24.9.2007

Lehdistötiedote 24.09.2007

05.07.2007 Osuustoiminnan arvot tukevat yhteiskuntavastuun toteutumista

Maailmanlaajuisesti vietettävän Kansainvälisen Osuustoimintapäivän teema lauantaina 7. heinäkuuta korostaa, että osuustoiminnan arvot ja periaatteet tukevat yritysten yhteiskuntavastuun toteutumista.

Yritysten yhteiskuntavastuu koostuu taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöllisistä näkökohdista. Yhteiskuntavastuu painottaa sitä, miten yritykset voivat parantaa ihmisten elämää vastuullisella toiminnalla, läpinäkyvällä raportoinnilla, sidosryhmien huomioimisella, innovatiivisella toiminnalla ja hyvällä hallintotavalla.

Yritysten yhteiskuntavastuu ei ole osuuskunnille uusia ajatus, vaan se on aina ollut mukana osuus-toimintaliikkeessä. Koska jäsenomisteiset osuuskunnat perustuvat demokraattiseen hallintomalliin, ne ovat alusta alkaen katsoneet asioita laajemmin kuin pelkän taloudellisen tuloksen kautta. Osuuskunnat ovat ymmärtäneet, että niiden toiminta vaikuttaa laajasti eri sidosryhmiin kuten työntekijöihin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Osuustoimintaliike on ollut jopa tiennäyttäjä yhteiskuntavastuun idean kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Osuustoiminnan arvot ja periaatteet ovat olleet osuustoiminnan aatteellisena ytimenä jo yli 150 vuotta. Osuustoiminnan perusarvoihin kuuluvat omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus ja eettisiin arvoihin rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen. Näiden katsotaan olevan nykyään samalla myös yleisiä yritysten yhteiskuntavastuun arvoja.

Ne yritykset, jotka ovat halunneet ottaa yhteiskuntavastuun tosissaan, soveltavatkin alun perin hyvin osuustoiminnallista arvomallia toimintatavassa ja raportoinnissa.

Myös osuuskunnat haluavat yhä enemmän julkituoda yhteiskuntavastuuta jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Seuraavassa on osuuskuntaesimerkkejä eri puolilta maailmaa:

Espanjalaista Mondragón osuuskuntaa pidetään maailman suurimpana työntekijöiden omistamana osuuskuntana. Se luo työpaikkoja, sosiaalista turvallisuutta sekä vahvistaa yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Soveltaessaan osuustoiminnan arvoja ja periaatteita nykyaikaisella tavalla, työosuuskunta edistää osuuskunnan kasvua, kehitystä ja sen kykyä saada aikaan myönteistä muutosta yhteiskunnassa.

Kolumbialainen keskinäinen vakuutusyhtiö La Equidad Seguros antaa vähävaraisille mahdollisuuden vakuutussuojaan. Se on palkittu kansallisesta yleisestä hyvinvointia edistävästä liiketoiminnasta. Eri ohjelmilla se edistää osuuskuntien nuorten johtajien osaamista, naisasiaa, taidetta, kulttuuria, urheilua sekä osuustoimintaa myös muilla talouselämän sektoreilla.

Intialainen osuusmeijeri Amul on maan suurin elintarvikkeita jalostava yritys. Sen kasvu ja menestys perustuvat osuustoiminnalliseen yrityskulttuuriin ja verkottumiseen, markkinoiden ymmärrykseen, kykyyn huomioida eritaustaiset jäsenet sekä niin tuottajan kuin kuluttajan kunnioitukseen. Osuuskunta on lahjoittanut huomattavia summia vuonna 2001 tapahtuneen maanjäristyksen vaurioittamien koulujen jälleenrakennukseen.

Kanadalainen osuuspankki Desjardins ottaa aktiivisesti osaa toiminta-alueensa yleiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Yli 40 prosenttia ylijäämästä annetaan yhteiskunnalle erilaisina tukina, sponsorirahana, lahjoituksina ja opiskelijastipendeinä. Lisäksi uuteen yrittäjyyteen ja paikallisiin osuuskuntiin investoidaan huomattavia summia.

Suomessa osuustoiminnallinen S-ryhmä mahdollisti 100-vuotisjuhlavuotensa lahjoituksella Mannerheimin Lastensuojeluliiton organisoiman vanhemmille tarkoitetun neuvontapalvelun - Vanhempainnetin - perustamisen. S-ryhmän lahjoitusvaroin järjestettiin myös 27 Yhdessä vanhempana -tilaisuutta 25 paikkakunnalla. Tapahtumiin osallistui 2200 vanhempaa. Lisäksi S-ryhmä on mukana MLL:n Hyvä alku koulutielle -kampanjassa. Siinä kaikki ekaluokkalaiset saavat koulun alkuun liittyvän harrastepussin, jossa on tietoa vanhemmille ja lapsille. S-ryhmän nimikkohanke yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa on jäsenhankinta. Viime vuonna SPR sai 5498 uutta jäsentä. Henkilöjäsenet ovat SPR:n päätöksentekijöitä, tukijoita ja toimijoita.

Osuuskunnat ympäri maailman ottavat jatkuvasti kantaa tärkeisiin sosiaalisiin ongelmiin kuten lapsityövoiman käyttöön, omien työntekijöiden ja alihankkijoiden työolosuhteiden parantamiseen ja ympäristönsuojeluun.

Osuustoimintaa on liki kaikissa maailman maissa ja eri osuuskuntien jäsenmääräksi arvioidaan 800 miljoonaa. Suomalaisissa osuuskunnissa jäsenomistajia on yhteensä 3,3 miljoonaa ja keskinäisissä yhtiöissä yhteensä 2,7 miljoonaa. Suomi onkin suhteellisesti maailman osuustoiminnallisin maa.

Maailman osuustoimintaa yhdistävän Kansainvälinen Osuustoimintaliiton ICA:n suomalaiset jäsenet ovat Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL ry ja Pellervo-Seura ry.

Lisätietoja:

ICA Euroopan varapuheenjohtaja Anne Santamäki, SOK/SOKL, puh. 0500 601 391
Osuustoimintajohtaja Sami Karhu, Pellervo-Seura, puh. 0400 545 989
Johtaja Per-Erik Lindström, Pellervo-Seura, puh. 040 760 0795