Vanliga frågor

Jag vill få Bonus för min el, vad ska jag göra?

Du kan teckna ett Bonus Energi-avtal med Vanda Energi Ab på www.bonussahko.fi eller genom att kontakta kundtjänsten på Vanda Energi. Kundtjänsten betjänar på numret 09 829 0225 vardagar 8–20 och lördagar 10–16.

För att kunna teckna elavtal måste du vara myndig och ha rätt att teckna ett elavtal för din bostad. Till vissa studentbostäder kan man till exempel inte teckna personliga elavtal.

När du tecknar Bonus Energi-avtal ska du för Vanda Energi Ab uppge ditt personliga medlems-/kundnummer i handelslaget.

När du tecknar ett Bonus Energi-avtal och uppger ditt medlems-/kundnummer för Vanda Energi Ab, samtycker du till att Vanda Energi Ab överlåter dina personuppgifter till SOK för kontroll av ditt medlems-/kundnummer samt för att informera SOK om eurobeloppet på dina elavgifter som ger Bonus så att de bokförs som bonusinköp i kundägar- och kundregistret. På motsvarande sätt befullmäktigar du SOK att överlåta information om ett ändrat medlems-/kundnummer till Vanda Energi Ab samt eventuell uppgift om att du inte längre ingår i ett kundägarhushåll och därmed inte längre är berättigad till Bonus för din el.