Vanliga frågor

Tas det hänsyn till stamkundsförmåner eller rabatter i Prisjämföraren?

Ur kundens synvinkel är det mest åskådligt att jämföra så kallade normalprissatta produkter med varandra och med den metoden blir jämförelsen så objektiv som möjligt.

Prisjämföraren beaktar produkterbjudanden som gäller alla kunder, även utan stamkundskort.

Mängdrabatter eller rabatter, som är direkt stamkundsanknutna, tas däremot inte med i Prisjämföraren. Så kallade mängdrabatter (t.ex. 5 produkter för 2 euro) har inte beaktats i tjänsten, det går endast att jämföra priserna för en produkt. I prisjämförelsen beaktas inte heller de förmåner som eventuella kundprogram ger, såsom Bonus eller Plussa eller erbjudanden för stamkunder.

Tjänsten hämtar prisuppgifterna från nätet, tjänsten kan således inte beakta exempelvis butiksspecifika rabatter i närbutikerna. Rabatter kan variera dagligen. Dessutom kan de olika aktörerna ha olika sorts rabatter, och rabatter är svåra att tolka så att de blir jämförbara. Därför blir det tydligast att beräkna utifrån listpriser.

Vår verksamhet i S-gruppen baseras på en ständigt förmånlig prisnivå – och Bonus därtill. Ständigt förmånliga priser är för oss en bestående modell och kundernas förmån. Butikskedjorna har olika slags förmånsprogram.