Vanliga frågor

Vilka förändringar anknutna till min kundrelation kan jag själv göra på elektroniska kanaler?

I S-mobil och Oma S-kanava kan du granska och följa många saker som anknyter till din kundrelation. Du kan till exempel uppdatera e-postadressen och telefonnumret samt tillstånden till marknadsföring till dessa. Du kan också ta emot elektroniska kassakvitton och följa med läget på ditt konto för inbetalning av förmåner.

I Oma S-kanava kan du bl.a. beställa ett nytt kontantkort att ersätta ett förlorat eller skadat kort, och om du är huvudmedlem, kan du göra det också för dina familjemedlemmar. Dessutom kan du hålla sammansättningen av ditt ägarkundshushåll aktuell genom att ta bort eller lägga till familjemedlemmar. Vid behov kan du ändra användarnamnet eller lösenordet för din S-kod, och i dina uppgifter finns också din kundkod för S-Förmånskortsterminalen.

I Oma S-kanava kan du också göra och administrera abonnemang på nyhetsbrev samt uppdatera tillstånd till och begränsningar av marknadsföring och kommunikation.

Uppgifter om adress- och namnändringar får vi automatiskt från befolkningsdatasystemet inom ett par veckor från det att uppgiften registrerats, om du inte har förbjudit överlåtelse av uppgifterna.