Vanliga frågor

Vilka egenskaper kan ett S-Förmånskort ha?

Ditt S-Förmånskort fungerar alltid minst som kontantkort, med vilket du kan samla Bonus och utnyttja ägarkundförmåner.

S-Förmånskortet kan också förses med betalegenskaper som erbjuds av S-Banken. S-Förmånskortet Visa fungerar som mångsidigt betalningsmedel både i Finland och utomlands i alla med Visaemblemet markerade köpställen och automater. S-Förmånskortet Visa kan vara antingen debit, credit eller credit/debit. Debit betyder att kortet är anknutet till ett bankkonto, credit att det är anknutet till ett kreditkonto.

Du kan ansöka om betalegenskaper till S-Förmånskortet på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Om du har för ägarkunden avgiftsfria bankkoder, kan du ansöka om egenskaperna också på S-Bankens webbank.

Läs mer om S-Förmånskortets mångsidiga betalegenskaper på S-Bankens webbplatsen s-banken.fi.

www.s-banken.fi