Vanliga frågor

Vilka butiker och produkter finns med i Prisjämföraren?

För närvarande har alla prisuppgifter och butiker, som finns öppet tillgängliga på nätet tagits med i tjänsten. Detta är ännu inte möjligt för alla butiker. Vi kan endast jämföra S-gruppens och K-gruppens butiker, vars prisuppgifter finns öppet på nätet.

Ju mer omfattande det går att jämföra produkter, desto mer betydelse får prisjämförelsen.

Syftet är att tjänsten ska kunna jämföra alla inköp, som kunden gjort under de 12 senaste månaderna. För varje enskilt fall finns det dock inte jämförbara referensprodukter, som har ett aktuellt pris, i den andra butikens sortiment. Alla butiker har inte motsvarigheter till alla inköp, så Prisjämföraren visar på ett transparent sätt, hur stor andel av inköpen som är jämförbara samt ger en ungefärlig simulerad beräkning av alla inköpen.

Prisjämföraren visar produkterna i den ordning, där det är störst prisskillnad. För att garantera tjänstens transparens och tillförlitlighet tas det endast med produkter som verkligen är sinsemellan jämförbara. Tjänsten visar endast produkter, som är sinsemellan jämförbara och som finns i båda butikerna.

Till exempel har frukt, grönsaker och produkter bakom servicediskar, vilka behöver vägas, sina egna EAN-koder, som ofta till och med är butiksspecifika. Därför är inte sådana produkter jämförbara med varandra i samma utsträckning, som till exempel förpackade torra varor.