Vanliga frågor

Hur länge är S-Förmånskortet giltigt?

Ett S-Förmånskortet med kontantegenskapen har ingen bestämd giltighetstid. Kontantkortet förnyas på begäran om det t.ex. förkommer eller skadas.

S-Förmånskort med betalegenskaper förnyas vart fjärde år; den sista giltighetsmånaden syns på kortet.