Vanliga frågor

Min S-mobil har uppdaterats. Hur påverkar olika förbud förmånerna i S-mobil?

Förbud mot marknadsföring På grund av förbudet mot marknadsföring kan vi inteanvända sådana uppgifter om dig som behövs för att rikta personliga förmånskuponger till dig. På grund av ditt förbud använder vi inte dina uppgifter för att rikta innehåll till dig, utan det innehåll som erbjuds visas i ordningsföljd utifrån verksamhetsställets avstånd till Helsingfors järnvägsstation. Förmåner som är avsedda endast för myndiga personer (t.ex. förmåner relaterade till alkohol) kan inte visas för dig. Alla övriga allmänna förmåner är dock tillgängliga för dig. Du kan också söka förmåner direkt genom att ange t.ex. Prisma i sökfältet. Kontrollera att du väljer rätt verksamhetsställe, i förteckningen kan även andra butiker och serviceställen som finns i anslutning till Prisma visas.

Förbud mot användning av detaljerade köpuppgifter På grund av förbudet kan vi inte använda sådana uppgifter om dig som behövs för att rikta personliga förmånskuponger till dig. På grund av ditt förbud visas innehållet i ordningsföljd utifrån verksamhetsstället avstånd till Helsingfors järnvägsstation. Förmåner som är avsedda endast för myndiga personer (t.ex. förmåner relaterade till alkohol) kan inte visas för dig. Alla övriga allmänna förmåner är dock tillgängliga för dig. Du kan också söka förmåner direkt genom att ange t.ex. Prisma i sökfältet. Kontrollera att du väljer rätt verksamhetsställe, i förteckningen kan även andra butiker och serviceställen som finns i anslutning till Prisma visas.

Om du förbjuder marknadsföring eller användning av köpuppgifter på produktnivå uppdateras information om detta i rekommendationskalkylen och ändringarna visas i vyn ”Förmåner och tips” efter två dagar.

Om du förhindrar marknadsförings förbud eller användning av köpuppgifter på produktnivån, uppdateras information om detta i rekommendationskalkylen och ändringarna visas i vyn ”Förmåner och tips” efter två dagar.