Usein kysytyt kysymykset

Mistä Omat ostot -palvelun hiilijalanjälkilaskurissa on kyse?

Hiilijalanjälkilaskuri kertoo tuoteryhmätasolla omaan todelliseen kulutusdataan perustuvan ruoan ostoskorin hiilijalanjäljen. Palvelu kautta voit seurata oman ostoskorin ilmastovaikutuksia ja ilmastovaikutusten jakautumista eri tuoteryhmien välillä mahdollisimman vertailukelpoisesti.

Ruoan hiilijalanjälkilaskuri on kehitetty yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luken) kanssa. Luken tuottamat tuoteryhmäkohtaiset ilmastovaikutukset perustuvat olemassa olevaan, tuoreimpaan tutkimustietoon.

Ruoan hiilijalanjälkilaskurissa on huomioitu maataloustuotanto, jalostus, pakkaukset ja kuljetukset aina kaupan portille. Maankäytön muutoksia ja hiilivarastoja ei laskelmissa ole huomioitu, koska erityisesti hiilivarastojen arviointimenetelmät ovat vasta kehitteillä eikä niitä ole tässä vaiheessa pystytty huomioimaan kaikille ostoskoreista löytyville eri maalaisille tuotteille.

Lisäksi laskelmissa on huomioitu ryhmien myydyimpien tuotteiden alkuperä niissä tuoteryhmissä, joissa alkuperällä on erityistä merkitystä ja alkuperän mukaista tietoa on ollut saatavilla (naudanliha, kasvikset, kala, viljatuotteet). Tämän lisäksi Omat ostot -palvelu hyödyntää asiakkaan omaa ostodataa, jolloin asiakas saa mahdollisimman hyvän käsityksen oman ruokakorinsa ilmastovaikutuksista.