Vanliga frågor

Hur bestäms vilka förmåner som visas i S-mobil?

I S-mobil visas de förmåner först som enligt kalkyler är mest relevanta för dig. Om en förmån gäller på flera verksamhetsställen visas det närmaste av dessa för dig, om du har tillåtit platstjänster. Om du inte har tillåtit platstjänster ser du det verksamhetsställe som enligt våra kalkyler är mest relevant för dig.

Det allmänna innehållet i S-mobil visas för kunderna i alla olika handelslag, i relevant ordningsföljd för varje specifik kund. I innehållsflödet finns det därför även förmåner som gäller på andra håll i Finland och som erbjuds av andra än det egna handelslaget.

Med sökfunktionen kan du söka ett visst verksamhetsställes aktuella innehåll. Du kan söka förmånskuponger eller annat innehåll genom att använda verksamhetsställets namn, adress eller ort som sökord. Om du till exempel använder sökordet ”restaurang” får du fram sådana verksamhetsställen där ordet ”restaurang” förekommer i namnet eller adressen.