Vanliga frågor

Hur kan jag ta Elektroniskt kassakvitto i bruk?

Elektroniskt kassakvitto tas i bruk antingen i S-mobil eller i Oma S-kanava. Ibruktagandet av tjänsten kräver stark autentisering.

Du kan övergå från elektroniska kassakvittoarkivet till ett helt papperslöst handlande, om du har S-Förmånskort Visa eller MobilePay.

MobilePay: När du aktiverar Bonus i MobilePay, samlar du samtidigt med betalningen mm. Bonus samt får elektroniskt kassakvitto. Bonus aktiveras i ”Jäsenkortit”(medlemskort)-delen i MobilePay. Bonus skall aktiveras skilt, fastän man skulle ha S-Förmånskort laddat i appen.

S-Förmånskort Visa: På kortet uppdateras papperslöst handlande i S-gruppens verksamhetsställens självbetjäningsställe i S-Förmånskortsterminalen. För uppdateringen matar man in sitt S-Förmånskort Visa i S-Förmånskortsterminalen och trycker F1: det finns klara anvisningar på självbetjäningsstället.

Uppdateringen är kortspecifik: då du i något skede får ett nytt S-Förmånskort Visa, ska också det nya kortet uppdateras på S-Förmånskortsterminalen.