Vanliga frågor

Vilka förbättringar har man på sistone gjort i S-mobil?

De senaste updateringarna för S-mobil publicerades den 28.6.2021. Då gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Förbättringar av användarvänligheten: Det har blivit ännu enklare att aktivera S-mobil och i vissa funktioner kan du nu använda S-mobil med hjälp av skärmläsare och externt tangentbord.
 • Vi gjorde förbättringar till S-mobil identifiering: det är klarare att identifiera sig och enklare att läsa QR koden.
 • Vi korrigerade ett fel, som hindrade användningen av S-mobil över VPN-anslutning på vissa mobilenheter.

28.5.2021 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Du kan investera i specialplaceringsfonder, såsom S-Bostadsfond, om dina investeraruppgifter är i kraft.
 • Förbättringar av användarvänligheten: S-mobil lämpar sig ännu bättre till exempel för att förstora text.
 • Vi har gett S-mobil en egen font som är lättare att läsa.

13.4.2021 (Android) och 14.4.2021 (iOS) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Identifiering är nu enklare än tidigare! Du kan framöver identifiera dig med S-mobil till andra tjänster utan att först logga in i S-mobil.
 • Vi utvecklade användbarheten: S-mobil lämpar sig bättre till exempel för att förstora text.

5.2.2021 (iOS) och 8.2.2021 (Android) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Nu är den hett efterlängtade funktionen för e-lön tillgänglig!
 • Du kan kontrollera PIN-koden till ditt kort i S-mobil
 • Förmånernas synlighet och de ställen där förmånerna gäller har förbättrats ytterligare
 • Du kan skicka feedback via meddelandecentralen direkt till S-Banken
 • Det går snabbare att bekräfta betalningar med ditt fingeravtryck än tidigare (Android)
 • Det är ännu enklare att förstora dokument (iOS)

24.11.2020 (Android) och 30.11.2020 (iOS) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Du kan fastställa mer noggrant vilka notiser du vill ta emot i S-mobil
 • Du kan ansöka om S-Lån, öka S-Lånet eller följa behandlingen av din ansökan
 • I Mina köp ser du dina inköp för en längre tidsperiod än tidigare
 • Du kan också redigera e-fakturor som du redan har bekräftat
 • Det fel som gjort att kommatecken-knappen inte fungerat i vissa enheter har åtgärdats

26.10.2020 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • I Min egen butik -sektionen kan man se förmåner som ligger närmast och som är nyast
 • Försnabbat laddandet av förmåner och tips
 • Förbättrad användbarhet av iOS 14 urklippnotifikationer

25.8.2020 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Kuponger och andra förmåner hittas smidigare på den förnyade sidan Min egen butik
 • Behandlingstiden för köphistorik förlängs från två till fem år från och med början av september
 • I fortsättningen berättar vi närmare om serviceavbrott och andra viktiga frågor på förstasidan
 • Felet som gjorde att kommatecken-knappen inte fungerade i vissa enheter har åtgärdats (Android)

16.6.2020 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Du kan bekräfta din e-postadress i S-mobil
 • Du kan ta del av alla S-Bankens och FIM:s fonder i produktkatalogerna och teckna enkla fonder
 • Appen tar mindre utrymme i din telefon: vi har minskat dess storlek avsevärt
 • I avsnittet Jag är det nu ännu enklare att redigera kontaktuppgifter och marknadsföringstillstånd
 • Vi har åtgärdat ett fel som uppträdde i telefoner där automatisk inställning av klockan inte var aktiverad

8.4.2020 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • I fortsättningen får du i förväg veta om planerade serviceavbrott i S-mobil
 • Vi förbättrar rekommendationssystemet så att Förmåner och tips visas i en ännu bättre ordning än förut
 • Felet med samtidig bekräftelse av flera betalningar har åtgärdats (iOS)

26.2.2020 (Android) och 27.2.2020 (iOS) gjorde vi de följande förbättringarna:

 • I Spararen kan du ändra beloppet du sparar vid kortköp
 • Du ser Spararen-transaktionerna bland de öppna uppdragen

5.2.2020 gjorde vi de följande förbättringarna:

 • Du kan aktivera S-Bankens tjänster med koder till en annan bank eller med mobilcertifikat, om du redan har konto och webbankskoder i S-Banken
 • Du kan logga in i appen ännu snabbare än tidigare