Vanliga frågor

Vad betyder betalningssättsförmån?

Betalningssättsförmånen är en ägarkundsförmån som är 0,5 % av inköpen vid S-gruppens verksamhetsställen i Finland som betalas med S-Förmånskortet och som omfattas av betalningssättsförmånen. Utom Bonus får du alltså också betalningssättsförmån då du betalar inköpen med ditt S-Förmånskort.

Som regel gäller, att betalningssättsförmånen beräknas på inköpets slutsumma. Det finns ändå vissa undantag. Betalningssättsförmån beviljas inte på inköp av tobaks- eller alkoholinköp samt förmedlingsprodukter, t.ex. penningspel. Inköp av service, tillbehör och reservdelar ger betalningssättsförmån inom bilhandeln. däremot inte köp av bil. Vid S-Järnmarket får man betalningssättsförmån för de inköp som berättigar till Bonus. Du får inte betalningssättsförmån på inköp i S-gruppens verksamhetsställen i utlandet eller i företag utanför S-gruppen, t.ex. samarbetspartner.

Betalningssättsförmånen kan man följa upp t.ex. i S-mobil och Oma S-kanava. Betalningssättsförmånen som ägarkundhushållet har samlat in för månadens inköp betalas i likhet med Bonus på huvudmedlemmens konto i S-Banken.