Vanliga frågor

Vilken är skillnaden mellan papperslöst handlande och elektroniskt kassakvittoarkiv?

I och med tjänsten Elektronisk kassakvitto kan du antingen börja använda ett elektroniskt kassakvittoarkiv eller övergå till helt papperslöst handlande.

Om du endast utnyttjar det elektroniska kassakvittoarkivet, fungerar detta parallellt med utskrivna kassakvitton, dvs. ett kvitto skrivs ut på papper i normal ordning vid kassan. Då du övergår till papperslöst handlande skriver kassasystemet inte ut något kvitto, utan kvittona visas endast i det elektroniska kassakvittoarkivet via S-mobil och i Oma S-kanava.