Vanliga frågor

Hur fungerar Prisjämföraren?

Den nya funktionen Prisjämföraren i tjänsten Mina köp jämför prisnivån i två olika butiker. Kunderna kan välja två butiker som är viktiga för dem och jämföra priserna på matinköp mellan dessa två. Tjänsten tar med inköp som användaren gjort under de senaste 12 månaderna i jämförelsen, således jämförs produkter, som kunden själv faktiskt köper och behöver.

Prisjämförelsen görs alltid med nuvarande och aktuella prisuppgifter, som är högst två dygn gamla. Prisernas jämförbarhet säkerställs genom att prisuppgifterna för produkterna som jämförs är från samma dag för de båda butikerna i jämförelsen. Prisnivåerna hämtas från webbutikerna, men situationen är inte i realtid utan priserna uppdateras dagligen. En jämförelse kan göras mellan S-gruppens och K-gruppens butiker, eftersom det för dessa finns aktuella uppgifter som är tillgängliga på webbplatser.

Alla butiker har inte motsvarigheter till alla inköp, så Prisjämföraren visar på ett transparent sätt hur stor andel av inköpen som är jämförbara. Prisjämföraren ger en ungefärlig uppskattning av alla inköp där jämförbara priser finns med och enligt dessa visas en uppskattad besparing även för de produkter, som inte varit direkt jämförbara.