15.9.2020

Hybridmöte på Arina i Uleåborg - Tillsammans och på distans

Gäller: 15.9.2020 - 30.9.2021

Hybridmöte – Vad är det? Ett hybridmöte är en kombination av ett traditionellt möte där alla är i samma lokal och ett möte där man deltar på distans

  • Kokoustarjous Original Sokos Hotel Arina kokous

Hybridmöte – Vad är det?

På Original Sokos Hotel Arina innebär det Black Magic Design-distansteknik, en trivsam mötesmiljö och yrkeskunnig personal. 

Huvudlokalen kan bokas för 1–50 personer.  De som deltar på distans får en visuell mötesupplevelse i realtid till sin egen distansarbetsenhet. 

Utrustningen finns i lokalen Valkea 2 (huvudlokalen), och användningen kan också utvidgas till de intilliggande lokalerna Valkea 1 och Valkea 3. 

Om Valkea 1–3 som helhet är i bruk får 150 deltagare plats om man använder klassrumsmöblering, och upp till 250 med teatermöblering. Enligt de nuvarande begränsningarna kan man med hänsyn till säkerheten använda 75 % av den fysiska kapaciteten. 

För användning av utrustningen i tilläggslokalerna debiteras en tilläggshyra på 200 €/lokal  

Distansdeltagarna kan delta via alla de vanligaste plattformarna för distansmöten (Skype, Google, Teams, Zoom).   

Om du vill boka eller har frågor om de tekniska funktionerna kan du kontakta Original Sokos Hotel Arinas försäljningstjänst på 08 3123 255 eller sales.oulu@sokoshotels.fi

Pris: 200 EUR/ 200
Tilläggshyra för hybridtekniken
Du får förmånen på följande verksamhetsställen:
Sokos Hotels
Se verksamhetsställena
Du får förmånen på kedjans Sokos Hotels verksamhetsställen:
Kokous- ja tilausravintolat
Se verksamhetsställena
Du får förmånen på kedjans Kokous- ja tilausravintolat verksamhetsställen: