Vanliga frågor

Med vad produceras Bonus Energi?

I tidsbundna avtal som ingåtts före 1.5.2019 och i tillsvidareavtal som ingåtts före 1.7.2019 är Bonus Energi 100 % utsläppssnål och förnybar vattenkraft.

Produktionssättet för Bonus Energi ändras 1.5.2019 i nya tidsbundna avtal och 1.7.2019 i alla tillsvidareavtal. I fortsättningen är Bonus Energi CO2-fri, vilket innebär att inga fossila bränslen används vid produktionen. Kärnkraft samt de förnybara energikällorna vatten-, vind- och solkraft är CO2-fria elproduktionssätt. Till ditt Bonus Energi-avtal kan du dessutom att köpa tilläggsprodukten Solenergi eller Vindenergi, som gör att du får 100 % förnybar energi med ditt avtal. Du får Bonus på både Bonus Energi och tilläggsprodukter som anslutits till Bonus Energi.