Vanliga frågor

På vilket sätt beaktar Näringskalkylatorn hela familjens konsumtion och är rekommendationen individuell?

Kalkylatorn anger de olika näringsvärdenas andelar av alla de köpta livsmedlen och jämför dem med de officiella rekommendationerna. Därför spelar det inte någon roll hur många konsumenter det finns i hushållet. Om rekommendationen är till exempel att socker ska utgöra högst 20 % av det totala energiinnehållet och andelen av din eller din familjs köp är 25 % innebär detta att andelen socker ligger cirka 5 % över rekommendationerna.