Vanliga frågor

Vilka förbättringar har man på sistone gjort i S-mobil?

De senaste updateringarna för S-mobil publicerades den 29.11.2021. Då gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Vi förnyade vyn för bonus för att den ska vara tydligare för dig och göra det enklare än någonsin att hålla koll på ditt bonussaldo.
 • I S-mobil kan du investera i S-Bankens specialplaceringsfonder och fylla i dina bakgrundsuppgifter om investeringar när du köper fonder.
 • Ett fel som visats för vissa kunder har åtgärdats i fråga om S-Bankens meddelanden.
 • Förbättringar i tillgänglighet: vi utvidgade stödet för skärmläsare och externa tangentbord.

3.11.2021 (Android) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Vi korrigerade ett fel, som påverkade användningen av förmåner.

16.9.2021 (iOS) och den 17.9.2021 (Android) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Nu är det möjligt att markera förmåner som favoriter. Filtret Mina favoriter gör det mycket enkelt att hitta de förmåner som du markerat som favoriter.
 • Laddningen av förmåner har gjorts snabbare
 • Vi åtgärdade felet som påverkade funktionaliteten i S-mobil för vissa kunder med operativsystemet Android 11
 • Stöd för operativsystemet iOS 15
 • Stöd för operativsystemet Android 12

28.6.2021 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Förbättringar av användarvänligheten: Det har blivit ännu enklare att aktivera S-mobil och i vissa funktioner kan du nu använda S-mobil med hjälp av skärmläsare och externt tangentbord.
 • Vi gjorde förbättringar till S-mobil identifiering: det är klarare att identifiera sig och enklare att läsa QR koden.
 • Vi korrigerade ett fel, som hindrade användningen av S-mobil över VPN-anslutning på vissa mobilenheter.

28.5.2021 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Du kan investera i specialplaceringsfonder, såsom S-Bostadsfond, om dina investeraruppgifter är i kraft.
 • Förbättringar av användarvänligheten: S-mobil lämpar sig ännu bättre till exempel för att förstora text.
 • Vi har gett S-mobil en egen font som är lättare att läsa.

13.4.2021 (Android) och 14.4.2021 (iOS) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Identifiering är nu enklare än tidigare! Du kan framöver identifiera dig med S-mobil till andra tjänster utan att först logga in i S-mobil.
 • Vi utvecklade användbarheten: S-mobil lämpar sig bättre till exempel för att förstora text.

5.2.2021 (iOS) och 8.2.2021 (Android) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Nu är den hett efterlängtade funktionen för e-lön tillgänglig!
 • Du kan kontrollera PIN-koden till ditt kort i S-mobil
 • Förmånernas synlighet och de ställen där förmånerna gäller har förbättrats ytterligare
 • Du kan skicka feedback via meddelandecentralen direkt till S-Banken
 • Det går snabbare att bekräfta betalningar med ditt fingeravtryck än tidigare (Android)
 • Det är ännu enklare att förstora dokument (iOS)