Vanliga frågor

Jag och mina familjemedlemmar kumulerar Bonus separat, men i fortsättningen vill vi dela våra köpuppgifter i tjänsten Mina köp. Varför är detta inte möjligt?

För tillfället är det endast möjligt att dela köpuppgifter inom ett ägarkundshushåll. Om ni vill dela era köpuppgifter med varandra, bör ni ansluta er till samma ägarkundshushåll. Ändringar i ägarkundshushållet kan göras via Oma S-kanava eller på Ägarkundstjänst och S-Banken -servicepunkt (de flesta Prisma och Sokos, vissa S-marketar), där du kan be en annan person ansluta sig till ditt ägarkundshushåll genom att skicka en inbjudan per e-post. Inbjudan godkänns med bankkoder.