Vanliga frågor

Var kan jag underhålla mina kontaktuppgifter och mina marknadsföringstillstånd?

Om du har lämnat en officiell flyttningsanmälan till befolkningsdatasystemet och inte har ett giltigt förbud mot utlämnande av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet, så uppdateras adressuppgiften automatiskt hos oss.

Du kan underhålla e-postadressen och telefonnumret och till dessa anknutna marknadsföringstillstånd i Oma S-kanava och i S-mobil (inloggad med S-Bankens bankkoder i S-mobilen).