Vanliga frågor

För vilka av Vanda Energis produkter får jag bonus?

Du kan samla Bonus med Bonus Energi-avtalen. Du kan teckna ett Bonus Energi-avtal antingen som tidsbundet eller så att det gäller tills vidare.

Du kan kontrollera vilka av Vanda Energi Ab:s produkter som ger Bonus på www.bonussahko.fi.

Bonus får du på den momsbelagda andelen av den elförsäljning som du har betalat. För elförsäljningen betalas Bonus på den använda elen och grundavgifterna när kunden tecknar ett Bonus Energi-avtal med Vanda Energi. Elöverföringen ger ingen bonus.