Artikkelinosto Iso smoothie nainen

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor gällande bl.a. Bonus, S-Förmånskort och ägarkundrelation.


Kunduppgifter och personliga digitala tjänster

Vad är kundkoden och var hittar jag den?

Kundkoden är en personlig fyrsiffrig kod, som tillsammans med S-Förmånskortet krävs för att man ska kunna använda en S-Förmånsterminal. Du hittar din personliga fyrsiffriga kundkod i Oma S-kanava, sektionen Hantera koder.

Du kan också få kundkoden på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min). Närmaste hittar du här.

Öppna frågan på en egen sida
Hur kan jag förhindra att marknadsföringsmaterial skickas till mig?

Om du vill begränsa kommunikation från S-gruppen och våra samarbetspartner som är baserad på S-gruppens ägarkunds- och kundregister, kan du enligt eget val spärra tidningen Samarbete, separata direktutskick, marknadsföring per telefon, undersökningsenkäter eller all marknadsföring.

Du kan styra användandet av dina kunduppgifter för kommunikation i Oma S-kanava eller genom att kontakta S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084€/min). Genom att spärra ägarkundsposten förbjuder du den tryckta tidningen Samarbete som bärs till hemadressen. Genom att välja spärr av separata direktutskick får du Samarbete men inga andra direktutskick som levereras per post. En spärr mot undersökningsenkäter spärrar alla enkäter, också alla panelenkäter. Om du väljer att spärra marknadsföring förbjuder du all direktreklam och alla undersökningsenkäter, och får då som ägarkund bara officiella meddelanden som anknyter till medlemskapet i handelslaget.

Om du inte vill ta emot tryckt marknadskommunikation som anknyter till ägarkundsrelationen, kan du välja elektronisk ägarkundspost i stället för den tryckta. Du kan se dina förmåner och följa upp Bonus i Oma S-kanava och i S-mobil, och abonnera på nyhetsbrev enligt eget val till din e-postadress.

Öppna frågan på en egen sida
Ändringar i ägarkundshushållet – hur tar jag bort en medlem med parallellkort från mitt hushåll eller hur lämnar jag själv hushållet?

Som huvudmedlem i din ägarkundshushåll kan du radera personen från ditt hushåll på Oma S-kanava i Egna uppgifter -avsnitt. Du bör meddela den person vars parallellkort har raderats från hushållet om att rätten till S-Förmånskort och andra ägarkundsförmåner inte längre gäller.

Som medlem i ett ägarkundshushåll kan du själv lämna ägarkundshushållet på Oma S-kanava eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min).

Obs! Radering från ägarkundshushåll innebär inte att S-Bankens produkter och tjänster slutar automatiskt, men ägarkundsförmånerna från dem upphör. Eventuella dispositionsrätt till kontot och kort med betalningsegenskap skall sägas upp separat. Mera information från S-Banken.

Öppna frågan på en egen sida
Till vem ska jag meddela min nya adress / mitt nya namn?

Namn- och adressuppgifterna i S-gruppens ägarkunds- och kundregister uppdateras automatiskt ur befolkningsdatasystemet. Om du har gjort en officiell namnändring eller flyttanmälan hos magistraten behöver du i regel inte meddela oss om den separat.

Automatisk uppdatering av uppgifterna är dock inte möjlig om du har ett förbud mot uppdatering av kundregister eller en spärrmarkering i befolkningsdatasystemet, eller om dina kunduppgifter hos oss är bristfälliga (t.ex. personbeteckning saknas). Då kan du göra enligt följande:

 1. Om du inte är kund hos S-Banken kan du meddela oss din nya adress per meddelande, genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min) eller på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

 2. För att göra ändringar i kunduppgifterna hos en bank behövs stark autentisering. Om du är kund hos S-Banken och du har webbankskoder till S-Banken kan du göra en adressändring genom att skicka ett meddelande på S-Bankens webbank eller ringa tfn. 010 76 5810 må–fr 9–16 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min). Om du inte har webbankskoder till S-Banken kan du meddela din nya adress på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt. Om en ändring görs på ett verksamhetsställe kontrolleras alltid identiteten i ett officiellt identitetsbevis.

Observera, att du efter en namnändring själv ska beställa ett S-Förmånskort på det nya namnet. Du kan gbeställa kontantkort i Oma S-kanava. Om ditt kort har betalegenskaper, kan du beställa det nya kortet via S-bankens webbank i korts uppgifter eller genom att skicka ett meddelande. För det nya betalkortet debiteras en avgift enligt S-Bankens servicetariff.

Din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer kan du själv uppdatera på Oma S-kanava eller i S-mobil.

Öppna frågan på en egen sida
Vad ska jag göra, om jag upptäcker fel i mina kunduppgifter?

Om du upptäcker fel i dina kunduppgifter ska du kontakta Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller ringa S-gruppens ägarkundstjänst, tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min). Du kan också själv uppdatera en del av dina uppgifter med att logga in på Oma S-kanava.

Om du har lämnat en officiell flyttningsanmälan till befolkningsdatasystemet och inte har ett giltigt förbud mot utlämnande av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet, så uppdateras adressuppgiften automatiskt hos oss.

Öppna frågan på en egen sida
Varför borde man bekräfta sin e-postadressen?

Det är allmän praxis att genom verifiering av e-postadress säkerställa att personen själv har tillgång till den e-postadress som anges i personens uppgifter.

Du ska själv bekräfta din e-postadress, antingen i S-mobil eller på Oma S-kanava via dina kunduppgifter. När du skickar ett bekräftelsemeddelande till den adress som anges i dina uppgifter och själv bekräftar att det är rätt e-postadress med den verifieringskod som har skickats till din e-post, får vi en bekräftelse om att din adress är giltig och tillhör dig.

Om verifiering fortfarande saknas för den e-postadress som anges i dina kunduppgifter, visas knappen Bekräfta vid adressen.

Från och med den 1 april 2021 skickas bonusuppgifter och övriga personliga meddelanden endast till verifierade e-postadresser. Du kan dock fortfarande kontrollera din bonussituation på S-mobil, Oma S-kanava och S-Etukortti-terminalerna på S-gruppens verksamhetställen.

Öppna frågan på en egen sida
Var kan jag underhålla mina kontaktuppgifter och mina marknadsföringstillstånd?

Om du har lämnat en officiell flyttningsanmälan till befolkningsdatasystemet och inte har ett giltigt förbud mot utlämnande av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet, så uppdateras adressuppgiften automatiskt hos oss.

Du kan underhålla e-postadressen och telefonnumret och till dessa anknutna marknadsföringstillstånd i Oma S-kanava och i S-mobil (inloggad med S-Bankens bankkoder i S-mobilen).

Öppna frågan på en egen sida
Varför har min adressinformation inte uppdaterats efter adressändring?

Adressinformationen uppdateras i princip automatiskt från befolkningsdatasystemet. Förutsatt du inte har förbjudit utlämnande av kontaktinformation, vilket gör det omöjligt att hämta informationen. Kontrollera hos magistraten att du inte har förbjudit utlämnande av uppgifter.

Öppna frågan på en egen sida
Vilka förändringar anknutna till min kundrelation kan jag själv göra på elektroniska kanaler?

I S-mobil och Oma S-kanava kan du granska och följa många saker som anknyter till din kundrelation. Du kan till exempel uppdatera e-postadressen och telefonnumret samt tillstånden till marknadsföring till dessa. Du kan också ta emot elektroniska kassakvitton och följa med läget på ditt konto för inbetalning av förmåner.

I Oma S-kanava kan du bl.a. beställa ett nytt kontantkort att ersätta ett förlorat eller skadat kort, och om du är huvudmedlem, kan du göra det också för dina familjemedlemmar. Dessutom kan du hålla sammansättningen av ditt ägarkundshushåll aktuell genom att ta bort eller lägga till familjemedlemmar. Vid behov kan du ändra användarnamnet eller lösenordet för din S-kod, och i dina uppgifter finns också din kundkod för S-Förmånskortsterminalen.

I Oma S-kanava kan du också göra och administrera abonnemang på nyhetsbrev samt uppdatera tillstånd till och begränsningar av marknadsföring och kommunikation.

Uppgifter om adress- och namnändringar får vi automatiskt från befolkningsdatasystemet inom ett par veckor från det att uppgiften registrerats, om du inte har förbjudit överlåtelse av uppgifterna.

Öppna frågan på en egen sida
Jag fick ett meddelande där det står att jag ska verifiera min e-postadress. Vad avses med det?

Från och med den 1 april 2021 skickar vi bonusuppgifter endast till verifierade e-postadresser. Vi började informera om verifieringen av e-postadresser i slutet av föregående år.

Du ska själv verifiera din e-postadress i S-mobil eller på Oma S-kanava via dina uppgifter. Vid e-postadressen visas knappen Bekräfta, om adressen fortfarande väntar på verifiering.

Genom verifieringen säkerställer vi att de viktiga meddelanden som skickas per e-post, såsom bonusuppgifter och övriga personliga meddelanden, skickas till en korrekt och giltigt adress och till rätt ägare.

Öppna frågan på en egen sida
Vad är Oma S-kanava?

Oma S-kanava är en tjänst, en inloggad kunds personliga S-kanava. Där kan du följa med hur du ackumulerar förmåner, t.ex. Bonus, och hålla din kundrelation uppdaterad. Oma S-kanava betjänar alla medlemmar i ägarkundshushållet med individuellt innehåll.

 • På ingångssidan till Oma S-kanava ser du en sammanställning av de aktuella ägarkundsförmånerna.
 • I sektionen Delta och påverka kan du anmäla dig till kundpaneler som intresserar dig och se resultaten av panelenkäterna.
 • I sektionen Bonus och inköp ser du information som anknyter till Bonus, betalningssättsförmånen och andra förmåner som utbetalas kontant. Här finns också elektroniska kassakvitton och garantikvitton.
 • I sektionen Egna uppgifter kan du administrera din egen kundrelation bl.a. genom att uppdatera kontaktuppgifterna och anmäl familjemedlemmar till ditt ägarkundshushåll. Här kan du också se uppgifterna om dig som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.
 • I sektionen Kommunikation kan du beställa nyhetsbrev som intresserar dig.

Läs mer om Oma S-kanava>>

Eftersom Oma S-kanava är en personlig tjänst, förutsätter den inloggning. Du kan logga in på tjänsten med din S-kod eller med S-Bankens webbankskoder. Du kan också gå till Oma S-kanava via S-Bankens webbank utan att logga in separat. Av datasäkerhetsskäl ska du alltid logga in med bankkoderna för att kunna komma åt dina uppgifter i registret.

S-koden är personlig. Den består av ett användarnamn och ett lösenord som du själv kan bestämma. Du kan skapa S-koden på webben då du loggar in i S-gruppens webbtjänster: t.ex. på Oma S-kanava, på Sokos-, Prisma- och Kodin Terra-webbbutiker, på ABC-mobil, på sokoshotels.fi, på foodie.fi och på abcasemat.fi. Om du vill koppla ditt ägarkundskap till din S-kod krävs det stark autentisering i samband med att du skapar S-koden. Med hjälp av stark autentisering kan vi koppla din digitala kundrelation till dina uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. För stark autentisering behöver du webbankskoder eller mobilcertifikat. För identifikation kan du använda bankkoder från följande banker: S-Banken, Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP-Pohjola, POP, Sparbanken och Ålandsbanken. Mer information om aktivering av mobilcertifikat får du av din telefonoperatör.

Logga in på Oma S-kanava

Öppna frågan på en egen sida
Var hittar jag mitt medlemsnummer eller kundnummer?

Då du ansluter dig till handelslaget och blir medlem, dvs, ägarkund, får du ett 10-siffrigt medlemsnummer. Du hittar den på din S-Förmånskort och i dina egna uppgifter i Oma S-kanava.

S-Förmånskorten som tillhör de andra personerna i ägarkundshushållet är också försedda med en unik 10-siffrig kod. Det är kundnumret som familjemedlemmarna använder på samma sätt som ägarkunden använder sitt medlemsnummer.

På S-Förmånskortet står medlems-/kundnumret efter handelslagets namn. Medlems-/kundnumret är inte lika med kortnumret som står ovanför kortinnehavarens namn.

De fyra första siffrorna i medlems-/kundnumret änger handelslaget och de sex sista är det individuella medlems-/kundnumret. Sifferseriens format är alltså 4 + 6 siffror.

Öppna frågan på en egen sida
Hur ska jag göra om jag vill bli ägarkund i ett annat handelslag?

Du kan överföra din ägarkundskap till ett annat handelslag på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kom ihåg S-Förmånskortet och en legitimation. Kolla in närmaste här.

Ska jag först avsluta ägarkundrelationen i det nuvarande handelslaget och sedan ansluta mig som ägarkund i ett annat handelslag? Det är inte nödvändigt. Berätta på kundtjänststället att du vill överföra din ägarkundsrelation från ett handelslag till ett annat. Din insats i ditt nuvarande handelslag överförs då till insatsen i ditt nya handelslag.

Beaktar man i det nya handelslaget bonusköpen som jag gjorde medan jag var ägarkund i det förra handelslaget och som man inte har betalt Bonus för? Ja. Då du överför ägarkundsrelationen från ett handelslag till ett annat, fortsätter förmånerna utan avbrott, och alla bonusköp under övergångsmånaden räknas in i de sammanlagda köpen som du får Bonus för i det nya handelslaget.

Gäller mitt S-Förmånskort Visa också i fortsättningen, eller är det givet att jag måste förnya S-Förmånskortet? I samband med övergången beställs nya S-Förmånskort till dig och de andra som ingår i hushållet. Det nya kortet är utställt av det nya handelslaget, men i övrigt har kortet samma egenskaper som det nuvarande. De nya korten skickas hem per post. Ni kan använda nuvarande S-Förmånskort tills de nya har anlänt.

Öppna frågan på en egen sida
Man skickade en undersökningsenkät till min e-postadress trots att jag inte har tillåtit marknadsföring till min e-post. Varför?

S-gruppen har rätt att använda uppgifter som kunden har gett för marknadsföring och undersökningar, om kunden inte uttryckligen har förbjudit det. Marknadsföring som riktats till kundens mobila terminal (mobiltelefon) eller e-post, är förbjuden om inte kunden uttryckligen har gett sitt tillstånd. En undersökningsenkät är inte marknadsföringskommunikation; dess syfte är att samla in åsikter om hur S-gruppens tjänster kunde utvecklas.

Om du inte i fortsättningen vill få enkäter att besvara till din e-postadress, kan du uppdatera förbudet i Oma S-kanava eller meddela här att du inte vill få enkäter.

Öppna frågan på en egen sida
Kan jag förhindra att köpuppgifter per produkt samlas in?

Ja, du kan förbjuda att specificerade köpuppgifter utnyttjas, i Egna uppgifter/Uppdatera dina kunduppgifter på Oma S-kanava. Då används köpuppgifter på kvittots slutsummanivå.

Du kan dock samla in Bonus även om du förbjuder utnyttjande av specificerade köpuppgifter.

Öppna frågan på en egen sida
Ser jag på ert registerutdrag alla uppgifter om mig som finns i S-gruppen?

På registerutdraget ur S-gruppens ägarkunds- och kundregister ser du alla uppgifter om dig som har lagrats i registret. Registret är S-gruppens största register. S-gruppen har också separata mindre register, t.ex. registret över mobilmarknadsföring och konkurrensregister. Uppgifterna i dessa register syns inte på registerutdraget ur S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

I Oma S-kanava kan du kontrollera merparten av de uppgifter om dig som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Under Mina uppgifter/Kontrollera dina registeruppgifter kan du när som helst kontrollera dina personuppgifter som finns i vårt register. Via Oma S-kanava kan du också skriva ut dina personuppgifter eller spara en kopia av dem.

Du kan också beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister genom att anhålla om ett registerutdrag med ett formulär som finns på www.s-kanava.fi/registerutdrag.

Öppna frågan på en egen sida
Var får jag information om vilka uppgifter om mig det finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister?

Du har en på lagen om personuppgifter grundad rätt att granska dina egna uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Enklast kan du bekanta dig med uppgifterna om dig själv i registret genom att logga in på Oma S-kanava under fliken Egna uppgifter / Kontrollera dina registeruppgifter. Där ser du t.o.m. uppgifterna om Bonus och betalningssättsförmånen. På Oma S-kanava kan du också beställa en rapport över de köpuppgifter som sparats på produkt- och/eller produktgruppsnivå.

Du kan också beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister genom att anhålla om ett registerutdrag med ett formulär som finns på www.s-kanava.fi/registerutdrag.

Registerbeskrivning

Öppna frågan på en egen sida
Hur ska jag anmäla mig som panelist i Ässäraati?

Man kan anmäla sig till Ässäraati i Oma S-kanava. Som paneldeltagare är du med om att påverka och utveckla S-gruppens verksamhet.

Öppna frågan på en egen sida

Bonus

På vilket sätt kan jag följa upp mitt bonussaldo?

Enklast kan du följa upp bonussaldot när du har laddat ner S-mobil i din mobiltelefon. S-mobil kan användas i Apple iOS- och Google Android-telefoner. S-mobil fungerar med de flesta bankers bankkoder – helt gratis!

Du kan också kontrollera bonusuppgifterna på ägarkundens egen webbplats, Oma S-kanava. Du hittar bonusuppgifterna även när du loggar in i S-gruppens webbtjänster: t.ex. på Oma S-kanava, på Sokos-, Prisma- och Kodin Terra-webbbutiker, på ABC-mobil, på sokoshotels.fi, på foodie.fi och på abcasemat.fi.

Du kan också granska dina bonusuppgifter på Oma S-kanava via S-Bankens webbank.

Ett meddelande om utbetald Bonus skickas till e-postadressen för huvudmedlemmen och de övriga medlemmarna i ägarkundshushållet varje månad. Meddelandet skickas om kontaktuppgifterna innehåller en e-postadressuppgift. Det går snabbt och enkelt att uppdatera e-postadressen, du kan uppdatera dina kontaktuppgifter i Egna uppgifter på Oma S-kanava.

Om du inte vill använda webbtjänster, kan du kontrollera ditt bonussaldo även i S-Förmånskortsterminalen som finns vid verksamhetsställets självbetjäningsdisk. När du sköter dina ärenden i S-Förmånskortsterminalen, behöver du även ditt fyrsiffriga kundnummer. Kundnumret är inte samma kod som PIN-koden som du använder vid betalning i kassan. Om du har glömt ditt kundnummer, kan du vid behov kontrollera numret på Oma S-kanava, på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må–fr kl. 9-16 (0,084 €/min).

Öppna frågan på en egen sida
Jag har försökt aktivera Bonus i MobilePay, men det lyckas inte. Jag ombes kontakta kundtjänsten. Varför?

Identifieringstjänsten kan inte identifiera dig som ägarkund eller som en person som hör till ett ägarkundshushåll. Det kan hända att du för närvarande inte hör till något ägarkundshushåll. Det kan också hända att identifieringen inte lyckas på grund av att personbeteckningen saknas i dina kunduppgifter. Vänligen kontakta S-gruppens ägarkundstjänst, tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min).

Öppna frågan på en egen sida
Var kan jag få Bonus?

Ägarkunder får Bonus på S-gruppens och partnernas över 2000 bonusverksamhetsställen över hela landet. S-gruppens egna kedjor är S-market, Prisma, Sale, Alepa, Food Market Herkku, Sokos, Emotion, Pukumies, Mick's, Sokos Hotels, Radisson Blu Hotellen i Finland, Amarillo, Bistro, Coffee House, Frans & les Femmes, Grill it!, Pizza & buffa, Presso, Public Corner, Rosso, Rosso Express, Trattoria, VENN och S-gruppens övriga restauranger, S-Rauta, Kodin Terra, S-gruppens bilaffärer, Karla, ABC-trafikbutikerna och automatstationerna. Utom vid verksamhetsställen i Finland, får ägarkunder Bonus med S-Förmånskortet på S-gruppens särskilt angivna verksamhetsställen utomlands.

Man får Bonus också på S-grupp hotellens och samarbetspartnernas semesterresor i Finland och utomlands som presenteras på S-kanava.

Inköp hos våra samarbetspartner ger också Bonus. Nationella samarbetspartner är LokalTapiola, Elisa/Saunalahti, Silmäasema, Oral Hammaslääkärit, Viking Line, Eckerö Line och Sector Alarm. Ytterligare information om landsomfattande och lokala samarbetspartner får du också på ditt eget handelslag och på S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min).

Du får Bonus då du räcker S-Förmånskortet till kassan då du betalar (eller identifierar dig som ägarkund till tjänsteleverantören enligt dennes anvisningar). I våra verksamhetsställen kan du också samla Bonus att betala med MobilePay.

På vad får man inte Bonus?

Man får inte Bonus för köp som betalas med företagskort eller för avtalsprissatta köp och köp som faktureras. Man får inte heller Bonus för köp av förmedlingsprodukter, t.ex. Veikkaus spel. Klausulen om förbud mot prisgottgörelse (70 §) trädde i kraft 1.1.2017. Förbudet innebär att man inte längre får bevilja Bonus eller betalningssättsförmån för tobaksprodukter. Klausulen om förbud mot prisgottgörelse (51.2§) trädde i kraft 1.3.2018. Förbudet innebär att man inte mera längre får bevilja Bonus eller betalningssättsförmän för alkohol dryck som innehåller alkohol över 1,2% och livsmedel som innehåller alkohol över 2,8 %.

I de olika kedjorna finns det vissa specialvillkor för Bonus, som du kan läsa om i Reglerna för S-gruppens ägarkundssystem.

Öppna frågan på en egen sida
Kan jag samla Bonus med mobilen?

I våra verksamhetsställen kan du samla Bonus genom att betala med MobilePay och ABC-mobil.

Öppna frågan på en egen sida
Jag har aktiverat Bonus i MobilePay, men har inte fått Bonus på mina köp. Vad ska jag göra?

Kontrollera i dina uppgifter under Kanta-asiakkuudet (Medlemskort) i MobilePay att den gröna S-symbolen för ägarkundskapet visas vid de anslutna medlemskorten. Om symbolen inte visas har Bonus inte aktiverats. Du kom väl ihåg att till sist klicka på knappen Lisää (Lägg till) när du aktiverade Bonus?

När rätten till Bonus har identifierats står det ”Kanta-asiakkuus tunnistettu” (Stamkundsrelationen har identifierats) i MobilePay. Dessutom står det följande text på ditt kvitto: ”Bonukseen kirjattu” (Registrerat i Bonus).

Öppna frågan på en egen sida
Hur får jag Bonus på köp som gjorts med MobilePay?

Du ska aktivera Bonus i MobilePay under Kanta-asiakkuudet (Medlemskort). OBS! Bonus ska aktiveras separat även om du har anslutit ditt S-Förmånskort som betalkort.

Öppna frågan på en egen sida
Hur får man Bonus med S-Förmånskortet?

Du samlar Bonus då du läser kortet i en betalterminal eller räcker kortet till kassapersonen då du betalar. Inköpet bokförs som bonusköp på kortet. I våra verksamhetsställen kan du också samla Bonus att betala med MobilePay.

För att få Bonus på S-gruppens webbutiker ska du registrera dig på webbutiken och lägga ägarkundsuppgifterna till dina kunduppgifter i webbutiken i Identifikationstjänsten för ägarkunder. Du kan identifiera dig vid registreringen eller senare, som inloggad, i sektionen Egna uppgifter.

För att få Bonus av fakturerande samarbetspartner, t.ex. från LokalTapiola, Sector Alarm eller Elisa/Saunalahti, ska du anmäla ditt medlems- eller kundnummer till tjänsteleverantören enligt dennes anvisningar.

Öppna frågan på en egen sida
Samlas Bonus vid köp av S-gruppens presentkort?

Bonus beviljas endast en gång för varje inköp. Därför kan Bonus inte beviljas för vare sig köp av presentkort eller betalning med presentkort. Köparen av ett presentkort får inte Bonus för köp av presentkortet, eftersom pengarna då byts till ett penningvärt presentkort och ett egentligt köp av en produkt eller en tjänst inte sker ännu. Bonus/Tankningsbonus samlas när användaren med presentkortet betalar produkter eller tjänster som berättigar till Bonus/Tankningsbonus. För att användaren av presentkortet ska kunna samla in Bonus/Tankningsbonus ska denne visa upp sitt S-Förmånskort i anslutning till köpet.

Läs mer här.

Öppna frågan på en egen sida
Hur registreras Bonus för övernattning på hotell?

Bonus tjänas in på Sokos-hotell och Radisson Blu-hotell, om reservationen gjorts i hotellens egna webbtjänster sokoshotels.fi eller radissonblu.com försäljningstjänsten i hotellen eller på plats i ett hotell. Övernattningar som reserverats i externa bokningstjänster ger ingen Bonus.

För en övernattning som betalats på plats i ett hotell registreras bonusköpet först i samband med utcheckningen från hotellet och syns i bonusköp ett par dagar efter övernattningen.

Bonusköpet registreras för betalningstillfället och syns i bonusköp inom ett par dagar för övernattningar som på förhand betalats i Sokos Hotels webbtjänst eller försäljningstjänst. I Radison Blu-hotell registreras bonusköpet alltid i samband med utcheckningen då övernattningen avslutas.

Privathushållets köp ger Bonus. För att få Bonus ska övernattningen betalas med ett personligt betalningsmedel.

Öppna frågan på en egen sida
Jag har betalat en faktura från en samarbetspartner (LokalTapiola, Elisa m.m.) i tid, och ändå syns inte Bonus. Varför?

Vi får i regel bonusuppgifterna av våra samarbetspartner en gång i månaden strax före månadsslutet, och därefter registreras de i köptransaktionerna. Våra samarbetspartner följer egna scheman för hur Bonus hänförs till olika månader. Exempelvis sådana LokalTapiola-premier som registrerats senast den 20 i månaden hänförs i regel till den aktuella månaden, och premier som registrerats efter detta beaktas i köpen för nästa månad i slutet av månaden. Köp hos Elisa registreras hos oss 1–2 månader i efterskott.

Öppna frågan på en egen sida
Vad betyder Bonus dubbelt upp?

Ibland kan du som ägarkund få Bonus dubbelt upp vid vissa verksamhetsställen. Det innebär att du får Bonus beräknad enligt dubbel bonusprocent för inköp som du har gjort under kampanjperioden vid verksamhetsställen som deltar i kampanjen. Inköpen bokförs som sådana i bonusköpen, men Bonus betalas alltså ut som dubbel.

Bonusprocentens storlek bestäms på basis av summan av ägarkundshushållets samtliga bonusköp på S-gruppens eller dess samarbetspartners verksamhetsställen. Om bonusprocenten för månadens totala inköp är 3 %, får du alltså 6 % Bonus för inköp gjorda under kampanjperioden vid verksamhetsställen som beviljar Bonus dubbelt upp.

Tankningsbonus beviljas inte dubbelt upp.

Öppna frågan på en egen sida
Hur betalas Bonus ut och hur kan jag använda det?

Bonus betalas ut på det konto i S-Banken som definierats som ägarkundshushållets huvudmedlems inbetalningskonto för förmåner, senast den tionde dagen påföljande månad. Bonus som ligger på kontot kan man använda när och hur man vill:

 • betala inköp med S-Förmånskort som anslutits till konto och som har betalningsegenskap. Läs mer här.

 • på S-Bankens webbank på S-Banken.fi och i S-mobil att betala räkningar eller kontoöverföringar.

 • överföras till en fond på S-Bankens webbank eller i Spararen i S-mobil.

 • ta ut kontanter från kontot på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

 • låta pengarna växa på kontot.

Bonus som betalts till kontot blir inte gammal, dvs. dess användning är inte tidsbegränsad.

Öppna frågan på en egen sida
Vad är Identifieringstjänsten för ägarkunder och var kan jag använda den?

Identifieringstjänsten för ägarkunder är ett sätt att på webben meddela t.ex. samarbetspartner till S-gruppen att du har rätt till ägarkundsförmåner, bl.a. Bonus. Identifieringen sker med bankkoder (bankernas identifieringstjänst TUPAS). Du kan identifiera dig med bankkoder från följande banker: S-Banken, Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP-Pohjola, POP, Sparbanken och Ålandsbanken. Efter genomförd identifiering kan du meddela tjänsteproducenten dina kunduppgifter och därefter börja samla ägarkundsförmåner.

Du kan använda identifieringstjänsten för ägarkunder på S-gruppens webbutiker samt för webbtjänster från LokalTapiola, Silmäasema, Eckerö Line och Elisa.

Öppna frågan på en egen sida
Vad ska jag göra för att få Bonus på Sector Alarm tjänster?

För att får Bonus av larmsystemets månadsavgift, du måste vara betalaren som har skrivit under avtalet och registrerat din ägarkundsrelation via Sector Alarms kundtjänst antingen genom att ringa tel. 0207 345 000 (0,088€/min), genom att ta kontakt via chat-tjänsten i adressen www.sectoralarm.fi/asiakaspalvelu (må-to 8-18, fre 8-17) eller genom att skicka email asiakaspalvelu@sectoralarm.fi

Måste jag ange S-Förmånskortets nummer då jag registrerar mig?

Du behöver inte ange S-Förmånskortets nummer vid registreringen, men du behöver ditt 10-siffrigt medlemsnummer. Du hittar den på ditt S-Förmånskort samt under fliken Egna uppgifter i Oma S-kanava.

Hur blir det om flera personer i vårt hushåll har tjänster från Sector Alarm? Hur registrerar vi våra ägarkundsrelationer hos Sector Alarm?

Bonus samlas åt den kunden, som har skrivit under avtalet, efter det att hens medlemsnummer har blivit registrerat hos Sector Alarm.

Kan man registrera sin ägarkundsrelation hos Sector Alarm vid S-gruppens verksamhetsställen?

Det kan man inte. Man kan registrera sin ägarkundsrelation endast via Sector Alarm’s kundstjänst.

Varför måste jag själv registrera min ägarkundsrelation? Kan inte S-gruppen skicka mina uppgifter till Sector Alarm?

S-gruppen och Sector Alarm överlåter inte kunduppgifter till varandra utan tillstånd av kunden; därför måste kunden själv sköta om registreringen. Med registreringen ger kunden åt S-gruppen tillstånd att förmedla uppgiften om ägarkundsrelationen till Sector Alarm och Sector Alarm tillstånd att förmedla nödvändiga uppgifter till S-gruppen för utbetalning av Bonus.

Hur snabbt genomförs registreringen av ägarkundsrelationen vid Sector Alarm?

Registreringen träder i kraft omedelbart.

Kan jag registrera min ägarkundsrelation om jag endast har bett Sector Alarm om en offert?

Du måste har befintlig kundrelation hos Sector Alarm, för att registrering kan göras.

Vilka följder har det att man registrerar sin ägarkundsrelation hos Sector Alarm?

I anknytning till registreringen kontrolleras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister att personen tillhör ett ägarkundshushåll och därmed är berättigad till Bonus på sina fakturor. Fakturor bidrar i fortsättningen till ägarkundshushållets bonusköp.

Öppna frågan på en egen sida
På vilka Sector Alarm tjänster kan jag få Bonus?

Man får Bonus på larmsystemets månadsavgift. Bonus samlas på fakturor som formas efter den 4.2.2020.

Fakturor som formas före den 25. av månad samlar Bonus i regel till den aktuella månaden. Fakturor som formas efter den 25. av månad, samlar Bonus i regel för nästa månad.

Öppna frågan på en egen sida
Vem får Bonus?

Personmedlemmar i handelslaget får Bonus för sitt hushålls privata inköp. Företagsmedlemmar får inte Bonus.

Som ägarkund får du Bonus, dvs. köpåterbäring, på S-gruppens och dess samarbetspartners verksamhetsställen. Ditt inköp bokförs som bonusköp varje gång du räcker ditt S-Förmånskort till kassan då du betalar. I våra verksamhetsställen kan du också samla Bonus genom att betala med MobilePay (läs mer här). Det lönar sig att skaffa de andra familjemedlemmarna S-Förmånskort: då bidrar alla inköp i ägarkundshushållet till de gemensamma bonusköpen. Bonus för hela familjens inköp under månaden betalas ut till ditt S-Konto senast den tionde dagen påföljande månad.

Inköp som faktureras eller prissätts enligt avtal räknas inte som bonusköp. Undantag från den regeln är samarbetspartner som enbart fakturerar sina tjänster, t.ex. Elisa/Saunalahti, LokalTapiola, Sector Alarm och lokala elbolag. Betalningar till dessa bokförs som bonusköp då ägarkunden har meddelat sitt medlems-/kundnummer till tjänsteproducenten enligt dennes anvisningar.

Se närmare under Specialvillkor för Bonus.

Hur får jag ett S-Förmånskort åt mig själv eller för familjemedlem?

Var kan jag få Bonus?

Öppna frågan på en egen sida
Var ser jag min bonussituation?

Bonus och Tankningsbonus som är avhängig av den, kan man när som helst kolla i Oma S-kanava, i S-mobil och på en S-Förmånskortsterminal.

Du kontrollerat saldot och transaktionerna på ditt S-Konto på S-Bankens webbank och i S-mobil med dina webbankskoder. Beställ bankkoderna utan avgift på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

Det slutliga läget kan man kolla efter månadens slut. Bonus och Tankningsbonus betalas senast den tionde dagen påföljande månad.

Öppna frågan på en egen sida
När och var kan jag kolla att alla inköp är medräknade i summan av månadens bonusköp?

Du kan kolla bonusköpen i Oma S-kanava och i S-mobil. Inköpen som du har gjort hos samarbetspartner redovisas vanligen nästa dag i summan av bonusköp. Inköpen som du har gjort hos samarbetspartner redovisas i inköpen först i slutet av månaden.

Öppna frågan på en egen sida
Jag har glömt att aktivera Bonus i MobilePay. Kan jag ändå få Bonus på mina köp och betala med MobilePay?

Ja. Du kan registrera Bonus med ditt S-Förmånskort och sedan betala inköpen med MobilePay. Enklast är det ändå att aktivera Bonus i MobilePay och registrera Bonus på det viset.

Öppna frågan på en egen sida
Var kan jag kontrollera att jag säkert har fått Bonus på mina köp med MobilePay?

Kontrollera att det i samband med betalningen i MobilePay visas den gröna S-symbolen för ägarkundskapet och texten ”Kanta-asiakkuus tunnistettu” (Stamkundsrelationen har identifierats). Dina köp som har registrerats som bonusköp kan du kontrollera i S-mobil eller Oma S-kanava. På kvittot står det även ”Bonukseen kirjattu summa...” (Belopp som registrerats i Bonus) om Bonus har varit aktiverad.

Öppna frågan på en egen sida
Vad är Bonus?

Bonus är den viktigaste ägarkundsförmånen. Den är en köpåterbäring, som betalas till ägarkunder för privata inköp i deras hushåll. Man får Bonus för inköp vid S-gruppens och dess samarbetspartners samtliga verksamhetsställen oberoende av i vilket handelslag man är ägarkund. Bonus beräknas på hela ägarkundshushållets sammanlagda månatliga inköp enligt bonustabellen som tillämpas i ägarkundens eget handelslag. Den Bonus som har samlats betalas månatligen ut på huvudmedlemmens konto i S-Banken, eller förs till insatsen, om denna inte är till fullo betald.

Öppna frågan på en egen sida
Påverkar mina bränsleköp storleken av min Bonus för inköpen i S-gruppens andra verksamhetsställen?

Ja. Pengarna man använder på bränsleköp räknas till månadens bonusköp och de bidrar till att öka ägarkundshushållets bonusprocent för varje kalendermånad.

Öppna frågan på en egen sida
Varför har handelslagen olika bonustabeller?

Den primära orsaken till detta är att alla handelslag är självständiga företag. Varje handelslag fattar med andra ord självständigt beslut om de gällande ägarkundsförmånerna och principerna för dem. I praktiken är det handelslagets styrelse som bestämmer hur handelslagets bonustabell är uppbyggd.

Bonus är endast ett sätt att ge ägarkunderna förmåner. Andra sätt är till exempel betalningssättsförmån samt beroende på handelslag även ränta på insats och återbäring av överskott.

Öppna frågan på en egen sida
Kan jag registrera Bonus med S-Förmånskortet genom kontaktlös avläsning och betala köpet med ett annat betalkort?

Ja. Du kan byta till ett annat betalkort efter att du har registrerat Bonus med S-Förmånskortet. Om du registrerar Bonus och betalar köpet med S-Förmånskortet genom kontaktlös avläsning ska kortet läsas av två gånger. För att betalningen ska gå smidigt ska du ta bort kortet från avläsningsområdet efter den första avläsningen och sedan föra kortet mot området på nytt.

Öppna frågan på en egen sida
Från och med början av år 2017 betalar man inte längre Bonus för tobaksprodukter. Varför?

Klausulen om förbud mot prisgottgörelse (70 §) trädde i kraft 1.1.2017. Förbudet innebär att man inte längre får bevilja Bonus, betalningssättsförmån eller återbäring av överskott för tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, tobaksimitationer, elektroniska cigaretter eller nikotinvätska. På grilltändare och tändstickor beviljas förmåner fortfarande, eftersom de inte anses vara röktillbehör.

Öppna frågan på en egen sida
Varför får man inte Bonus på flaskreturer?

Flaskpanten bokförs som bonusköp då man köper flaskorna och betalar panten. Då man returnerar flaskor, gottskrivs summan för panten, som alltså dras ifrån slutsumman av inköp.

Bonus beräknas alltid på slutsumman av de betalda inköpen, dvs. slutsumman från vilken värdet av den returnerade panten har subtraherats.

Öppna frågan på en egen sida
Varför betalas Bonus endast ut på konto i S-Banken?

Enligt beslut av handelslagets styrelse ska förmåner som betalas ut i pengar betalas via S-gruppens eget finansieringsinstitut. Varje ägarkund måste ha ett konto i S-Banken för att kunna tillgodogöra sig Bonus och de andra förmånerna som betalas ut i pengar. För alla nyanslutna ägarkunder öppnas ett konto i S-Banken. Utan konto kan man inte få någon Bonus eller andra förmånerna som betalas ut i pengar.

Att Bonus betalas in på ett konto i S-Banken är bekvämt och praktiskt också för ägarkunden: Bonus som betalas in på kontot blir inte gammal och växer med ränta på kontot. Ägarkunden betalar varken års- eller månadsavgifter för kontot i S-Banken.

Varför kan inte Bonus styras till ett konto i någon annan bank än S-Banken?

Utbetalning av Bonus och andra förmåner som betalas i pengar till konton i ett penninginstitut som ägs av S-gruppen är ur handelslagets synpunkt det klart förmånligaste sättet att betala ut de förmåner som tillkommer ägarkunderna. Inom S-gruppen strävar man alltid till så kostnadseffektiva lösningar som möjligt med syftet att maximera ägarkundens nytta av verksamheten. Att styra utbetalningen av Bonus till konton i andra banker skulle förutsätta ändringar i systemen och därmed förorsaka kostnader.

Öppna frågan på en egen sida

Anslutning

Hur får jag ett S-Förmånskort åt mig själv eller för familjemedlem?

Du får S-Förmånskortet då du ansluter dig som ägarkund i ett handelslag.

Anmäl då du ansluter dig till handelslaget alla familjemedlemmar till ditt ägarkundshushåll, så de får var sitt S-Förmånskort. S-Förmånskortet är alltid personligt, så det lönar sig att beställa ett S-Förmånskort med lämpliga egenskaper till alla familjemedlemmar. Då alla familjemedlemmar tillhör samma ägarkundshushåll, bidrar alla inköp till summan av hushållets bonusköp. På så sätt kan man nå en högre bonusprocent; man får Bonus på alla familjemedlemmars inköp, och med S-Förmånskortet får var och en prisförmånerna som tillkommer ägarkunder.

Som huvudmedlem du kan inbjuda vuxen person eller lägga till en minderåring barn i ditt ägarkundshushållet i Oma S-kanava eller på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Du kan också fylla i ansökan i S-gruppens verksamhetställen. Om du har S-Bankens bankskoder, du kan inbjuda eller lägga till person också per telefon S-gruppens ägarkundtjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min). Din identitet säkerställs med bankskoder.

Om personer i ägarkundshushållet vill förse sitt S-Förmånskort med betalegenskaper kan ansökan riktas till S-Banken.

Öppna frågan på en egen sida
Hur kan jag bli ägarkund?

Du ansluter dig som ägarkund genom att fylla i ägarkundsavtalet och betala insatsen i handelslaget. Du kan ansluta dig på flera av S-gruppens verksamhetsställen och på S-kanava i tjänsten Anslut dig som ägarkund. Bered dig på att styrka din identitet.

I samband med att man ansluter sig som ägarkund, ska man betala antingen hela 100 euro insatsen med en gång, eller minst en delinsats på 20 euro. Den resterande delen av insatsen betalas av inom 24 månader med den Bonus man får för sina inköp.

Öppna frågan på en egen sida
Vem kan ansluta sig som ägarkund på webben?

Man kan ansluta sig som ägarkund på webben, om man är myndig, har en finländsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland. Om man redan är ägarkund i ett handelslag, kan man inte ansluta sig till ett annat i webbtjänsten. Den som ansluter sig på webben ska också ha bankkoder för att kunna identifiera sig och betala insatsen. Man kan också identifiera sig med sin mobil-ID.

Ansluta dig som ägarkund

Öppna frågan på en egen sida
Vad innebär det att vara ägarkund?

Ägarkunden är mer än en stamkund. Varje ägarkund har placerat en lika stor insats i handelslagets kapital, vilket innebär att ägarkunderna äger handelslaget tillsammans. Ägarkunden är alltså samtidigt både ägare i sitt handelslag och dess kund. Handelslagen i S-gruppen erbjuder sina ägare många tjänster och förmåner, t.ex. Bonus. Intäkterna från affärsverksamheten används till förmån för ägarkunderna i form av förbättringar i tjänsteutbudet och förmåner för ägarkunder.

Du ansluter dig som ägarkund genom att fylla i ägarkundsavtalet och betala 100 euro insatsen till handelslaget. Om man inte betalar den i handelslagets stadgar föreskrivna insatsen till fullo då man ansluter sig som medlem, kan man delbetala andelsavgiften (minst 20 euro) och samla ihop den resterande delen med Bonus eller betala den separat inom den i handelslagets stadgar fastslagna tiden (oftast 24 månader).

Insatsen är ägarkundens placering i handelslagets eget kapital. Vid avgång från handelslaget återbördas insatsen till ägarkunden på det. Ägarkunden är berättigad till ägarkundförmåner. Handelslagets styrelse beslutar om vilka ägarkundförmåner som gäller vid varje tidpunkt.

Anslut dig som ägarkund

Öppna frågan på en egen sida
Vad kostar S-Förmånskort?

S-Förmånskort i sig själv kostar ingenting. Medlemmar i handelslaget ska betala en insats på 100 euro, då blir medlemmen en av handelslagets ägare. Du ska betala minst 20 euro av insatsen när du ansluter dig och resten kan du samla ihop till exempel med Bonus.

Insatsen är en placering i handelslaget och du kan även få årlig ränta på insatsen om handelslagets fullmäktige beslutar om det. Om du senare beslutar dig för att avstå från ägarkundsrelationen, så får du hela insatsen du har betalt tillbaka.

Anslut dig som ägarkund och skaffa S-Förmånskort

Öppna frågan på en egen sida
Varför ställer ni mig frågor om till exempel min ekonomi och skattskyldighet?

När du anslutar dig som ägarkund öppnas det ett konto i S-Banken för att betala förmåner som betalas med pengar, då blir du också S-Bankens kund. S-Banken och andra banker ställer frågor för att försäkra tillsammans med myndigheterna att dina bankkontakter är säkra och smidiga. Läs mer på S-Bankens webbplats.

Öppna frågan på en egen sida
Hur kan jag få ett eget S-Förmånskort när jag tidigare har samlat Bonus för någon annan?

Det enklaste sättet att bli medlem i ett handelslag och skapa ett ägarkundshushåll är att göra det på webben på www.s-kanava.fi/liity eller besöka Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Hitta närmaste här.

Öppna frågan på en egen sida
Hur ska jag göra om jag vill bli ägarkund i ett annat handelslag?

Du kan överföra din ägarkundskap till ett annat handelslag på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kom ihåg S-Förmånskortet och en legitimation. Kolla in närmaste här.

Ska jag först avsluta ägarkundrelationen i det nuvarande handelslaget och sedan ansluta mig som ägarkund i ett annat handelslag? Det är inte nödvändigt. Berätta på kundtjänststället att du vill överföra din ägarkundsrelation från ett handelslag till ett annat. Din insats i ditt nuvarande handelslag överförs då till insatsen i ditt nya handelslag.

Beaktar man i det nya handelslaget bonusköpen som jag gjorde medan jag var ägarkund i det förra handelslaget och som man inte har betalt Bonus för? Ja. Då du överför ägarkundsrelationen från ett handelslag till ett annat, fortsätter förmånerna utan avbrott, och alla bonusköp under övergångsmånaden räknas in i de sammanlagda köpen som du får Bonus för i det nya handelslaget.

Gäller mitt S-Förmånskort Visa också i fortsättningen, eller är det givet att jag måste förnya S-Förmånskortet? I samband med övergången beställs nya S-Förmånskort till dig och de andra som ingår i hushållet. Det nya kortet är utställt av det nya handelslaget, men i övrigt har kortet samma egenskaper som det nuvarande. De nya korten skickas hem per post. Ni kan använda nuvarande S-Förmånskort tills de nya har anlänt.

Öppna frågan på en egen sida
Vad betyder räntan på insatsen och återbäring av överskott?

Överskott som uppstår som resultat av handelslagets affärsrörelse kan återbetalas till medlemmarna bl.a. som ränta på insatsen. Handelslagets fullmäktige beslutar årligen på förslag av styrelsen om ränta på insatsen.

Handelslagets fullmäktige kan varje år besluta att dela ut en del av rörelseresultatet som återbäring av överskott. Återbäring av överskott betalas på basis av inköp som ägarkundshushållet har gjort vid handelslaget under året som föregick återbäringen enligt en procentsats som besluts av fullmäktige.

Öppna frågan på en egen sida
I vilka kundregister lagras uppgifterna man ger vid anslutning sig som ägarkund?

Uppgifterna som du gav då du anslöt dig som ägarkund lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Då du ansluter dig, blir du också kund i S-Banken, eftersom man öppnar dig ett konto i S-Banken, på vilket Bonus och de andra förmånerna betalas in. Kunduppgifterna som anknyter till kundrelationen med S-Banken lagras i S-bankens kundregister.

Öppna frågan på en egen sida
Medför S-Kontot utgifter för kunden?

Ägarkunder och alla andra personer i ägarkundshushåll betalar varken månads- eller årsavgifter för S-Kontot. S-Bankens servicetariff hittar du på S-Bankens webbplats.

Öppna frågan på en egen sida
Ska den som ansluter sig som ägarkund på webben betala insats?

Ju, då man ansluter sig som medlem, betalas andelsavgiften antingen helt eller delvis, men minst 20 euro. Insatsen är 100 euro, som man kan betala i delar eller samla till med Bonus. I samband med att man ansluter sig ska man erlägga minst 20 euro av insatsen som webbetalning med sina bankkoder.

Öppna frågan på en egen sida
Vad är insatsen och varför ska den betalas?

Insatsen är en placering i ditt handelslags kapital - inte någon avgift för S-Förmånskortet. Efter att ha anslutit dig till handelslaget, löser du in en andel i handelslaget med insatsen du betalar – du är alltså en av ägarna till ditt handelslag. Handelslag kan också betala ränta på till fullo betalda insatser.

Insatsens storlek och betalningssättet fastställs i handelslagets stadgar. Insatsen är 100 euro och delinsatsen 20 euro. Om du inte betalade hela insatsen då du anslöt dig som ägarkund, kan du betala av den återstående delen med Bonus eller betala den separat. Insatsens betaltid fastställs i handelslagets stadgar. Betaltid för insatsen är vanligen 24 månader.

Om du någon gång besluter dig för att avsluta ägarkundsrelationen, återbetalas din insats enligt handelslagets stadgar.

Öppna frågan på en egen sida

Betalning

Använder S-gruppen kontaktlös betalning?

Kontaktlös betalning används vid köp på under 50 euro i sådana betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Kontaktlös betalning fungerar på alla verksamhetsställen förutom i ABC-tankautomaterna.

Öppna frågan på en egen sida
Kan man betala med mobil i S-gruppen?

Du kan också välja mobilbetalningen om ett allmänt bankkort är ansluten till mobilappen (t.ex. ABC-mobil, MobilePay, Aktia Wallet, Apple Pay, Nordea Pay eller Pivo). Betalningsappen kan vara i din telefon, smartklocka eller på en digital betalningssticker.

Bonus på dina inköp kan samlas med mobil när du användar MobilePay eller ABC-mobil.

Öppna frågan på en egen sida
Kan jag betala inköp med ett S-Förmånskort-kontantkort?

Du kan inte betala inköp med ett kontantkort, utan du behöver ett S-Förmånskort Visa. Beställ ett kort utan avgift:

 • på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Hitta närmaste här.
 • S-Bankens webbank
Öppna frågan på en egen sida
Hur kan jag få betalningssättsförmån då jag vill spara min Bonus?

Om du inte vill betala inköp med den Bonus du har samlat, kan du öppna ett annat konto i S-Banken, och definiera det som inbetalningskonto för förmåner. På så sätt kan du spara den Bonus som har samlats på inbetalningskontot för förmåner och samtidigt betala inköp från ett annat konto som är anknutet till ett S-Förmånskort med betalningsegenskaper.

Det är enkelt att överföra pengar till S-Kontot. S-Kontot i S-Banken är ett vanligt bankkonto till vilket du överför pengar genom girering till kontonumret. Du kan se numret på ditt S-Konto via webbanken eller på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar).

Betalningssättsförmån får du på totalbeloppet av inköp vid S-gruppens verksamhetsställen i Finland som betalas med S-Förmånskortet. Man får betalningssättsförmån oberoende av om inköpen debiterar ett bankkonto eller ett kreditkonto.

Öppna frågan på en egen sida
Kan jag registrera Bonus med S-Förmånskortet genom kontaktlös avläsning och betala köpet med ett annat betalkort?

Ja. Du kan byta till ett annat betalkort efter att du har registrerat Bonus med S-Förmånskortet. Om du registrerar Bonus och betalar köpet med S-Förmånskortet genom kontaktlös avläsning ska kortet läsas av två gånger. För att betalningen ska gå smidigt ska du ta bort kortet från avläsningsområdet efter den första avläsningen och sedan föra kortet mot området på nytt.

Öppna frågan på en egen sida

S-Förmånskortet och S-Kontot

Vad skall jag göra, om jag förlorar mitt S-Förmånskort?

Ett ersättande kontantkort får du beställa i Oma S-kanava, genom att kontakta ditt eget handelslag, besöka Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min). Hitta närmaste här.

Om ditt S-Förmånskort är försett med en betalegenskap och förkommer, ska du omedelbart anmäla förlusten till telefon 020 333 om du ringer från Finland och till nummer +358 20 333 om du ringer från utlandet. Numret står till din tjänst dygnet runt varje dag. Spara numret i mobiltelefonens minne. Från och med anmälningsögonblicket överförs enligt villkoren för S-Förmånskortet ansvaret för missbruk av kortet från dig till dess utställare. Om du använder ett kort med Visa-symbolen eller ett S-Förmånskort Debit skickar vi automatiskt ett nytt kort till dig. För det nya betalningskort debiteras en avgift enligt S-Bankens servicetariff.

Öppna frågan på en egen sida
Min nära anhörig har avlidit och hen har varit medlem i ett handelslag . Hur ska jag göra?

Handelslaget skickar automatiskt de uppgifter som behövs vid bouppteckningen till den avlidnas senaste hemadress. S-Banken kommer att skicka eventuella saldointyg om konton och skulder.

Vid behov kan du begära en verifikation på insatsen genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min) eller besöka Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Då ska du ha med dig ett ämbetsbevis av vilket det framgår att du är delägare i dödsboet.

Uppgifterna om andelsrättigheten antecknas i bouppteckningsinstrumentet. När bouppteckningen har förrättats och överenskommelse om tillgångarna har ingåtts, kan medlemskapet i handelslaget avslutas. Detta ska ske inom ett år från dödsdagen. Medlemskap i handelslaget antingen avslutas eller överföras till en annan person på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt. Följande handlingar ska tas med:

 • släktutredning, bouppteckning (om bouppteckningen har bekräftats, behövs ingen släktutredning) och ett eventuellt testamente

 • bouppteckning efter en eventuell tidigare avliden make/maka om boet inte har skiftats, eller ett avvittrings- och skiftesinstrument om boet har skiftats

 • individualiserad fullmakt från alla andra delägare i boet

 • om andelsrättigheten genom beslut överförs till en viss person ska denna person också närvara.

Om handelslagets medlemskap har inte avslutats eller överförts till en annan person inom ett år, sägs medlemskapet upp och de möjliga S-Banks tjänster blir avgiftsbelagda.

Om den avlidna inte har varit medlem i ett handelslag, utan denne har haft ett parallellkort, kan huvudmedlemmen i ägarkundshushållet radera personen från sitt ägarkundshushåll på Oma S-kanava eller genom att meddela vår kundtjänst om det.

Öppna frågan på en egen sida
Vad skall jag göra, om jag förlorar mitt S-Förmånskort? Hur får jag ett nytt S-Förmånskort i stället för ett förkommet/skadat kort?

Ett ersättande kontantkort får du genom att beställa ett nytt kort i Oma S-kanava, på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar) eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min). På Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt kan du få ett interimistiskt kort. Kolla in närmaste här.

Om du har ett S-Förmånskort med betalegenskaper, spärra ditt kort omedelbart genom att ringa spärrtjänsten för kort på tfn 020 333 (öppen 24 timmar, samtal från utlandet på tfn +358 20 333). Om du använder ett kort med Visa-symbolen eller ett S-Förmånskort Debit skickar vi automatiskt ett nytt kort till dig.

Du kan beställa ett nytt kort i S-Bankens webbank någondera i kortets uppgifter eller genom att skicka ett meddelande, genom att ringa S-Bankens Kundtjänst tfn 010 76 5810, må-fr kl. 9-16 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) eller vid ett besök på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt.

För det nya betalkortet debiteras en avgift enligt S-Bankens servicetariff.

Öppna frågan på en egen sida
Hur får jag ett S-Förmånskort åt mig själv eller för familjemedlem?

Du får S-Förmånskortet då du ansluter dig som ägarkund i ett handelslag.

Anmäl då du ansluter dig till handelslaget alla familjemedlemmar till ditt ägarkundshushåll, så de får var sitt S-Förmånskort. S-Förmånskortet är alltid personligt, så det lönar sig att beställa ett S-Förmånskort med lämpliga egenskaper till alla familjemedlemmar. Då alla familjemedlemmar tillhör samma ägarkundshushåll, bidrar alla inköp till summan av hushållets bonusköp. På så sätt kan man nå en högre bonusprocent; man får Bonus på alla familjemedlemmars inköp, och med S-Förmånskortet får var och en prisförmånerna som tillkommer ägarkunder.

Som huvudmedlem du kan inbjuda vuxen person eller lägga till en minderåring barn i ditt ägarkundshushållet i Oma S-kanava eller på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Du kan också fylla i ansökan i S-gruppens verksamhetställen. Om du har S-Bankens bankskoder, du kan inbjuda eller lägga till person också per telefon S-gruppens ägarkundtjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min). Din identitet säkerställs med bankskoder.

Om personer i ägarkundshushållet vill förse sitt S-Förmånskort med betalegenskaper kan ansökan riktas till S-Banken.

Öppna frågan på en egen sida
Vad kostar S-Förmånskort?

S-Förmånskort i sig själv kostar ingenting. Medlemmar i handelslaget ska betala en insats på 100 euro, då blir medlemmen en av handelslagets ägare. Du ska betala minst 20 euro av insatsen när du ansluter dig och resten kan du samla ihop till exempel med Bonus.

Insatsen är en placering i handelslaget och du kan även få årlig ränta på insatsen om handelslagets fullmäktige beslutar om det. Om du senare beslutar dig för att avstå från ägarkundsrelationen, så får du hela insatsen du har betalt tillbaka.

Anslut dig som ägarkund och skaffa S-Förmånskort

Öppna frågan på en egen sida
Hur länge är S-Förmånskortet giltigt?

Ett S-Förmånskortet med kontantegenskapen har ingen bestämd giltighetstid. Kontantkortet förnyas på begäran om det t.ex. förkommer eller skadas.

S-Förmånskort med betalegenskaper förnyas vart fjärde år; den sista giltighetsmånaden syns på kortet.

Öppna frågan på en egen sida
Hur får man Bonus med S-Förmånskortet?

Du samlar Bonus då du läser kortet i en betalterminal eller räcker kortet till kassapersonen då du betalar. Inköpet bokförs som bonusköp på kortet. I våra verksamhetsställen kan du också samla Bonus att betala med MobilePay.

För att få Bonus på S-gruppens webbutiker ska du registrera dig på webbutiken och lägga ägarkundsuppgifterna till dina kunduppgifter i webbutiken i Identifikationstjänsten för ägarkunder. Du kan identifiera dig vid registreringen eller senare, som inloggad, i sektionen Egna uppgifter.

För att få Bonus av fakturerande samarbetspartner, t.ex. från LokalTapiola, Sector Alarm eller Elisa/Saunalahti, ska du anmäla ditt medlems- eller kundnummer till tjänsteleverantören enligt dennes anvisningar.

Öppna frågan på en egen sida
Vad kan man göra med S-Förmånskortet?

S-Förmånskortet är tecknet på att du är ägarkund och nyckeln till ägarkundsförmånerna. Med S-Förmånskortet kan du samla Bonus för inköp på S-gruppens och våra samarbetspartners verksamhetsställen. Du får också en betalningssättsförmån med S-Förmånskortet, då du betalar med kortet på S-gruppens egna verksamhetsställen i Finland. Med S-Förmånskortet får du också mångahanda prisförmåner i bl.a. restauranger, kaféer och varuhus.

Utom förmånskort är S-Förmånskortet också ett mångsidigt betalningsmedel. Som ägarkund eller person som tillhör ett ägarkundshushåll får du Visaegenskapen till S-Förmånskortet utan att betala någon månads- eller årsavgift; kortet är då enligt ditt eget val knutet till ett bankkonto och/eller ett kreditkonto. Med S-Förmånskortet Visa kan du betala inköp över hela världen i affärer godkända av Visa och ta ut pengar, i hemlandet vid bankautomater, i utlandet vid automater markerade med Visaemblemet. Med ett S-Förmånskort anknutet till ett S-Konto kan du ta ut kontanter också vid kassan i S-gruppens butiker. Med S-Förmånskort Visa kan du även mikrospara i Spararen i S-mobil genom att lägga undan önskat belopp mellan 50 cent och 5 euro vid varje debit-korttransaktion.

Du kan också använda S-Förmånskortsterminaler med S-Förmånskortet. S-Förmånskortsterminalen är en liten apparat som ser ut som en betalterminal och som är avsedd för ägarkunder; det finns sådana på många av S-gruppens verksamhetsställen. Vid S-Förmånskortsterminalen kan du t.ex. kolla summan av ägarkundshushålls bonusköp under den innevarande månaden.

Öppna frågan på en egen sida
Hur betalas Bonus ut och hur kan jag använda det?

Bonus betalas ut på det konto i S-Banken som definierats som ägarkundshushållets huvudmedlems inbetalningskonto för förmåner, senast den tionde dagen påföljande månad. Bonus som ligger på kontot kan man använda när och hur man vill:

 • betala inköp med S-Förmånskort som anslutits till konto och som har betalningsegenskap. Läs mer här.

 • på S-Bankens webbank på S-Banken.fi och i S-mobil att betala räkningar eller kontoöverföringar.

 • överföras till en fond på S-Bankens webbank eller i Spararen i S-mobil.

 • ta ut kontanter från kontot på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Kolla in närmaste här.

 • låta pengarna växa på kontot.

Bonus som betalts till kontot blir inte gammal, dvs. dess användning är inte tidsbegränsad.

Öppna frågan på en egen sida
Hur kan jag få ett eget S-Förmånskort när jag tidigare har samlat Bonus för någon annan?

Det enklaste sättet att bli medlem i ett handelslag och skapa ett ägarkundshushåll är att göra det på webben på www.s-kanava.fi/liity eller besöka Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Hitta närmaste här.

Öppna frågan på en egen sida
Kan jag betala inköp med ett S-Förmånskort-kontantkort?

Du kan inte betala inköp med ett kontantkort, utan du behöver ett S-Förmånskort Visa. Beställ ett kort utan avgift:

 • på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Hitta närmaste här.
 • S-Bankens webbank
Öppna frågan på en egen sida
Vad betyder betalningssättsförmån?

Betalningssättsförmånen är en ägarkundsförmån som är 0,5 % av inköpen vid S-gruppens verksamhetsställen i Finland som betalas med S-Förmånskortet och som omfattas av betalningssättsförmånen. Utom Bonus får du alltså också betalningssättsförmån då du betalar inköpen med ditt S-Förmånskort.

Som regel gäller, att betalningssättsförmånen beräknas på inköpets slutsumma. Det finns ändå vissa undantag. Betalningssättsförmån beviljas inte på inköp av tobaks- eller alkoholinköp samt förmedlingsprodukter, t.ex. penningspel. Inköp av service, tillbehör och reservdelar ger betalningssättsförmån inom bilhandeln. däremot inte köp av bil. Vid S-Järnmarket får man betalningssättsförmån för de inköp som berättigar till Bonus. Du får inte betalningssättsförmån på inköp i S-gruppens verksamhetsställen i utlandet eller i företag utanför S-gruppen, t.ex. samarbetspartner.

Betalningssättsförmånen kan man följa upp t.ex. i S-mobil och Oma S-kanava. Betalningssättsförmånen som ägarkundhushållet har samlat in för månadens inköp betalas i likhet med Bonus på huvudmedlemmens konto i S-Banken.

Öppna frågan på en egen sida
Får jag min ägarkundsförmån, t.ex. ett förmånligare kampanjpris, utan mitt fysiska S-Förmånskort om jag inte betalar inköpet med MobilePay? Räcker det med att jag visar att jag har aktiverat Bonus i MobilePay?

Nej, tyvärr går det inte. Bonus som är aktiverad i MobilePay och ägarkundsförmåner som beviljas därigenom är bundna till att du betalar med MobilePay.

Öppna frågan på en egen sida
Vilka egenskaper kan ett S-Förmånskort ha?

Ditt S-Förmånskort fungerar alltid minst som kontantkort, med vilket du kan samla Bonus och utnyttja ägarkundförmåner.

S-Förmånskortet kan också förses med betalegenskaper som erbjuds av S-Banken. S-Förmånskortet Visa fungerar som mångsidigt betalningsmedel både i Finland och utomlands i alla med Visaemblemet markerade köpställen och automater. S-Förmånskortet Visa kan vara antingen debit, credit eller credit/debit. Debit betyder att kortet är anknutet till ett bankkonto, credit att det är anknutet till ett kreditkonto.

Du kan ansöka om betalegenskaper till S-Förmånskortet på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Om du har för ägarkunden avgiftsfria bankkoder, kan du ansöka om egenskaperna också på S-Bankens webbank.

Läs mer om S-Förmånskortets mångsidiga betalegenskaper på S-Bankens webbplatsen s-banken.fi.

www.s-banken.fi

Öppna frågan på en egen sida
Hur kan jag få betalningssättsförmån då jag vill spara min Bonus?

Om du inte vill betala inköp med den Bonus du har samlat, kan du öppna ett annat konto i S-Banken, och definiera det som inbetalningskonto för förmåner. På så sätt kan du spara den Bonus som har samlats på inbetalningskontot för förmåner och samtidigt betala inköp från ett annat konto som är anknutet till ett S-Förmånskort med betalningsegenskaper.

Det är enkelt att överföra pengar till S-Kontot. S-Kontot i S-Banken är ett vanligt bankkonto till vilket du överför pengar genom girering till kontonumret. Du kan se numret på ditt S-Konto via webbanken eller på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar).

Betalningssättsförmån får du på totalbeloppet av inköp vid S-gruppens verksamhetsställen i Finland som betalas med S-Förmånskortet. Man får betalningssättsförmån oberoende av om inköpen debiterar ett bankkonto eller ett kreditkonto.

Öppna frågan på en egen sida
Kan jag registrera Bonus med S-Förmånskortet genom kontaktlös avläsning och betala köpet med ett annat betalkort?

Ja. Du kan byta till ett annat betalkort efter att du har registrerat Bonus med S-Förmånskortet. Om du registrerar Bonus och betalar köpet med S-Förmånskortet genom kontaktlös avläsning ska kortet läsas av två gånger. För att betalningen ska gå smidigt ska du ta bort kortet från avläsningsområdet efter den första avläsningen och sedan föra kortet mot området på nytt.

Öppna frågan på en egen sida
Kan man ta ut pengar ur bankautomater med S-Förmånskortet?

Med ett S-Förmånskort försett med Visa kan du ta ut pengar vid alla bankautomater i hela världen som godtar Visa, däribland också de inhemska bankautomaterna.

Jämför S-Bankens kort

Öppna frågan på en egen sida

Elektroniska kvitton

Vad ska jag göra, om elektronisk kassa- eller garantikvittot inte har lagrats i det arkivet trots att det borde ha gjort det?

Kontakta antingen verksamhetsställen eller S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min).

Öppna frågan på en egen sida
Försvinner kvittona, om man tar tjänsten Elektroniskt kassakvitto ur bruk? Vad händer om man tar tjänsten i bruk på nytt?

Elektroniska kassakvitton visas inte längre i Oma S-kanava eller i S-mobil, om du har tagit tjänsten ur bruk, och inga nya kvitton för köp lagras i det elektroniska kassakvittoarkivet.

Om du åter tar tjänsten i bruk, visas kassakvittona som tidigare visats.

Öppna frågan på en egen sida
Kan man avlägsna enskilda kvitton från det elektroniska kassakvittoarkivet?

Det går inte. I det elektroniska kassakvittoarkivet lagras kvittona för alla köp vid S-markets, Prismas, Sales, Alepas, Food Market Herkkus, Kodin Terras, Sokos, Emotions och ABC:s fysiska verksamhetsställen, om S-Förmånskortet har registrerats i anknytning till köpet.

Öppna frågan på en egen sida
Kan man ladda ned data från kassakvittona i kassakvittoarkivet i maskinläsbart format för att t.ex. följa upp familjens matutgifter?

Det kan man tyvärr inte. De elektroniska kassakvittona i kassakvittoarkivet lagras som bildkopior av kvittona, och man kan därför inte t.ex. kombinera eller sortera data på kvittona.

I Oma S-kanava kan du beställa en rapport över köpdata som innehåller noggrannare uppgifter än slutsumman på kvittot av köp som lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Information om inköp i våra matbutiker lagras t.ex. på produktgruppsnivå.

Rapporten om köpdata som du har beställt kan du spara t.ex. på din hemdator i PDF- eller Excelformat. En rapport i Excelformat kan du fritt modifiera och sortera, t.ex. inköpen från matbutiker produktgruppsvis.

Vi rekommenderar att du aktiverar tjänsten Mina köp i S-mobil eller i Oma S-kanava. Med tjänsten är det enklare för dig att följa upp din konsumtion. Köpdata är alltid personliga, dvs. de elektroniska kvittona och rapporten om köpdata innehåller endast information om köp som gjorts med ditt S-Förmånskort.

Öppna frågan på en egen sida
Hur kan jag ta Elektroniskt kassakvitto i bruk?

Elektroniskt kassakvitto tas i bruk antingen i S-mobil eller i Oma S-kanava. Ibruktagandet av tjänsten kräver stark autentisering.

Du kan övergå från elektroniska kassakvittoarkivet till ett helt papperslöst handlande, om du har S-Förmånskort Visa eller MobilePay.

MobilePay: När du aktiverar Bonus i MobilePay, samlar du samtidigt med betalningen mm. Bonus samt får elektroniskt kassakvitto. Bonus aktiveras i ”Jäsenkortit”(medlemskort)-delen i MobilePay. Bonus skall aktiveras skilt, fastän man skulle ha S-Förmånskort laddat i appen.

S-Förmånskort Visa: På kortet uppdateras papperslöst handlande i S-gruppens verksamhetsställens självbetjäningsställe i S-Förmånskortsterminalen. För uppdateringen matar man in sitt S-Förmånskort Visa i S-Förmånskortsterminalen och trycker F1: det finns klara anvisningar på självbetjäningsstället.

Uppdateringen är kortspecifik: då du i något skede får ett nytt S-Förmånskort Visa, ska också det nya kortet uppdateras på S-Förmånskortsterminalen.

Öppna frågan på en egen sida
Hur kan man kolla sina elektroniska kassa- och garantikvitton?

Man kan granska sina elektroniska kassa- och garantikvitton i S-mobil och i Oma S-kanava.

Öppna frågan på en egen sida
Vilken är skillnaden mellan papperslöst handlande och elektroniskt kassakvittoarkiv?

I och med tjänsten Elektronisk kassakvitto kan du antingen börja använda ett elektroniskt kassakvittoarkiv eller övergå till helt papperslöst handlande.

Om du endast utnyttjar det elektroniska kassakvittoarkivet, fungerar detta parallellt med utskrivna kassakvitton, dvs. ett kvitto skrivs ut på papper i normal ordning vid kassan. Då du övergår till papperslöst handlande skriver kassasystemet inte ut något kvitto, utan kvittona visas endast i det elektroniska kassakvittoarkivet via S-mobil och i Oma S-kanava.

Öppna frågan på en egen sida
Hur snabbt lagras kvittot i det elektroniska kassakvittoarkivet?

Kvittot lagras i kassakvittoarkivet ca en minut efter transaktionen.

Öppna frågan på en egen sida
S-mobil meddelar om nya elektroniska kassakvitton med telefonens meddelandefunktion. Hur kan man stänga av meddelandena?

Meddelandefunktionen i S-mobil hanteras via S-mobils inställningar. Appens användare kan välja att stänga av alla meddelanden eller att få endast en del av dem, t.ex. meddelandena om nya elektroniska kvitton och förmånskuponger.

Öppna frågan på en egen sida
För vilka köp får man kvitton som lagras i det elektroniska kassakvittoarkivet?

I det elektroniska kassakvittoarkivet lagras kvittona för alla köp vid S-markets, Prismas, Sales, Alepas, Food Market Herkkus, Kodin Terras, Sokos, Emotions och ABC:s fysiska verksamhetsställen, då S-Förmånskortet har registrerats i anknytning till köpet (dock inte verksamhetsställena i utlandet).

Kvittona för köp som inte betalas på ett verksamhetsställe (t.ex. köp på S-gruppens webbutiker eller köpkassar som betalas i anknytning till hemleverans) lagras inte i det elektroniska kassakvittoarkivet.

Köp av vissa produkter som säljs vid S-gruppens verksamhetsställen, t.ex. Veikkausprodukter, bidrar inte till Bonus. Ifall vill man betala ett sådant köp kontant eller med någon annan banks kort, skall man för att få ett elektroniskt kassakvitto, också läsa in S-Förmånskortet i betalterminalen trots att köpet inte bidrar till Bonus.

Verifikat på insättningar och uttag vid kassan lagras inte i det elektroniska kassakvittoarkivet, eftersom transaktionerna inte är egentliga köp.

Öppna frågan på en egen sida
Förutsätter tjänsten Elektroniskt kassakvitto att jag betalar mina köp med S-Förmånskortet?

Man får ett elektroniskt kassakvitto med alla betalningssätt, också kontant. En förutsättning för ett elektroniskt kassakvitto och Bonus är, att S-Förmånskortet registreras i anknytning till köpet.

Öppna frågan på en egen sida
Kan man skicka ett elektroniskt kassakvitto från S-mobil t.ex. per e-post?

Ja, man kan skicka ett kassakvitto per e-post eller dela det med en app (t.ex. iDrop i iPhone). Man kan också ta en skärmdump med telefonens skärmdumpsfunktion och skicka foton framåt.

Öppna frågan på en egen sida
Belastar kvittona i S-mobil telefonens minneskapacitet?

Det gör de inte. Kvittona befinner sig fysiskt på S-gruppens servrar, därifrån hämtas de till telefonens cacheminne för visning. Kvittona lagras inte permanent i telefonen.

Öppna frågan på en egen sida
Ser man i kvittoarkivet alla ägarkundhushållets kassakvitton?

Nej. Kassakvittoarkivet är personligt, dvs. varje medlem i ett ägarkundshushåll ser endast kassakvittona för sina egna inköp.

Öppna frågan på en egen sida
Jag har upphört med papperskvitton, men skulle ändå vela ha papperskvitto på ett enskilt köp. Hur går jag till väga?

Innan du betalar be kassan eller självbetjäningskassans övervakare printa ett kvitto åt dig. Lägg märke till att även i dessa fall sparas ett kvitto också i det elektroniska kvittoarkivet.

Öppna frågan på en egen sida

Bonuspartner

Var kan jag få Bonus?

Ägarkunder får Bonus på S-gruppens och partnernas över 2000 bonusverksamhetsställen över hela landet. S-gruppens egna kedjor är S-market, Prisma, Sale, Alepa, Food Market Herkku, Sokos, Emotion, Pukumies, Mick's, Sokos Hotels, Radisson Blu Hotellen i Finland, Amarillo, Bistro, Coffee House, Frans & les Femmes, Grill it!, Pizza & buffa, Presso, Public Corner, Rosso, Rosso Express, Trattoria, VENN och S-gruppens övriga restauranger, S-Rauta, Kodin Terra, S-gruppens bilaffärer, Karla, ABC-trafikbutikerna och automatstationerna. Utom vid verksamhetsställen i Finland, får ägarkunder Bonus med S-Förmånskortet på S-gruppens särskilt angivna verksamhetsställen utomlands.

Man får Bonus också på S-grupp hotellens och samarbetspartnernas semesterresor i Finland och utomlands som presenteras på S-kanava.

Inköp hos våra samarbetspartner ger också Bonus. Nationella samarbetspartner är LokalTapiola, Elisa/Saunalahti, Silmäasema, Oral Hammaslääkärit, Viking Line, Eckerö Line och Sector Alarm. Ytterligare information om landsomfattande och lokala samarbetspartner får du också på ditt eget handelslag och på S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min).

Du får Bonus då du räcker S-Förmånskortet till kassan då du betalar (eller identifierar dig som ägarkund till tjänsteleverantören enligt dennes anvisningar). I våra verksamhetsställen kan du också samla Bonus att betala med MobilePay.

På vad får man inte Bonus?

Man får inte Bonus för köp som betalas med företagskort eller för avtalsprissatta köp och köp som faktureras. Man får inte heller Bonus för köp av förmedlingsprodukter, t.ex. Veikkaus spel. Klausulen om förbud mot prisgottgörelse (70 §) trädde i kraft 1.1.2017. Förbudet innebär att man inte längre får bevilja Bonus eller betalningssättsförmån för tobaksprodukter. Klausulen om förbud mot prisgottgörelse (51.2§) trädde i kraft 1.3.2018. Förbudet innebär att man inte mera längre får bevilja Bonus eller betalningssättsförmän för alkohol dryck som innehåller alkohol över 1,2% och livsmedel som innehåller alkohol över 2,8 %.

I de olika kedjorna finns det vissa specialvillkor för Bonus, som du kan läsa om i Reglerna för S-gruppens ägarkundssystem.

Öppna frågan på en egen sida
Jag har betalat en faktura från en samarbetspartner (LokalTapiola, Elisa m.m.) i tid, och ändå syns inte Bonus. Varför?

Vi får i regel bonusuppgifterna av våra samarbetspartner en gång i månaden strax före månadsslutet, och därefter registreras de i köptransaktionerna. Våra samarbetspartner följer egna scheman för hur Bonus hänförs till olika månader. Exempelvis sådana LokalTapiola-premier som registrerats senast den 20 i månaden hänförs i regel till den aktuella månaden, och premier som registrerats efter detta beaktas i köpen för nästa månad i slutet av månaden. Köp hos Elisa registreras hos oss 1–2 månader i efterskott.

Öppna frågan på en egen sida
Jag har redan ett Saunalahti-abonnemang, hur ändrar jag den till ett Elisa Saunalahti 5G-abonnemang som ackumulerar Bonus?

Du kan själv ändra typen av abonnemang i OmaElisa på adressen omaelisa.fi. Du loggar in på OmaElisa med ett Elisa-användarnamn eller Mobilcertifikat. För att ändra typen av abonnemang behöver du ett medlems- eller ärendenummer. Du kan också ändra typen av abonnemang genom att ringa Elisas kundtjänst eller besöka Elisas butik. Du måste ha med dig ett identifieringsbevis och S-Förmånskort, så att försäljaren kan göra registreringen för dig.

En avgift enligt kundtjänstprislistan debiteras för att ändra abonnemangstypen.

Öppna frågan på en egen sida
Kan vem som helst få Bonus från Elisas Saunalahti 5G-anslutningar?

Bonusen är tillgänglig för en privatperson som har ingått ett Saunalahti-abonnemangsavtal och som är kundägare eller en person som tillhör ett kundägarhushåll. För att få Bonus ska ägarkunden eller en som hör till ägarkundens hushåll uppge sitt personliga medlems- eller ärendenummer till Elisa. Meddelandet om medlems- eller ärendenummer fungerar som ett tillstånd att överföra betalningsinformation till andelslaget för att beräkna Bonus. Det medlems- eller ärendenummer som anges för ackumuleringen av Bonus och antalet inköp som berättigar till Bonusen kan i allmänhet kontrolleras på fakturan.

Öppna frågan på en egen sida
För vad får man Bonus med Elisa Saunalahti-abonnemang?

Telefonabonnemang och mobilt bredband

Du kan få Bonus för Elisas Saunalahtis 5G-anslutningar som faktureras.

Fast bredband

Du kan få Bonus för Elisas bredbandsabonnemang vars nominella hastighet är 30 Mbit/s eller högre. Man kan få Bonus för Elisas bredband som avtalats om i husbolagets vederlag, då den nominella hastigheten är 100 Mbit/s eller högre.

Du kan alltid kontrollera från OmaElisa om det är möjligt att aktivera Bonus för ditt abonnemang. För att få Bonus för dessa abonnemang, ange ditt medlemsnummer när du beställer eller registrera medlemsnumret efteråt i OmaElisa. Du hittar mer information och instruktioner på våra kundtjänstsidor (på finska).

Några av våra utgående abonnemang ackumulerar också Bonus. Du kan kontrollera från OmaElisa vilket abonnemang som det går att aktivera Bonus för.

Ytterligare information om ackumulering av Bonus:

 • Bonusen kan ackumuleras för en ny faktureringsperiod som inleds efter registreringen, förutsatt att ägarkunden eller en person som tillhör ägarkundens hushåll har gett Elisa sitt personliga medlemsnummer och detta har verifierats i kundägarsystemet.
 • Bonusen ackumuleras förutsatt att hela fakturan har betalats senast på fakturans ursprungliga förfallodag.
 • Den betalda fakturan visas med en fördröjning i bonusberäkningen, som regel överförs de betalda betalningarna till nästa månads bonusberäkning.
Öppna frågan på en egen sida
Vi vill skaffa Elisa Saunalahti-abonnemang till hela familjen och samla Bonus. Hur ska vi göra?

Ni beställer Elisa Saunalahti 5G-abonnemang som samlar Bonus för varje familjemedlem. Då man beställer ett abonnemang ska ägarkunden eller en som hör till ägarkundens hushåll uppge sitt personliga medlems- eller ärendenummer till Elisa. Anmälan av medlems- eller ärendenumret fungerar som tillstånd att överföra betalningsinformation till S-gruppens kundägar- och kundregister för beräkning av Bonus. Föräldrar kan beställa ett abonnemang under eget namn (som en avtalspart) och ange till exempel ett minderårigt barn som användare av abonnemanget. Angående personuppgifterna lönar det sig alltid att uppge användarens personbeteckning, så att inte till exempel meddelanden, förmåner och erbjudanden skickas till ett minderårigt barns telefonnummer.

Öppna frågan på en egen sida
Vad är Identifieringstjänsten för ägarkunder och var kan jag använda den?

Identifieringstjänsten för ägarkunder är ett sätt att på webben meddela t.ex. samarbetspartner till S-gruppen att du har rätt till ägarkundsförmåner, bl.a. Bonus. Identifieringen sker med bankkoder (bankernas identifieringstjänst TUPAS). Du kan identifiera dig med bankkoder från följande banker: S-Banken, Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP-Pohjola, POP, Sparbanken och Ålandsbanken. Efter genomförd identifiering kan du meddela tjänsteproducenten dina kunduppgifter och därefter börja samla ägarkundsförmåner.

Du kan använda identifieringstjänsten för ägarkunder på S-gruppens webbutiker samt för webbtjänster från LokalTapiola, Silmäasema, Eckerö Line och Elisa.

Öppna frågan på en egen sida
För vad får man inte Bonus hos Elisa?

Med abonnemangen får man inte Bonus på samtal till servicenummer, servicetextmeddelanden, samtal/videosamtal som rings utomlands, textmeddelanden/multimediemeddelanden som skickas utomlands och användning av mobildata utomlands.

Man får inte heller Bonus på månadsavgifterna för mobila enheter.

Öppna frågan på en egen sida
När kan jag registrera ett Elisa Saunalahti-abonnemang i bonussystemet och börja samla Bonus?

Uppge ditt medlemsnummer som står på ditt S-Förmånskort i samband med att du beställer abonnemanget. Utan medlemsnumret kan du inte beställa ett abonnemang som ger Bonus. Abonnemangen som ger Bonus är märkta med en bild som föreställer S-Förmånskortet. Du börjar samla Bonus från och med följande faktureringsperiod efter registreringen.

Öppna frågan på en egen sida
Jag har skaffat ett Elisa Saunalahti-abonnemang som ger Bonus men ändå inte fått någon Bonus. Vad beror det på?

En betald faktura visas med fördröjning i bonuskalkylen. I regel överförs de betalda telefonavgifterna till bonuskalkylen för nästa månad. Om du har betalat fakturan för ditt abonnemang i slutet av månaden, men ändå senast på förfallodagen, har betalningen inte hunnit räknas med i bonuskalkylen för den månaden utan det sker först i kalkylen för nästa månad. Faktureringsperioden anges på varje faktura.

Har du betalat fakturan för ditt abonnemang som ger Bonus senast på förfallodagen? Du får Bonus om du betalar fakturan senast på förfallodagen. En annan möjlig orsak kan vara att ditt medlemsnummer inte har registrerats korrekt, varvid Bonus inte går till rätt person. Du kan kontrollera ditt medlemsnummer på fakturan eller i OmaElisa.

Vid behov kan du även kontakta Elisas kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns på elisa.fi/asiakaspalvelu/yhteystiedot.

Öppna frågan på en egen sida