Vanliga frågor

Ger kolavtrycksräknaren i Mina köp-tjänsten information om de produktspecifika klimateffekterna?

Varje produkt i varukorgen tas med i beräkningen. I stället för kolavtrycket för enskilda produkter används uppgifter om kolavtrycket för olika produktgrupper som baserar sig på forskning. Exempelvis kolavtrycket för ett mjölkpaket beräknas utifrån värdet för hela produktgruppen mjölkprodukter.