Vanliga frågor

Hur kan man kolla sina elektroniska kassa- och garantikvitton?

Man kan granska sina elektroniska kassa- och garantikvitton i S-mobil och i Oma S-kanava.