Vanliga frågor

Min nära anhörig har avlidit och hen har varit medlem i ett handelslag . Hur ska jag göra?

Handelslaget skickar automatiskt de uppgifter som behövs vid bouppteckningen till den avlidnas senaste hemadress.

Vid behov kan du begära en verifikation på insatsen genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må–fr kl. 8–20 (0,084 €/min) eller besöka Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Då ska du ha med dig ett ämbetsbevis av vilket det framgår att du är delägare i dödsboet.

Uppgifterna om andelsrättigheten antecknas i bouppteckningsinstrumentet. När bouppteckningen har förrättats och överenskommelse om tillgångarna har ingåtts, kan medlemskapet i handelslaget avslutas. Detta kan göras på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt. Följande handlingar ska tas med:

  • släktutredning, bouppteckning (om bouppteckningen har bekräftats, behövs ingen släktutredning) och ett eventuellt testamente

  • bouppteckning efter en eventuell tidigare avliden make/maka om boet inte har skiftats, eller ett avvittrings- och skiftesinstrument om boet har skiftats

  • individualiserad fullmakt från alla andra delägare i boet

  • om andelsrättigheten genom beslut överförs till en viss person ska denna person också närvara.

Om den avlidna inte har varit medlem i ett handelslag, utan denne har haft ett parallellkort, kan huvudmedlemmen i ägarkundshushållet radera personen från sitt ägarkundshushåll på Oma S-kanava eller genom att meddela vår kundtjänst om det.