Vanliga frågor

Min S-mobil har uppdaterats. Hur påverkar olika förbud förmånerna i S-mobil?

Förbud mot marknadsföring Du får förmånskuponger, men inte personliga förmånskuponger, eftersom vi på grund av förbudet mot marknadsföring inte kan använda sådana uppgifter om dig som behövs för att rikta personliga förmånskuponger till dig. På grund av ditt förbud använder vi inte dina uppgifter för att rikta innehåll till dig, utan det innehåll som erbjuds visas i ordningsföljd utifrån verksamhetsställets avstånd till Helsingfors järnvägsstation.

Förbud mot användning av detaljerade köpuppgifter Du får förmånskuponger, men inte personliga förmånskuponger, eftersom vi på grund av förbudet inte kan använda sådana uppgifter om dig som behövs för att rikta personliga förmånskuponger till dig. På grund av ditt förbud visas innehållet i ordningsföljd utifrån verksamhetsstället avstånd till Helsingfors järnvägsstation.

Om du förbjuder marknadsföring eller användning av köpuppgifter på produktnivå uppdateras information om detta i rekommendationskalkylen och ändringarna visas i vyn ”Till dig” efter två dagar.

Om du förhindrar marknadsförings förbud eller användning av köpuppgifter på produktnivån, uppdateras information om detta i rekommendationskalkylen och ändringarna visas i vyn ”Till dig” efter två dagar.