Vanliga frågor

Vad betyder Familjedelning i tjänsten Mina köp?

I tjänsten Mina köp ser du dina exakta köpuppgifter och kan nu även dela dem med de andra i ditt ägarkundshushåll som väljer att dela sina köpuppgifter med dig. I praktiken bjuder ägarkundshushållets huvudmedlem in de andra myndiga medlemmarna i ägarkundshushållet att följa med de gemensamma inköpen via Familjedelning. Den som har fått en inbjudan kan antingen ansluta sig till delning av köpuppgifter eller låta bli att ansluta sig. Inbjudan skickas via tjänsten Mina köp och därför ska tjänsten tas i bruk innan man kan ansluta sig till Familjedelning.

Vilken information delar jag och med vem?

Du delar all den exakta information om inköp som du själv ser i tjänsten Mina inköp. Du delar ditt namn och din exakta inköpsinformation med de andra i ditt ägarkundshushåll och som har godkänt delning av sina köpuppgifter och anslutit sig till Familjedelning. Då du ansluter dig till Familjedelning visas dina köpuppgifter retroaktivt för ett år. Du kan när som helst granska de som är med i Familjedelningen via inställningarna i tjänsten Mina köp.

Köpuppgifterna specificerar inte vems köp det är fråga om.

I delen bonus bibehålls köptransaktionerna tillsvidare i sin nuvarande form, dvs. huvudmedlemmen ser hela ägarkundshushållets köptransaktioner på slutsummans nivå, men de andra ser bara sina egna köptransaktioner.

Går det att hindra delning av vissa köptransaktioner?

När du delar dina köpuppgifter inom ditt ägarkundshushåll delar du alla de exakta köpuppgifter som du själv kan se i tjänsten Mina köp. Du kan inte hindra att uppgifter om enskilda köp visas i tjänsten. Om du inte vill att de andra i ditt ägarkundshushåll ska se dina köpuppgifter kan du avvisa inbjudan till Familjedelning eller avsluta delningen av köpuppgifter senare genom att lämna Familjedelningen.