Vanliga frågor

Vad på elräkningen ger Bonus?

Bonus får du på den momsbelagda andelen av den elförsäljning som du har betalat. För elförsäljningen betalas Bonus på den använda elen och grundavgifterna.

Elöverföringsavgifter ger inte Bonus.