Vanliga frågor

Hur betalas Bonus ut och hur kan jag använda det?

Bonus betalas ut på det konto i S-Banken som definierats som ägarkundshushållets huvudmedlems inbetalningskonto för förmåner, senast den tionde dagen påföljande månad. Bonus som ligger på kontot kan man använda när och hur man vill:

  • betala inköp med S-Förmånskort som anslutits till konto och som har betalningsegenskap. Läs mer här.

  • på S-Bankens webbank på S-Banken.fi och i S-mobil att betala räkningar eller kontoöverföringar.

  • överföras till en fond på S-Bankens webbank eller i Spararen i S-mobil.

  • ta ut kontanter från kontot på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

  • låta pengarna växa på kontot.

Bonus som betalts till kontot blir inte gammal, dvs. dess användning är inte tidsbegränsad.