Vanliga frågor

Vilken är skillnaden mellan de olika nivåerna av inhemskt ursprung som visas i tjänsten Mina köp?

Kalkylatorn åskådliggör andelen inhemska matinköp på två nivåer. På den första nivån finns produkter som tillverkas i Finland av inhemska råvaror. Att råvarorna är inhemska och tillverkningen sker i Finland garanteras av förpackningsmärkningarna Gott från Finland och Hjärtbladsmärket.

På den andra nivån finns produkter som tillverkas i Finland, men som kan innehålla råvaror som inte har finländskt ursprung. Dessutom visar kalkylatorn de utländska matinköpen på en separat lista.