Vanliga frågor

Vad är kolavtrycksräknaren i Mina köp-tjänsten?

Kolavtrycksräknaren ger information om kolavtrycket för dina inköp på produktgruppsnivå utifrån faktiska konsumtionsdata. Genom tjänsten kan du se klimateffekterna av din egen varukorg och hur de fördelar sig mellan olika produktgrupper på ett så jämförbart sätt som möjligt.

Kolavtrycksräknaren för livsmedel har utvecklats i samarbete med Naturresursinstitutet Luke. De produktgruppsspecifika klimateffekter som fastställts av Luke baserar sig på de senaste forskningsrönen.

I beräkningen av kolavtrycket beaktas jordbruksproduktionen, förädlingen, förpackningarna och transporterna ända fram till butiksdörren. Förändringar i markanvändningen och kolreservoarer har inte beaktats i beräkningarna, eftersom metoderna för beräkning av i synnerhet kolreservoarer ännu är under utveckling och i detta skede inte har kunnat beaktas för alla produkter från olika länder som kan finnas i varukorgarna.

Därtill beräknas produktgruppens mest sålda produkters ursprung i de produktgrupper där ursprunget har särskild betydelse och uppgifter om utsprunget är tillgängliga (nötkött, grönsaker, fisk, spannmålsprodukter). Tjänsten Mina köp använder också information om kundens egna inköp, så att kunden får en så bra uppfattning som möjligt om klimateffekterna av den egna varukorgen.