Vanliga frågor

Min nära anhörig har avlidit och hen har varit medlem i ett handelslag . Hur ska jag göra?

Handelslaget skickar automatiskt de uppgifter som behövs vid bouppteckningen till den avlidnas senaste hemadress. S-Banken kommer att skicka eventuella saldointyg om konton och skulder.

Vid behov kan du begära en verifikation på insatsen genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 9-16 (0,084 €/min) eller besöka Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar). Då ska du ha med dig ett ämbetsbevis av vilket det framgår att du är delägare i dödsboet.

Uppgifterna om andelsrättigheten antecknas i bouppteckningsinstrumentet. När bouppteckningen har förrättats och överenskommelse om tillgångarna har ingåtts, kan medlemskapet i handelslaget avslutas. Detta ska ske inom ett år från dödsdagen. Medlemskap i handelslaget antingen avslutas eller överföras till en annan person på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt. Följande handlingar ska tas med:

  • släktutredning, bouppteckning (om bouppteckningen har bekräftats, behövs ingen släktutredning) och ett eventuellt testamente

  • bouppteckning efter en eventuell tidigare avliden make/maka om boet inte har skiftats, eller ett avvittrings- och skiftesinstrument om boet har skiftats

  • individualiserad fullmakt från alla andra delägare i boet

  • om andelsrättigheten genom beslut överförs till en viss person ska denna person också närvara.

Om handelslagets medlemskap har inte avslutats eller överförts till en annan person inom ett år, sägs medlemskapet upp och de möjliga S-Banks tjänster blir avgiftsbelagda.

Om den avlidna inte har varit medlem i ett handelslag, utan denne har haft ett parallellkort, kan huvudmedlemmen i ägarkundshushållet radera personen från sitt ägarkundshushåll på Oma S-kanava eller genom att meddela vår kundtjänst om det.