Vanliga frågor

Var kan jag se kontotransaktionerna på mitt S-Konto och kontots saldo?

Saldot och transaktionerna på ditt S-Konto kan du se:

  • Via S-Bankens webbank och S-mobil, då du har S-Bankens bankkoder

  • Oma S-kanava, sedan du tar till andvändning ”visa saldon” med dina bankkoder.

  • Vid S-Förmånskortsterminalerna som finns i S-gruppens verksamhetsställen kan du kolla saldot och de fem senaste transaktionerna på inbetalningskontot och kontonumret. För att kunna använda S-Förmånskortsterminaler behöver du ett S-Förmånskort och en kundkod, som du hittar i Oma S-kanava, sektionen Hantera koder. På S-Förmånskortsterminaler kan endast kontoinnehavaren se kontouppgifterna. Om du har ett parallellkort, dispositionsrätt till kontot och S-Bankens bankkoder, kan du kolla kontots saldo på S-Bankens webbank och i S-mobil.

  • På Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.