkittävästi pysyviä työpaikkoja Suomen eri osiin.

– SOK-yhtymän myynti kehittyi hyvin, mutta toiminnan tulos jäi heikoksi. Syynä ovat liiketoiminnan nopean laajentumisen synnyttämät avauskulut ja eräät kertaluontoiset arvojen alaskirjaukset.

– S-ryhmän hankintayhtiöiden myynnin kasvu oli hyvä ja tulostaso odotusten mukainen.

– Talouden taantuma näkyy muutamien S-ryhmän toimialojen kehityksessä, mutta päivittäis- ja käyttötavarakaupan myynti on alkuvuonna kasvanut odotettua paremmin. Uskomme päivittäistavarakaupan positiivisen kehityksen jatkuvan, mutta muun muassa autokaupan ja rakentamisen toimialoilla myynti on laskussa.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Arto Hiltunen, SOK, p. 010 76 80200
Hallintojohtaja Jari Annala, SOK, p. 010 76 82040