Vanliga frågor

Till vem ska jag meddela min nya adress / mitt nya namn?

Namn- och adressuppgifterna i S-gruppens ägarkunds- och kundregister uppdateras automatiskt ur befolkningsdatasystemet. Om du har gjort en officiell namnändring eller flyttanmälan hos magistraten behöver du i regel inte meddela oss om den separat.

Automatisk uppdatering av uppgifterna är dock inte möjlig om du har ett förbud mot uppdatering av kundregister eller en spärrmarkering i befolkningsdatasystemet, eller om dina kunduppgifter hos oss är bristfälliga (t.ex. personbeteckning saknas). Då kan du göra enligt följande:

  1. Om du inte är kund hos S-Banken kan du meddela oss din nya adress per meddelande, genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min) eller på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

  2. För att göra ändringar i kunduppgifterna hos en bank behövs stark autentisering. Om du är kund hos S-Banken och du har webbankskoder till S-Banken kan du göra en adressändring genom att skicka ett meddelande på S-Bankens webbank eller ringa tfn. 010 76 5810 må–fr 9–16 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min). Om du inte har webbankskoder till S-Banken kan du meddela din nya adress på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt. Om en ändring görs på ett verksamhetsställe kontrolleras alltid identiteten i ett officiellt identitetsbevis.

Observera, att du efter en namnändring själv ska beställa ett S-Förmånskort på det nya namnet. Du kan gbeställa kontantkort i Oma S-kanava. Om ditt kort har betalegenskaper, kan du beställa det nya kortet via S-bankens webbank i korts uppgifter eller genom att skicka ett meddelande. För det nya betalkortet debiteras en avgift enligt S-Bankens servicetariff.

Din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer kan du själv uppdatera på Oma S-kanava eller i S-mobil.