Vanliga frågor

Kan jag se hur stor del av mina köp som är inhemska i Mina köp?

Javisst! I tjänsten Mina köp i S-mobil finns en kalkylator för inhemskt ursprung där du kan följa upp den inhemska andelen av de livsmedelsprodukter du köper i fråga om råvarorna och tillverkningsprocesserna. Kalkylatorn gör åtskillnad mellan produkter som tillverkas i Finland av finländska råvaror och produkter som tillverkas i Finland, men som kan innehålla utländska råvaror. Dessutom visar kalkylatorn de utländska matinköpen på en separat lista. Den inhemska andelen beräknas utifrån matinköpens värde. I kalkylatorn ser du uppgifter om det inhemska ursprunget till och med på produktnivå.